HAVO 4 hoofdstuk 5 en 6 energie en voeding en vertering

HAVO 4 hoofdstuk 5  energie 
assimilatie
1 / 14
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 14 slides, with text slides.

Items in this lesson

HAVO 4 hoofdstuk 5  energie 
assimilatie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Fotosynthese
fotosynthese

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Fotosynthese
Verbranding

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Fotosynthese en verbranding in planten

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Stofwisseling

fotosynthese = koolstofassimilatie

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

stofwisseling bij planten
fotosynthese:


verbranding:

Het compensatiepunt = netto evenveel zuurstof opname (dissimilatie) als afgifte (fotosynthese).

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Sapstroom
 • Houtvaten (xyleem): anorganisch - water en zouten 
 • Bastvaten (floeem): organisch - water en assimilatieproducten (glucose)

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Houtvaten
 • Watertransport door verschil waterpotentiaal door verdamping, water aangevuld door capillaire werking (verdampingsstroom)
 • Huidmondjes kunnen sluiten om verdamping tegen te gaan
 • In zomer vooral verdamping, in lente vooral worteldruk

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Watertransport wortelcellen
 • Bij kurkbandjes actief transport mineralen via celmembraan
 • Hoge osmotische waarde in centrale cilinder
 • Osmose naar centrale cilinder
 • Kurkbandjes verhinderen terugstromen water
 • Water in houtvat stijgt --> worteldruk

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Huidmondjes
 • Regelen verdamping
 • Afname turgor sluitcellen door watertekort zorgt voor vormverandering waardoor huidmondje dicht gaat
 • Kan ook onder invloed van licht en CO2

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Bastvaten
 • Bevat vooral suiker
 • Variabele richting sapstroom, van suikerbron naar plek waar suiker nodig is of opgeslagen wordt

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Houtvaten en Bastvaten

Slide 12 - Slide

Houtvaten: boven elkaar gelegen houtcellen, dwarswanden tussen cellen verdwijnen wanneer ze gevormd worden. De cellen zelf verdwijnen ook, houtvaten bestaan dus niet uit levende cellen. 

Bastvaten: Boven elkaar gelegen bastvatcellen. De dwarswanden tussen de cellen verdwijnt niet, maar er komen gaten in, deze dwarswanden met gaten noemen we zeefplaten. De cellen verliezen hun kern, en leven daardoor maar kort. Dode bastvaten worden dichtgedrukt. 
Bastvaten en houtvaten

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Doorsnede blad 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions