LES 1 BABY

Ontwikkelingspsychologie 
Schooljaar 2021- 2022 
Dit vak wordt gegeven door: 
Loes Gelink: lgelink@rocvantwente.nl 
Anne Stevens: astevens@rocvantwente.nl 
1 / 34
next
Slide 1: Slide
Sport en BewegenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Ontwikkelingspsychologie 
Schooljaar 2021- 2022 
Dit vak wordt gegeven door: 
Loes Gelink: lgelink@rocvantwente.nl 
Anne Stevens: astevens@rocvantwente.nl 

Slide 1 - Slide

Doelgroepbeschrijving naar ontwikkelingsfase
0-1,5 jaar  - de baby 
1,5- 4 jaar - de peuter 
4- 12   - het basisschoolkind
4-6 kleuter 
6-9 het jonge schoolkind 
9-12 het oudere schoolkind 

12-16 jaar - de puber 
16-21 jaar - de adolescent 
21-65 jaar - de volwassene 
21-40  de jonge volwassene 
20-45 de middelbare leeftijd 
55-65 de vroege ouderdom
65 en ouder - de ouderdom 



Slide 2 - Slide

Les 1 Leereenheid 4. 

 • 4.1 de baby
 • 4.2 de peuter  (volgende les) 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Baby

Slide 13 - Mind map

Door te herhalen, ervaren en imiteren leert de baby, dit valt onder de:
A
Motorische ontwikkeling
B
Cognitieve ontwikkeling
C
Sociaal/affectieve ontwikkeling
D
Alle antwoorden zijn fout.

Slide 14 - Quiz

De hechting aan een stabiele, betrouwbare verzorger is belangrijk voor de .....................van de baby
A
Motorische ontwikkeling
B
Cognitieve ontwikkeling
C
Sociaal/affectieve ontwikkeling
D
Alle antwoorden zijn goed.

Slide 15 - Quiz

Het prille begin 
Het kind ontwikkeld zich van een klompje cellen tot een echte baby. Uit onderzoek blijkt dat de foetus in de baarmoeder al reageerd op allerlei prikkels van buitenaf. 
Een foetus van 24 weken is al zelf in staat om te horen, zien en proeven. Alle reacties dragen dan al bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Slide 16 - Slide

Zintuigelijke ontwikkeling: 
Alle zintuigen ontwikkelen zich
 • Al voor de geboorte, maar loopt nog door
 • Geur en geluid erg belangrijk
 • Mond belangrijk bij ontwikkelen tastzin
 • https://metro.co.uk/video/gif-shows-baby-s-eyesight-develops-12-months-1394031/?ito=vjs-link

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Welke motorische ontwikkelingen heb je gezien?

Slide 19 - Open question

Welke cognitieve ontwikkeling(en) heb je gezien?

Slide 20 - Open question

Welke sociaal affectieve ontwikkeling(en) heb je gezien?

Slide 21 - Open question

Inleiding Baby 
De fase voor het jonge kind begint bij de geboorte en eindigt wanneer het kind vier jaar is. Deze periode is grofweg op te delen in twee fasen: 

- 0-18 maanden
- 18 maanden tot vier jaar. 

Slide 22 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling baby: 
Lichamelijke groei: 
Lichaamsverhoudingen worden normaler.
Motorische ontwikkeling: 
van reflexmatig naar zelfstandig lopen en pakken. 
Zintuigelijke ontwikkeling: 
Alle zintuigen ontwikkelen zich.

Slide 23 - Slide

Lichamelijke groei:
Lichaamsverhoudingen worden normaler en: 
 • Voeding erg belangrijk 
 • Tanden komen door (daarna kiesjes) 
 •  Opening hoofd sluit 
 •  Groeien tijdens de slaap 

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Cognitieve ontwikkeling baby:
 • door rijping en door leren
 • ervaren, herhalen, imiteren
 • leren via de tast (vooral de mond) 
 • taal: van geluidjes naar tweewoordzinnen

Slide 26 - Slide

Motorische ontwikkeling:
Van reflexmatig naar zelfstandig lopen en pakken
 • Leert veel in het eerste anderhalf jaar
 • Bewegen gebeurt reflexmatig (automatisch reageren) 
 • Onderlinge verschillen zijn erg groot in ontwikkeling

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Taalontwikkeling 
De taalontwikkeling kunnen we in verschillende fases onderverdelen.

1. voortalige fase: 0-1 jaar
2. vroegtalige fase: 1-2 jaar
3. differentiatiefase: 2-5 jaar
4. fase van voltooiing: vanaf 5 jaar.

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video


Beweegmijlpalen Baby 

 
 - tilt het hoofd even op in buiklig (1 maand)
- tilt het hoofd langer op en draait het hoofd (3 maanden)
- houdt het hoofd in balans (4 maanden)
- tilt in buiklig de romp op en steunt op de handen (4 maanden)
- rolt van buik naar rug (5 maanden)
- zit met lichte steun (6 maanden)
- kruipt op handen en knieën (7-8 maanden)
- zit alleen en kan vanuit zit naar buikligging (8 maanden)
- trekt zich op aan voorwerpen (9 maanden)
- staat met steun (10 maanden)
- loopt met steun (11 maanden)
- staat alleen (12 maanden)
- loopt zelfstandig (14 maanden).

Slide 31 - Slide

Bij het leren wordt onderscheid gemaakt in 3 manieren van dingen onder de knie krijgen:

 
 • Ervaringsleren: leren door zelf te doen
 • Herhalingsleren: leren door iets vele malen te                 oefenen
 •     Imiterend leren: leren door voordoen en nadoen

Slide 32 - Slide

Sociaal- affectieve ontwikkeling baby: 
 • van allermandsvriend naar eenkennigheid 
 • hechting aan stabiele, betrouwbare verzorger 
 • ontwikkeling eigen persoonlijkheid 
 • contact met baby's en lichaamstaal
 • zintuigelijk genot 

Slide 33 - Slide

Zet in de juiste volgorde: 

Tekst
10 maanden
1 maand
3 maanden 
4 maanden
5 maanden
6 maanden
7/8 maanden
12 maanden
14 maanden
loopt zelfstandig

Slide 34 - Drag question