planten

transport in planten
1 / 15
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

transport in planten

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Sapstroom
 • Houtvaten (xyleem): anorganisch - water en zouten 
 • Bastvaten (floeem): organisch - water en assimilatieproducten (glucose)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Houtvaten
 • Watertransport door verschil waterpotentiaal door verdamping, water aangevuld door capillaire werking (verdampingsstroom)
 • Huidmondjes kunnen sluiten om verdamping tegen te gaan
 • In zomer vooral verdamping, in lente vooral worteldruk

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Watertransport wortelcellen
 • Bij kurkbandjes actief transport mineralen via celmembraan
 • Hoge osmotische waarde in centrale cilinder
 • Osmose naar centrale cilinder
 • Kurkbandjes verhinderen terugstromen water
 • Water in houtvat stijgt --> worteldruk

Slide 4 - Slide

This item has no instructions2 routes van wortelhaar naar houtvaten:

-Symplast: route door het cytoplasma
-Apoplast: route buiten cellen om 

Endodermis met bandjes van Caspari waterdicht afgesloten.Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Stijgende sapstroom
 • Cohesie en adhesie samen grotere kracht dan zwaartekracht
 • Water wordt omhoog getransporteerd

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Huidmondjes
 • Regelen verdamping
 • Afname turgor sluitcellen door watertekort zorgt voor vormverandering waardoor huidmondje dicht gaat
 • Kan ook onder invloed van licht en CO2

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Bastvaten
 • Bevat vooral suiker
 • Variabele richting sapstroom, van suikerbron naar plek waar suiker nodig is of opgeslagen wordt

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Waterpotentiaal
 • Verplaatsing van water (MPa)
 • Osmotisch potentiaal wordt negatiever met meer opgeloste stoffen
 • Drukpotentiaal wordt positiever met hogere turgordruk
 • Water beweegt van hoog naar laag waterpotentiaal

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

De spechten hakken de gaten tot in het hout. In een bepaald seizoen blijken uit het hout van de bladverliezende loofbomen organische voedingsstoffen te stromen die via de houtvaten omhoog worden vervoerd.
In welk seizoen is dit het geval?
A
Voorjaar
B
Zomer
C
Herfst

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Houtvaten en Bastvaten

Slide 12 - Slide

Houtvaten: boven elkaar gelegen houtcellen, dwarswanden tussen cellen verdwijnen wanneer ze gevormd worden. De cellen zelf verdwijnen ook, houtvaten bestaan dus niet uit levende cellen. 

Bastvaten: Boven elkaar gelegen bastvatcellen. De dwarswanden tussen de cellen verdwijnt niet, maar er komen gaten in, deze dwarswanden met gaten noemen we zeefplaten. De cellen verliezen hun kern, en leven daardoor maar kort. Dode bastvaten worden dichtgedrukt. 
Bastvaten en houtvaten

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

bbb
Organische sapstroom
Anorganische sapstroom
Houtvaten
Bastvaten
Opwaartse sapstroom
Assimilatie producten
Water en mineralen

Slide 14 - Drag question

This item has no instructions

Welke begrip horen bij welke omschrijving
Zuigkracht
Worteldruk
Capillaire werking
Het water "kleeft"aan de wanden van de dunne buisjes omhoog
De wortels nemen water en mineralen op en drukken dit omhoog in de houtvaten
De bladeren "zuigen" ,door verdamping uit de huidmondjes, de vloeistof omhoog 

Slide 15 - Drag question

This item has no instructions