Klimaatveranderingen: Oorzaken en Gevolgen

Klimaatveranderingen: Oorzaken en Gevolgen
1 / 15
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Klimaatveranderingen: Oorzaken en Gevolgen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van deze les kun je de oorzaken van klimaatveranderingen uitleggen.

Slide 2 - Slide

Vertel de leerlingen wat het doel van de les is.
Wat weet jij al over klimaatveranderingen?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat is klimaatverandering?
Klimaatverandering verwijst naar de verandering in de gemiddelde weersomstandigheden op de lange termijn. Het kan worden veroorzaakt door natuurlijke processen en menselijke activiteiten.

Slide 4 - Slide

Geef de definitie van klimaatverandering en leg uit dat het zowel door natuurlijke processen als door menselijke activiteiten kan worden veroorzaakt.
Natuurlijke oorzaken van klimaatverandering
De belangrijkste natuurlijke oorzaken van klimaatverandering zijn vulkanische activiteit, fluctuaties in de zonnestraling en variaties in de baan van de aarde om de zon.

Slide 5 - Slide

Leg uit dat vulkanische activiteit, zonnestraling en variaties in de baan van de aarde om de zon natuurlijke oorzaken zijn van klimaatverandering.
Menselijke oorzaken van klimaatverandering
De belangrijkste menselijke oorzaken van klimaatverandering zijn de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide en methaan door menselijke activiteiten zoals verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing.

Slide 6 - Slide

Leg uit dat de belangrijkste menselijke oorzaken van klimaatverandering de uitstoot van broeikasgassen zijn door menselijke activiteiten zoals verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing.
Broeikaseffect
Het broeikaseffect is het proces waarbij bepaalde gassen in de atmosfeer van de aarde, zoals kooldioxide en methaan, de warmte van de zon vasthouden en de temperatuur op aarde verhogen.

Slide 7 - Slide

Leg uit wat het broeikaseffect is en welke gassen verantwoordelijk zijn voor het vasthouden van warmte.
Gevolgen van klimaatverandering
De gevolgen van klimaatverandering zijn onder meer stijgende zeespiegels, heviger stormen en droogtes, smeltende ijskappen en gletsjers, en veranderingen in planten- en diersoorten.

Slide 8 - Slide

Leg uit welke gevolgen klimaatverandering heeft en benoem enkele belangrijke gevolgen die de leerlingen kunnen begrijpen.
Hoe kunnen we klimaatverandering tegengaan?
Klimaatverandering kan worden tegengegaan door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, het bevorderen van energiezuinige technologieën en het verminderen van afval.

Slide 9 - Slide

Leg uit hoe klimaatverandering kan worden tegengegaan en welke stappen we kunnen nemen om het te verminderen.
Quiz
Test je kennis over klimaatveranderingen!

Slide 10 - Slide

Laat de leerlingen een quiz maken over de lesstof.
Video
Bekijk deze video over klimaatveranderingen.

Slide 11 - Slide

Toon een educatieve video over klimaatveranderingen.
Samenvatting
We hebben geleerd dat klimaatverandering kan worden veroorzaakt door natuurlijke processen en menselijke activiteiten, en welke gevolgen het kan hebben. We hebben ook geleerd hoe we klimaatverandering kunnen tegengaan.

Slide 12 - Slide

Vat de belangrijkste punten van de les samen en herinner de leerlingen aan het leerdoel.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 13 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 14 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 15 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.