Les 4: Het zorgplan -Overdragen van informatie - SOAP

Zorgplan 
Overdragen van informatie (SOAP/SOEP)
 (thema 13 ExpertCollege) 
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Zorgplan 
Overdragen van informatie (SOAP/SOEP)
 (thema 13 ExpertCollege) 

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Aan het eind van deze les:
 • weet je wat het doel van overdragen van informatie is
 • heb je kennis gemaakt met de SOAP/SOEP rapportage
 • heb je geoefend met de SOAP/SOEP rapportage


Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Wat verstaan we onder rapporteren?

Rapporteren betekent dat je vastlegt hoe het met de zorgvrager gaat.

 • Schriftelijk (opschrijven) of mondeling (vertellen).


Slide 4 - Slide

Waarom is rapporteren zo belangrijk?
 • Maakt de situatie van de zorgvrager duidelijk voor andere zorgprofessionals.
 • Alle zorgprofessionals zien wat voor zorg in het verleden aan de zorgvrager is gegeven.
 • Geeft informatie geven over klachten of over fouten die misschien zijn gemaakt tijdens de zorg.
 • Iedereen heeft dan dezelfde informatie.
 • De zorgprofessional die na jou bij de zorgvrager komt, weet wat voor zorg hij of zij aan de zorgvrager moet geven. 
 • Je kunt de rapportage nog eens nalezen

Slide 5 - Slide

Wat is het doel van overdragen/rapporteren?
A
Het is leuk om te vertellen wat de patiënt heeft meegemaakt.
B
Het is een methode om collega's en clienten op de hoogte te houden van jouw dagplanning.
C
Het is een methode om collega's op de hoogte te houden van jouw persoonlijke interpretaties van de situatie.
D
Het doel van rapporteren is het ondersteunen van goede zorgverlening.

Slide 6 - Quiz

Welke informatie verzamel ik om te kunnen rapporteren en hoe verkrijg ik deze?

Slide 7 - Open question

Verzamelen verpleegkundige gegevens
 • Observeren: kijken-ruiken-voelen
 •  Vragen stellen aan en luisteren naar….
 •  Lichaamsfuncties meten
 •  Consulteren andere disciplines
 •  Informatie uit verpleegkundige overdracht/verpleegkundig dossier

Slide 8 - Slide

Het begint bij waarnemen
Observeer in het volgende filmpje hoe vaak de spelers met de witte shirts de bal overspelen.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Afspraken rondom rapportage
 • Schrijf objectief
 • Schrijf actief (wie doet wat)
 • Pas op voor vaktaal en afkortingen (inf. in situ, AB gb)
 • Goed leesbaar handschrift
 • Schrijf in complete zinnen  
 • Voorzien van initialen
 • Voorzien van datum en tijd

Slide 11 - Slide

Hoe start je een rapportage?
 • Verzamel gegevens
 • Verwerk gegevens in je dossier
 • Werk volgens een vast patroon
 • Schrijf objectief, begrijpelijk en in complete zinnen.

Slide 12 - Slide

timer
1:00
Objectief
Subjectief
Feiten
Waarnemingen
Vaststelingen
individuele gevoelens
Vooroordelen
Meetbaar
Feitelijk
Gekleurd

Slide 13 - Drag question

Voordelen rapportage via systeem

* Dwingend tot nauwkeurigheid en volledigheid
* Bevordert zorgvraag-gerichte overdracht
* Geschreven vanuit feitelijke verzorgingssituaties

Voorbeelden van een systeem: Nedap/ONS;Cliendo

Slide 14 - Slide

Voorbeeld rapportage
Welke zin is goed geformuleerd?

1. Mw. ging vandaag vaak naar het toilet.
of
2. Mw. ging vandaag 5x naar het toilet, normaal is dit 3x

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

SOAP/SOEP methode
S: subjectieve gegevens
O:objectieve gegevens
A: analyse van het probleem   / E: Evaluatie
P: planning

Slide 17 - Slide

SOAP/SOEP methode
Subjectieve gegevens

Hetgeen dat de zorgvrager aangeeft. 
Wat zegt de cliënt over zijn eigen belevingen Slide 18 - Slide

SOAP/SOEP methode
Objectief
De directe observatie van de situatie;
Het gedrag van de cliënt zoals de medewerker dit feitelijk waarneemt.

Slide 19 - Slide

SOAP/SOEP methode
Analyse/Evaluatie: 
Een conclusie getrokken uit de subjectieve en objectieve gegevens die de medewerker heeft verzameld.

Slide 20 - Slide

SOAP/SOEP methode
Plan: 
Wat de medewerker vervolgens gaat doen.

Slide 21 - Slide

VOORBEELD RAPPORTAGE VOLGENS SOAP/SOEP
 S:  Mevrouw vertelde dat haar vinger tussen de deur heeft gezeten

 O: De vinger van mevrouw is dik, en blauw- paars verkleurd 

A:  Vermoedelijk heeft mevrouw met haar vinger tussen de deur gezeten, zij heeft pijnklachten 

P:  Ik heb mevrouw gerustgesteld en haar vinger onder de kraan laten houden. Dokter gebeld voor overleg. Hij komt vanmiddag naar de vinger kijken.

Slide 22 - Slide

VOORBEELD RAPPORTAGE VOLGENS SOAP/SOEP
Subjectief:
S: Mevrouw weigerde haar middag-medicijnen en zei dat ze deze niet meer wil hebben. 
Objectief:
O: Mw. werd onrustig en raakte van streek.
Analyse: 
A: Mw. weigert in de regel geen medicijnen, maar ik heb pas kort geleden met mevrouw kennisgemaakt en ze kent me niet goed.
Plan:
P: Ik zal wat tijd samen met haar doorbrengen zodat ze meer vertrouwd raakt met mijn gezelschap en vraag haar of zij de medicijnen later wil innemen.

Slide 23 - Slide

Tips
 • Schrijf respectvol
 • Vermeld afspraken
 • Beschrijf alleen feiten, vermeld het als jij je mening geeft
 • Rapporteer niet vanuit emotie
 • Stel geen diagnoses als je niet bevoegd bent
 • Reageer op eerdere rapportages
 • Let op taal,-schrijf en typefouten
 • Schrijf kort, krachtig en volledig
 • Verwijs daar waar kan naar het Zorgleefplan

Slide 24 - Slide

"Mevrouw gaat te weinig naar haar
familie toe"

Is een correcte objectieve rapportage?

A
Waar
B
Niet Waar

Slide 25 - Quiz

"Mevrouw gaat te weinig naar haar
familie toe."
 Hier wordt een waardeoordeel uitgesproken en is  niet objectief.

S: Mevrouw komt naar mij toe en zegt dat zij haar familie mist.
O: Familie komt 1x per maand op bezoek.
A: In de beleving van mevrouw is dit te weinig.
P: Bespreekbaar maken met familie. Ik zal de eerste contactpersoon bellen en dit bespreken.

Slide 26 - Slide

S
O
A
p
Tijdens de verzorging zei meneer dat hij misselijk was
Meneer werd tijdens de verzorging wit in het
gezicht en werd wat stil. Bij het overeind gaan zitten draaide de heer met zijn ogen.
Controles gedaan. Bloeddruk en hartslag hoger
dan normaal (zie metingen) 
Arts is gebeld. De arts komt voor 10.00 uur bij
meneer langs. In overleg meneer tot die tijd in bed laten liggen

Slide 27 - Drag question

"Meneer was erg onrustig"

Is dit correct gerapporteerd?
A
Ja
B
Nee

Slide 28 - Quiz

Meneer was erg onrustig.
Dit is niet concreet. Wat is onrustig in de situatie van meneer?

S: Meneer was onrustig vandaag.
O: Meneer liep veel heen en weer. Stond tijdens de maaltijd vijf keer op en riep hard “hallo” door de gang. Meneer kon niet gerustgesteld worden.
A: De onrust bij meneer was meer dan gisteren.
P: Morgen en de komende dagen meneer blijven observeren en hierover rapporteren. Indien na
twee dagen geen vermindering, overleg met arts of psycholoog

Slide 29 - Slide

Oefenen:  Hoe zou jij deze situaties 
rapporteren volgens de SOAP/ SOEP methode?
Ga in groepjes van 2 a 3 personen oefenen:
 • Mevrouw verliest gewicht. Ik heb haar daarom haar lievelingseten gegeven.
 • Vervoer naar het ziekenhuis is geregeld.
 • Meneer was erg seksistisch aanwezig.
 • De huid van meneer ziet er een stuk beter uit.
Plaats je antwoord op de Padlet...Succes!

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Link

Vragen?
Aan de slag met de e-learnings.

Tip: meer informatie vind je hier: 
https://www.wzh.nl/wzh/dit-zijn-wij/kwaliteit-en-clienttevredenheid/wzh-zakboekje-rapporteren 

Slide 32 - Slide