Leerpd 2: Plannen en uitvoeren van activiteiten

De les
* Les over plannen en uitvoeren van activiteiten
* Opdracht  mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een meervoudige beperking
* Volgende week:
- Uitleg eindopdracht
- Doelgroep kiezen
- Groepen maken

1 / 26
next
Slide 1: Slide
OmgangskundeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

De les
* Les over plannen en uitvoeren van activiteiten
* Opdracht  mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een meervoudige beperking
* Volgende week:
- Uitleg eindopdracht
- Doelgroep kiezen
- Groepen maken

Slide 1 - Slide

Plannen en uitvoeren van activiteiten

Slide 2 - Slide

Activiteiten plannen
Het is als Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg van belang om te weten hoe de voorbereiding, planning, uitvoering en evaluatie van activiteiten vorm krijgt.

Slide 3 - Slide

Hoe bereid ik een activiteit voor
 - Methodisch werken betekent dat je het werk in bepaalde stappen, bepaalde fasen uitvoert. 
- Het organiseren van activiteiten vindt ook volgens bepaalde fasen plaats. 
- Op die manier zorg je ervoor dat de activiteit zo goed mogelijk
 is voorbereid

Slide 4 - Slide

Welk onderdeel van activiteiten mist hier ?
Voorbereiden, evalueren, uitvoeren en
A
plannen
B
bewaken
C
delen
D
uitwisselen

Slide 5 - Quiz

We onderscheiden vier fasen in het organisatieproces:
1. De voorbereiding van het programma. Wat zijn de behoeften van de zorgvragers, wat is het doel van de activiteit en welke activiteit past bij deze behoeften en dit doel?

2. De planning van het programma. Om de planning soepel te laten verlopen, moet je van tevoren nadenken over bijvoorbeeld de taakverdeling en een eventueel draaiboek.
3. De uitvoering van het programma. Tijdens de uitvoering is het als teamlid je taak om overzicht te houden, bereikbaar te zijn, te helpen en waar nodig bij te sturen.
4. De evaluatie van het programma. Tijdens de evaluatie bekijk je met de deelnemers, zorgverleners en overige organisatoren hoe de activiteit is verlopen. Daarbij betrek je alle fasen van het organisatieproces en bepaal je in hoeverre de doelen zijn behaald.


Slide 6 - Slide

1. Voorbereiding
Bij de analyse ( onderzoek) van de specifieke situatie van de zorgvragers houd je rekening met:

-de wensen en behoeften
-aanvullende informatie
-de mogelijkheden van de instelling
-het beoogde doelSlide 7 - Slide

2. Planning
Een opzet voor een groepsactiviteit bestaat uit:
  

- een instrumenteel-technische planning
- een agogische planning

Slide 8 - Slide

 Instrumenteel-technische planning
-tijdsplanning

-organisatievorm
-groepsindeling
-benodigde materialen
-benodigde ruimte
-benodigde hoeveelheid begeleiding
- kosten
- veiligheid


Slide 9 - Slide

Agogische planning
- Presentatie: Hoe kondig je de activiteit aan? Waarop moet je letten bij de uitleg van de activiteit?  


- Afspraken: Wat spreek je met de cliënten af? Aan welke regels moeten zij zich houden? Hoe leg je die afspraken vast?

- Begeleiding: Waarop moet je letten tijdens de uitvoering van de activiteit? Moet je de groep strak in de hand houden of ga je de cliënten observeren tijdens de activiteit? Geduld ? Aanmoedigen ? En hoe zit het met zelfredzaamheid bevorderen ?

- Afronding: Hoe sluit je de activiteit af? Denk bijvoorbeeld ook aan een prijsuitreiking/ opruimen.


Slide 10 - Slide

Een goede activiteit heeft een taakverdeling nodig, waarom?

Slide 11 - Open question

Wat is een draaiboek
A
Een draaiboek is een boek, waarin iedereen zijn aantekeningen in zet
B
Een draaiboek zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt
C
Een draaiboek is hetzelfde als een taakverdeling
D
Een draaiboek is een schema waarin staat welke personen voor welke onderdelen van het programma verantwoordelijk zijn.

Slide 12 - Quiz

Een draaiboek bestaat uit
- de voorbereidingsfase
- de uitvoeringsfase
- de evaluatiefase
- bijlagen

Slide 13 - Slide

Tijdens het uitvoeren van de activiteiten is het als teamlid onder meer belangrijk dat je:

- overzicht houdt
- bereikbaar bent
- helpt en bijstuurt


Slide 14 - Slide

Een goede beroepshouding bij activiteiten

Slide 15 - Mind map

Beroepshouding bij het begeleiden van cliënten. ( Let op; in de sheet wordt gesproken van zorgverlener en zorgvrager.)

Slide 16 - Slide

Na de activiteit bespreek je met je medeorganisatoren, de cliënten en de begeleiding wat zij van de activiteit vonden:
Vonden ze dat het goed ging?

Zijn de doelen behaald?
Wat ging er goed?
Wat ging er minder goed?
Hoe zou het een volgende keer anders of 
beter kunnen?Slide 17 - Slide

Een evaluatie moet zich richten op elke fase van de activiteit, dus:
- Voorbereiding en keuze: Was de doelstelling voldoende concreet? Is er een goede afstemming gemaakt tussen de gekozen activiteit en de doelstelling?

 

- Planning en uitvoering: Lagen de materialen op tijd klaar? Was de gekozen begeleidingsvorm goed afgestemd op de activiteit? Hoe verliep het proces tussen de zorgvragers onderling en tussen hen en de zorgverleners? Heeft de activiteit het gewenste resultaat opgeleverd?

Slide 18 - Slide

Een activiteit begroten
Voor activiteiten die dagelijks worden gedaan binnen een instelling, zijn de materialen, middelen en personen al aanwezig. Deze vallen onder de algemene begroting van de locatie. Als er een bijzondere activiteit wordt georganiseerd, die anders is dan de dagactiviteiten, moet er een aparte begroting worden gemaakt.

Slide 19 - Slide

Wat is een begroting
A
Een begroting is een overzicht met daarin de schatting van de kosten
B
In een begroting staat wie welke taak heeft
C
In de begroting staat hoe groot de activiteit moet zijn
D
Een begroting is een planning, waarin het tijdspad staat

Slide 20 - Quiz

Milieubewust werken rondom activiteiten

Slide 21 - Mind map

Veilig en milieubewust werken
Activiteiten kunnen zorgvragers alleen maar stimuleren in hun ontwikkeling als zij hen niet schaden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het materiaal in orde moet zijn, zodat de zorgvrager zich niet kan verwonden. Het is belangrijk dat materialen goed onderhouden worden.

Slide 22 - Slide

Veiligheid: Voor de start check je: 
  • de ruimte
  • de vluchtroutes
  • de verkeersveiligheid
  • wie er eerste hulp kan verlenen (EHBO of bhv)
  • of er een telefoon bij de hand is

waar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is
Slide 23 - Slide

Jullie lopen stage.
Kunnen jullie een afbeelding vinden van een activiteit of de soort dagbesteding die past bij je stagedoelgroep ?

Slide 24 - Open question

De opdracht voor vandaag

* De klas wordt verdeeld in meerdere groepen van maximaal 3 personen.
* iedere groep kiest een doelgroep uit LVB, EVB, MVB, MVB en zoekt het volgende op:
* De meest voorkomende kenmerken van de doelgroep
* Begeleidingsaspecten
* Twee vormen van Dagbesteding ( voorbeelden van instellingen)
* Een voorbeeld van een activiteit die jij als Begeleider Maatschappelijke Zorg zou gaan doen met de doelgroep waarbij je in het kort de 4 fases in de goede volgorde beschrijft: voorbereiden, evalueren, plannen, uitvoeren
* De antwoorden verwerk je in een collage/poster die aan het eind van de les af moet zijn.

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide