H5: Een polis bestuurd door burgers

H5: Een polis bestuurd door burgers
De politiek in Athene 5de eeuw v.C.
1 / 49
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

H5: Een polis bestuurd door burgers
De politiek in Athene 5de eeuw v.C.

Slide 1 - Slide

Referentiekader : in welke tijd situeren we deze les :
Hoe bestuurden de Atheners hun polis?
A
prehistorie
B
oude nabije oosten
C
klassieke oudheid
D
middeleeuwen

Slide 2 - Quiz

Belgische samenleving
  • Waarom zijn er regels nodig in een samenleving?
  • Welke rechten hebben Belgen?
  • Welke plichten hebben Belgen?
  • Hebben alle mensen in België dezelfde rechten en plichten?
  • Welke bestuursvorm kennen we in België?

Slide 3 - Slide

Politiek in Athene (5de eeuw v.C.)
Politiek in België
Vergelijking

Slide 4 - Slide

LWB p. 68-71

Slide 5 - Slide

Inwoners Athene: identiteitskaartjes
Jullie krijgen allemaal een identiteitskaartje van een inwoner uit het Athene van de 5de eeuw v.C.
Lees alle informatie op jullie kaartje.

Zodadelijk krijgen jullie allemaal enkele vragen om uit te maken tot welke bevolkingsgroep jullie behoren.

Slide 6 - Slide

Opdracht 1: Onderzoek de rechten en plichten van de inwoners van het oude Athene

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Opdracht 2: 
Verken de rechten van een Belg vandaag

Slide 12 - Slide

Geef een voorbeeld waarin de hedendaagse situatie in België nu essentieel verschilt van deze in het oude Athene.

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

monarchie - aristocratie - oligarchie - democratie

Slide 16 - Slide

monarchie

Slide 17 - Mind map

aristocratie

Slide 18 - Mind map

oligarchie

Slide 19 - Mind map

democratie

Slide 20 - Mind map

Monarchie
Wie bestuurt? 
              koning
Op basis van?
              erfelijkheid
Koning bestuurt en spreekt recht.
Tot 9de eeuw v.C.
Weinig van bekend (mythes)


Slide 21 - Slide

Aristocratie
Wie bestuurt? 
              elite: kleine groep grootgrond-bezitters)
Op basis van?
              grondbezit 
Elite bestuurt en spreekt recht.
Beweren af te stammen van helden en koningen.
Kern van leger: hoplietenuitrusting
Tot 6de eeuw v.C.Slide 22 - Slide

Oligarchie
Wie bestuurt? 
              rijke burgers
Op basis van?
              rijkdom (niet enkel grondbezit, maar ook handelslieden en ambachtslui)
Arme burgers hebben nog steeds geen inspraak.
Tot vijfde eeuw voor Christus
Tot 6de eeuw v.C.Slide 23 - Slide

Democratie in Athene
5de eeuw v.C.

Slide 24 - Slide

Democratie
Wie bestuurt? 
              ALLE burgers (alle burgers zijn gelijk!)
Op basis van?
              burgerschap
Vreemdelingen, slaven en vrouwen zijn geen burgers en mogen dus niet meebesturen! 

Tot 6de eeuw v.C.Slide 25 - Slide

Voorbereiding
Opdracht 3 a-b-c-d 
LWB p.72-73

Slide 26 - Slide

Een dag in het oude Athene

Slide 27 - Slide

De Raad van 500

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

De volksvergadering

Slide 30 - Slide

De Volksvergadering

Slide 31 - Slide

Volksvergadering

Slide 32 - Slide

Magistraten

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

De Volksrechtbank

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Bookwidget: H5 Vraag 1 + 2: standenmaatschappij + democratie

Slide 42 - Slide

Voorbereiding
Opdracht 1-3-4-5-6
LWB p.88-89

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide

Opdracht 7 LWB p.78-79: Solidariteit en rivaliteit

Slide 45 - Slide

D12: Perzische oorlogen
Solidariteit tussen de Griekse poleis

Belangrijkste poleis: Athene (zee) en Sparta (land)

PPT: Perzische oorlogen

Slide 46 - Slide

Bondgenootschappen: solidariteit
Delisch-Attische Zeebond: Athene
Peloponnesische Bond: Sparta

Slide 47 - Slide

Athene gebruikt bondskas voor eigen polis (zie opdracht 8).
Athene onderdrukt bondgenoten.

Rivaliteit

Slide 48 - Slide

Spanningen tussen poleis
Athene en Sparta tegenover elkaar met bondgenoten = Griekse of Peloponnesische oorlogen
Athene overwon maar heel Hellas bleef verzwakt achter

Slide 49 - Slide