The Great Egg Challenge

The Great Egg Challenge
1 / 50
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 1,2

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

The Great Egg Challenge

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

De opdracht
Bouw iets waardoor je een ei
van de eerste verdieping kan laten vallen
zonder dat deze breekt

Slide 3 - Slide

Materialen die je mag gebruiken
 • 3 servetjes
 • 6 rietjes
 • 2 elastieken
 • 1 a3 vel papier
 • 1 meter touw
 • 4 ijslollystokjes
 • 1 ballon
 • (rolletje plakband)
timer
20:00

Slide 4 - Slide

Groepjes
Jullie gaan werken in 
tweetallen ( en 1 drietal)

De groepjes worden door de docent ingedeeld

Slide 5 - Slide

Groepjes verdelen

Slide 6 - Slide

Beoordeling
Ei overleeft de val (20%)
Samenwerking binnen de groep (30%) 
Kwaliteit van het logboek (30%)
Originaliteit van de gekozen oplossing (20%)
EXTRA
Minder dan 3 materialen ---> +1
Minder dan 4 materialen ---> +0,5

Slide 7 - Slide

5 fasen
Fase 1 / Verkennen en verhelderen
Mindmap (wat weet ik al?)
Onderzoeksvraag (wat weet ik nog niet?)
1
Fase 2 / Onderzoeken en ontdekken
Onderzoek (testen en verbeteren)
Ontwerp en bouwen definitief ontwerp
2
Fase 3 / Bouwen
3
Fase 5 / Reflecteren (wat ging goed en wat kan beter)
Reflecteren (wat ging goed en wat kan beter)
5
Fase 4 / De challenge
4

Slide 8 - Slide

Het logboek
Tijdens elke fase maak je opdrachten in het logboek.
Het logboek vind je terug via de volgende link:
Lever elke week volgens de plannig van de docent de opdrachten in.


Slide 9 - Slide

Enkele tips
 • Zoek informatie op
 • Combineer oplossingen
 • Maak aantekeningen, filmpjes, foto's tijdens de     werkzaamheden
 • Denk buiten de kaders , zoek en probeer nieuwe dingen uit
 


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Fase 1 / Verkennen en verhelderen

Mindmap         (wat weet ik al?)
Onderzoeksvraag     (wat weet ik nog niet?)

Slide 12 - Slide

Open "Google Classroom"
Ga naar Fase 1/Verkennen en verhelderen
Open de opdracht
Lees VOOR JEZELF de opdracht door.
Je krijgt 5 minuten
timer
0:50

Slide 13 - Slide

Mindmap maken


timer
15:00

Slide 14 - Slide

Leerdoelen
 • Uitleg wat is een mindmap

 • Hoe maak je een mindmap

 • Zelf aan de slag!

Slide 15 - Slide

Wat is een mindmap?
Met een Mindmap probeer je informatie over een onderwerp op een mooie en geordende manier uit te beelden. 

Je gebruikt hierbij veel kleuren en vormen. 

Waarom? Omdat je hersenen dat makkelijker onthouden
 dan saaie teksten!

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

0

Slide 18 - Video

Aan de slag!
Je gaat een mindmap maken met als 

HOOFDONDERWERP
Op welke manieren kan je gevolgen van de botsing verminderen? 

DEELONDERWERPEN
Verzin zelf eerst deelonderwerpen en dan de begrippen, woorden etc.

Vergeet niet foto's te maken!

Slide 19 - Slide

Fase 1 / Verkennen en verhelderen

Mindmap         (wat weet ik al?)
Onderzoeksvraag     (wat weet ik nog niet?)

Slide 20 - Slide

Onderzoeksvragen en deelvragen
Op weg naar de eindopdracht

Slide 21 - Slide

Tot nu toe
- Bij Nask doe je onderzoek naar natuurverschijnselen

- Je onderzoekt vaak grootheden 
- Je gebruikt getallen, voorvoegsels en eenheden 

- Maar voordat je begint aan een onderzoek heb je een onderzoeksvraag nodig

Slide 22 - Slide

Grootheden en eenheden

Slide 23 - Slide

Grootheden en eenheden
een grootheid is wat je meet
                    bijv: lengte, temperatuur, afstand, geluidssterkte,                                spanning

een eenheid is waarin je dat meet
                  bijv: meter, seconde, kilogram, decibel

Slide 24 - Slide

Afkortingen
bLet op hoofdletters en kleine letters

Bijv: massa is 20 gram schrijf je als m = 20 g

Slide 25 - Slide

Meter is een
A
Grootheid
B
Eenheid

Slide 26 - Quiz

Gram is een
A
Grootheid
B
Eenheid

Slide 27 - Quiz

Lengte is een
A
Grootheid
B
Eenheid

Slide 28 - Quiz

Temperatuur is een
A
Grootheid
B
Eenheid

Slide 29 - Quiz

Hieronder staan 2 eenheden en 2 grootheden. Kies een eenheid!
A
Afstand
B
Kilometer
C
Massa
D
Kilogram

Slide 30 - Quiz

Eenheden omrekenen

Slide 31 - Slide

Eenheden omrekenen
De voorvoegsels kun je voor alle eenheden zetten

kan het dametje met de centimeter meten

Slide 32 - Slide

1 m =
A
10 cm
B
1000 cm
C
100 cm
D
10000 cm

Slide 33 - Quiz

100 mm =
A
100 CM
B
1 CM
C
10 CM
D
1000 CM

Slide 34 - Quiz

200 m = ...
A
20 km
B
2 km
C
0,2 km
D
0,02 km

Slide 35 - Quiz

45,5 meter =
A
4550 cm
B
455000 cm
C
4.55 cm
D
45.5 cm

Slide 36 - Quiz

Een marathon is 42195 m. Hoeveel km is dit?
A
4,2195 km
B
42,195 km
C
421,95 km
D
4219,5 km

Slide 37 - Quiz


14 kg =
A
14 g
B
1.400 g
C
140 g
D
14.000 g

Slide 38 - Quiz


860000 gram=

A
8600 kg
B
860 kg
C
86 kg
D
8,6 kg

Slide 39 - Quiz


370 mg =
A
370 g
B
0,000370 g
C
370,000 g
D
0,370 g

Slide 40 - Quiz

Meetinstrument
Grootheid
Eenheid
liniaal
temperatuur
decibel
tijd
meter per seconde
maatbeker
vierkante centimeter
hoek
graden celcius
thermometer
geluidssterkte
decibelmeter
stopwatch
seconden
afstand
centimeter
snelheid
lasergun
volume
deciliter
geodriehoek
graden
oppervlak
liniaal

Slide 41 - Drag question

Onderzoeksvragen
Je moet rekening houden met het onderwerp
Stel open vragen.
Je onderzoeksvraag bevat (minimaal) één grootheid
Je gebruikt deelvragen die je helpen je onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Slide 42 - Slide

Onderzoeksvragen - voorbeeld 1
Onderwerp: "Beweging"
Grootheid: "Afstand"
Onderzoeksvraag: "Wat is de afstand die wordt afgelegd van huis naar school?"

Deelvraag 1: Wat is de meest geschikte methode om deze afstand te meten?
Deelvraag 2: Hoe wordt de meest nauwkeurige meting gedaan?

Slide 43 - Slide

Onderzoeksvragen - voorbeeld 2
Stel je voor dat je onderzoek doet naar het opwarmen van water in waterkoker.
Onderwerp: "Warmte"
Grootheid: "Temperatuur"

Slide 44 - Slide

Onderzoeksvragen - voorbeeld 2
Onderzoeksvraag: "Wat is het verband tussen de temperatuur en de tijd?"

Deelvraag 1: Welk  meetinstrument kan het best worden gebruikt voor het meten van de temperatuur? 
Deelvraag 2: Welk meetinstrument kan het best worden gebruikt voor het meten van de tijd?
Deelvraag 3: Wat is de invloed van het volume van het water in de waterkoker?

Slide 45 - Slide

Onderzoeksvragen - voorbeeld 3
Stel je voor dat je een onderzoek wil doen naar de prestaties van Max Verstappen tijdens een Grand Prix (formule I)

Bedenk één onderwerp
Bedenk één onderzoeksvraag
Bedenk één deelvraag

Niet alles kan natuurlijk worden besproken.......

Slide 46 - Slide

Onderwerp

Slide 47 - Mind map

Onderzoeksvraag

Slide 48 - Mind map

Deelvraag

Slide 49 - Mind map

Fase 5 Reflecteren
Maak het verslag af (500-1000 woorden)

Lever het verslag voor het einde van de les in
Google Classroom / Fase 5 

Te laat ingeleverd 1 punt aftrek. 
Elke dag later ingeleverd 1 punt aftrek
timer
35:00

Slide 50 - Slide