B1 Mondialisering en tijdruimtecompressie

Welkom terug bij Aardrijkskunde! 
Startklaar:
 • Jas uit, tas op de grond
 • telefoon in zakkie
 • map en pen op tafel  
 • laptop dicht op tafel
Reminder
10 flashcards pp
1 / 39
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 39 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 180 min

Items in this lesson

Welkom terug bij Aardrijkskunde! 
Startklaar:
 • Jas uit, tas op de grond
 • telefoon in zakkie
 • map en pen op tafel  
 • laptop dicht op tafel
Reminder
10 flashcards pp

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Herkansingen
1 herkansing per leerling over periode 1

Wil iemand AK herkansen? 

Slide 2 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Programma vandaag
Vandaag veel uitleg, volgende les toepassen en oefenen

4 rondes:

 • Opwarmen met afbeelding + begrippen
 • Stuk uitleg + aantekeningen maken

Flashcards maken als huiswerk

Slide 3 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7

Voorkennis 

B1

B2

B3

SO

+
 
Voorkennis
 D1

D1

+D2 

D3

+ SO

Herhalings-week:

Weekplanning 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Overzicht Domein B
B1
Mondialisering en tijd-ruimtecompressie
B2
Mondiale spreidingspatronen

B3
Grootstedelijke gebieden

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Hoofdvragen van B1
1. Wat is globalisering, hoe is het ontstaan en waar leidt het toe?
2. Wat is economische globalisering? Geef voorbeelden en gevolgen.
3. Wat is politieke globalisering? Geef voorbeelden en gevolgen.
4. Wat is culturele globalisering? Geef voorbeelden en gevolgen.
5. Wat is het wereldsysteem?
6. Wat zijn de effecten en reacties op globalisering in centrumlanden, semi-perifere landen en perifere landen?
7. Wat is de samenhang tussen technologische ontwikkelingen, tijdruimtecompressie en globalisering?
8. Waarom veranderen de mondiale centrum-periferie verhoudingen?
9. Beschrijf globalisering voor 1970
10. Beschrijf de veranderingen in globalisering na 1970

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat betekenen de begrippen?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

 • Global village
 • Netwerk
 • Economische, politieke, culturele globalisering

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Globalisering
= het proces van wereldwijde economische, politieke en culturele
integratie van gebieden en samenlevingen 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Global village
=doordat contact tussen verschillende gebieden en samenlevingen toeneemt, is de wereld een global village. De wereld wordt steeds kleiner, het is makkelijker om in (fysiek) contact te zijn. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Economische globalisering
Kan je onderstaande kenmerken omschrijven/ uitleggen aan je buurvrouw?

 • Internationale kapitaalstromen en handel
 • internationale arbeidsverdeling
 • internationale productieketen
 • multinationale ondernemingen
 • minder economische restriction / WTO

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Culturele  globalisering
Kan je onderstaande kenmerken omschrijven/ uitleggen aan je buurvrouw?

 • Cultuurgebied
 • Amerikanisering
 • Lingua Franca
 • Regionalisme
 • Anders-globalisten

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Politieke  globalisering
Kan je onderstaande kenmerken omschrijven/ uitleggen aan je buurvrouw?

 • Minder invloed soevereine staat
 • Blokvorming

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wat betekenen de begrippen?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

 • Wereldsysteem: centrum, semi-periferie, periferie
 • Regionale, sociale en ruimtelijke ongelijkheid

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Het wereldsysteem
Wereldsysteem-theorie = landen zijn afhankelijk van elkaar. 
Deze theorie beschrijft hoe het  wereldwijde systeem van economische verbondenheid en afhankelijkheid eruit ziet. 

Centrumland
De rijke landen in de wereld. De productie in die landen is hoog en er is een koopkrachtige bevolking. Het centrum beheerst de wereldhandel.
Semi-perifeer land
Niet arm, maar ook niet rijk. Ze zijn sterk gegroeid door de opkomst van de industrie. Bedrijven uit de centrumlanden willen zich er graag vestigen, omdat de lonen er laag zijn. 
Perifeer land
landen met een laag inkomen. Ze zijn afhankelijk van andere landen, hebben geen goede technologie en produceren niet veel. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Een voorbeeld: De afwas
Burkina Faso
Inkomen is 24 euro per maand
Vietnam
Inkomen 230 Euro per maand
Oostenrijk

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wereldsysteem: hoe ontstaan?
 • Koloniale periode: kolonieën (periferie) leverde grondstoffen voor het moederland (centrum). Centrum had economische en politieke macht. 

 • MAAR: de verhoudingen veranderen
  door de veranderingen in de 
Internationale arbeidsverdeling
De verdeling van werk over de verschillende landen

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Leerschema invullen

Slide 19 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Leerschema invullen

Slide 20 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Welkom terug bij Aardrijkskunde! 
Startklaar:
 • Jas uit, tas op de grond
 • telefoon in zakkie
 • map en flashcards op tafel 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Programma vandaag
 • Laatste stuk uitleg 
 • Oefenen 
 • Flashcards schrijven B1

Slide 22 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7

Voorkennis 

B1

B1 + B2

B3

SO

+
 
Voorkennis
 D1

D1

+D2 

D3

+ SO

Herhalings-week:

Weekplanning 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Overzicht Domein B
B1
Mondialisering en tijd-ruimtecompressie
B2
Mondiale spreidingspatronen

B3
Grootstedelijke gebieden

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Terugblik vorige les
Aantekeningen dicht.
Kan je per afbeelding 3 begrippen noemen? 

Slide 25 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Wat betekenen de begrippen?

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

 • Tijdruimtecompressie
 • Technologische vooruitgang: transport en informatie / communcatie

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Wat betekenen de begrippen?

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

 • Europeanisering, Kolonialisme, Imperialisme, Dekolonisatie
 • Triade, Nieuwe industrielanden
 • Uitschuiving, Nieuwe arbeidsverdeling, Global shift, Pacific Rim

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Geschiedenis van globalisering
 • Vanaf 1492 (Columbus in Amerika) verschoof het mondiale machtscentrum richting West-Europa. 

  Verspreiding Europese cultuur


 •                                                    wisselden elkaar af 
Hegemoniale staten
Staten die gedurende een bepaalde periode domineren op cultureel, economisch en militair gebied.
Eerst vooral Spanje en Portugal, daarna ook de Nederlanden en het Britse rijk. 
Waar lag het dan eerst?
Midden-Oosten en China
Columbus

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Geschiedenis van globalisering
Imperialisme
Het streven van landen naar machtsuitbreiding door andere gebieden te veroveren en te besturen. Dit werd gedaan door middel van kolonialisme: het stichten van koloniën. 
Diffusie
Taal en godsdienst werden vanuit het oorspronkleijke gebied verspreid naar de koloniën. 
leidt tot

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Geschiedenis van globalisering
Na WO2:
 • De Verenigde Staten neemt
  hegemoniale macht over
 • Proces van dekolonisatie 
 Gandhi was leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd.

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Kolonialisme = basis voor centrum-periferie verhoudingen
De verhoudingen veranderen: 

Een groep landen in semi-periferie neemt industriële productie van westerse landen over. 

                           
Nieuwe internationale arbeidsverdeling
Dit is de arbeidsverdeling tussen landen, waarbij landen zich toeleggen op de productie van producten waar zij relatief goed in zijn. 
(Nieuwe industrielanden, zoals Vietnam en China)
Uitschuiving
Zo noemen we het proces van verplaatsing van bedrijven en functies vanuit het centrum naar buiten. 

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Na 1970-80: Globalisering in stroomversnelling door 
 • multinationals gegroeid tot wereldwijd netwerk
 • grenzen open voor internationale handel
 • ontwikkeling communicatie/computer-technologie Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Global shift
Toekomst?
 • Global shift 


Kijkvragen bij filmpje:
 1.  Wat zijn BRIC's landen?
 2. Welke landen horen bij de triade?
 3. Wat is global shift?
 4. Waarom gebeurt de global shift? 

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Video

This item has no instructions

Aan de slag: 
 • Leg je flashcards met de 10 vragen voor je op tafel
 • Lees samenvatting pagina 5 t/m 14 door
 • Beantwoord terwijl je leest de vragen op je flashcards verder

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Flashcard vragen B1
1. Wat is globalisering, hoe is het ontstaan en waar leidt het toe?
2. Wat is economische globalisering? Geef voorbeelden en gevolgen.
3. Wat is politieke globalisering? Geef voorbeelden en gevolgen.
4. Wat is culturele globalisering? Geef voorbeelden en gevolgen.
5. Wat is het wereldsysteem?
6. Wat zijn de effecten en reacties op globalisering in centrumlanden, semi-perifere landen en perifere landen?
7. Wat is de samenhang tussen technologische ontwikkelingen, tijdruimtecompressie en globalisering?
8. Waarom veranderen de mondiale centrum-periferie verhoudingen?
9. Beschrijf globalisering voor 1970
10. Beschrijf de veranderingen in globalisering na 1970

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Overzicht B1
 • Global village
 • Netwerk
 • Economische, politieke, culturele globalisering
 • Wereldsysteem: centrum, semi-periferie, periferie
 • Regionale, sociale en ruimtelijke ongelijkheid
 • Tijdruimtecompressie
 • Technologische vooruitgang: transport en informatie / communcatie
 • Europeanisering, Kolonialisme, Imperialisme, Dekolonisatie
 • Triade, Nieuwe industrielanden
 • Uitschuiving, Nieuwe arbeidsverdeling, Global shift, Pacific Rim
Geheugenoefening: geef een samenvatting gebruik daar in de woorden en beelden

Slide 39 - Slide

This item has no instructions