Pedagogiek, V1: De rol van de leerkracht en omgeving

College 1:
Basisbehoeften
1 / 19
next
Slide 1: Mind map
pedagogiekHBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

College 1:
Basisbehoeften

Slide 1 - Mind map

Vraag studenten wat ze hebben onthouden van college 1.
Wie kan al iets laten zien van een plan/ ontwerp van De School van de Toekomst?

Slide 2 - Open question

Vraag studenten een foto te maken van evt begin van een ontwerp op papier/ scherm/ in materiaal.
College 2 Pedagogiek periode 4: 
  • De rol van de leerkracht
  • De rol van de omgeving ---> samen vormen ze het pedagogisch klimaat in de klas

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Pedagogisch klimaat

Slide 4 - Mind map

Vraag studenten wat zij hebben onthouden over het pedagogisch klimaat.

Slide 5 - Slide

Leg adhv deze en de volgende twee slides uit hoe het pedagogisch klimaat zich verhoudt tot de drie psychologische basisbehoeften en het leren en onderwijzen op school.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

Toon dit filmpje om in te gaan op de rol van de leerkracht.
Welke leerkracht heeft jou geraakt? Wat neem je wel of niet mee van deze leerkracht in De school van de Toekomst?

Slide 9 - Open question

Vraag de studenten hun antwoord in te sturen.

Slide 10 - Slide

Koppel de antwoorden van studenten aan de bewkaamheidseisen en leg uit hoe dit bijdraagt aan het kunnen neerzetten van een pedagogisch klimaat.

Slide 11 - Slide

Herinner de studenten aan het model van Bronfenbrenner om in te gaan op de rol van de omgeving en leg de toepassing hiervan op de school uit adhv van de volgende drie slides.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Inhoudelijke toetscriteria:
  1. Hoe zorg je voor een goed pedagogisch klimaat?
  2. Hoe laat je de drie psychologische basisbehoeften terugkomen in je onderwijs?
  3. Aan welke ontwikkelingsgebieden werk je (periode 3)?
  4. Hoe komt de school tegemoet aan de basisbehoeften van een ‘speciaal’ kind (zie document met casus op de Portal)
  5. Wat is de rol van de leerkracht?
  6. Wat is de rol van de omgeving (mirco, meso, macro)?

Slide 15 - Slide

Koppel alle besproken theorie aan de toetsopdracht.

Slide 16 - Slide

Visueel model van schoolontwerp met besproken theorie.
Koppeling casussen

Slide 17 - Slide

Deel studenten evt updates mee over de koppeling van de casussen aan hun schoolontwerp.

Slide 18 - Slide

Geef studenten deze oefenopdracht mee als huiswerk.
Volgende keer: toets!

Slide 19 - Slide

This item has no instructions