Present Simple

Present Simple
1 / 18
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Present Simple

Slide 1 - Slide

Welke signaalwoorden horen bij:
Present Simple

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Video

Hoe veranderen werkwoorden die op een -y klank eindigen zoals study?

Slide 4 - Open question

Wat gebeurt er met werkwoorden die eindigen op een -s klank bij de onderwerpsvormen HE/SHE/IT?

Slide 5 - Open question

Present simple
He ..... (to call)
A
call
B
calls

Slide 6 - Quiz

Present simple
It ....... (to start) in 10 minutes.
A
start
B
starts

Slide 7 - Quiz

Present simple
We often ........... (to talk) about or holiday.
A
talk
B
talks

Slide 8 - Quiz

Present simple
I never ....... (to wear) this dress to school.
A
wear
B
wears

Slide 9 - Quiz

Present simple
They ...... (to visit) us every summer.
A
visit
B
visits

Slide 10 - Quiz

(to walk) present simple
He ....... in the park.

Slide 11 - Open question

(to teach) present simple
She ..... English.

Slide 12 - Open question

(to cry) present simple
The baby ..... .

Slide 13 - Open question

(to dance) present simple
I ..... at the party.

Slide 14 - Open question

(to kiss) present simple
She ..... her boyfriend.

Slide 15 - Open question

(to watch) present simple
We ..... a nice film.

Slide 16 - Open question

Ik snap de present simple
A
helemaal
B
voor het grootste gedeelte
C
een beetje
D
helemaal niet

Slide 17 - Quiz

Slide 18 - Slide