14.1-1 Het centrale zenuwstelsel deel 1 5V 2122

H14 Zenuwstelsel
1 / 35
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H14 Zenuwstelsel

Slide 1 - Slide

zenuwstelsel

Slide 2 - Mind map

Voorkennis
check

Slide 3 - Slide

druk is een ...... voor je huid
A
ruggenmerg
B
prikkel
C
impuls

Slide 4 - Quiz

De huid geeft onder invloed van druk ......... af, die naar de hersenen gaan
A
prikkels
B
ruggenmerg
C
impulsen

Slide 5 - Quiz

Zet de delen die betrokken zijn bij het in een reflex wegtrekken van de hand uit een vlam in de juiste volgorde:
armspier
bewegingszenuw
gevoelszenuw
ruggenmerg
zintuig

Slide 6 - Drag question

een klasgenoot roept je naam, in welk deel van je hersenen neem je dat waar?
A
grote hersenen
B
hersenstam
C
kleine hersenen

Slide 7 - Quiz

Inhoud hoofdstuk
14.1 Bouw centraal zenuwstelsel (onderdelen hersenen)
14.2 Cellen in het zenuwstelsel
14.3 Impulsgeleiding (hoe gaan signalen door een zenuwcel)
14.4 Impulsoverdracht tussen neuronen 
14.5 Autonoom zenuwstelsel (onbewuste deel van het zenuwstelsel)

Slide 8 - Slide

14.1 Het centrale zenuwstelsel 1

Slide 9 - Slide

Leerdoel 14.1
 • Je leert de bouw en de functie van delen van het zenuwstelsel

Slide 10 - Slide

Centraal zenuwstelsel
Zenuwcellen (neuronen) van de: 
 • hersenen
 • ruggenmerg 
 • met ondersteunende cellen.


Slide 11 - Slide

Perifeer zenuwstelsel
 • bevat zenuwcellen, gebundeld in zenuwen,
 • verbindt zintuigen met het CZS en het CZS met spieren en klieren.

Zenuw= bundel zenuwceluitlopers


Slide 12 - Slide

Drie typen neuronen
Sensorische neuronen:
 • Zenuwcellen die impulsen vervoeren van zintuigen
       naar het CZS, vaak lange uitlopers.
Schakelneuronen: 
 • Zenuwcellen binnen het CZS.
Motorische neuronen:
 • zenuwcellen die impulsen vervoeren van CZS naar spieren
     of klieren, vaak lange uitlopers.

Slide 13 - Slide

Witte en grijze stof
Grijze stof = Cellichamen met de celkern
Witte stof = Uitlopers met beschermlaag (myeline)


Ruggenmerg

Slide 14 - Slide

Witte en grijze stof
Grijze stof = Cellichamen met de celkern
Witte stof = Uitlopers met beschermlaag (myeline)


Hersenen

Slide 15 - Slide

Bescherming CZS -ruggenmerg
3 vliezen:
 • Zacht vlies (binnenste)
 • Spinnenwebvlies 
 • Hard vlies (buitenste)Slide 16 - Slide

Bescherming CZS-hersenen
3 vliezen: doorsnede
 • Zacht vlies (binnenste)
 • Spinnenwebvlies
 • Hard vlies (buitenste)Slide 17 - Slide

Bloed-hersenbarriëre
Tussen spinnenwebvlies en zachte hersen/ ruggenmergvlies zit hersenvocht en daar lopen de bloedvaten.

Er is geen directe verbinding
tussen bloed en hersenvloei-
stof.


Slide 18 - Slide

Bloed-hersenbarriëre
Doel:
 • Controle welke stoffen wel/ niet van bloed naar hersen- vloeistof gaan
Hoe:
 • tight junctions in bloedvatwand
 • astrocyten om het bloedvat heen

NB:
Stoffen moeten dus door 2 cellen heen.

Slide 19 - Slide

Bloed-hersenbarriëre
Transport 2 manieren:

Diffusie:
 • Kleine en/ of vet-oplosbare stoffen zoals  zuurstof, koolstofdioxide, steroïdhormonen alcohol, cocaïne en antidepressiva.

Gefaciliteerd/ actief (transporteiwitten):
 • Grotere moleculen zoals glucose of insuline -> selectief!

Slide 20 - Slide

Anatomie hersenen (88C1)

Slide 21 - Slide

Anatomie grote hersenen 
 • Twee helften
 • Verbonden met de hersenbalk
 • Schors en merg

Slide 22 - Slide

Anatomie grote hersenen 
Primaire sensorische schors:
 • ontvangt signalen van de gevoels-zintuigen/ gewaarwording.
 • Inkomend.

Slide 23 - Slide

Anatomie grote hersenen 
Secundaire sensorische schors:
 • interpretatie van de ontvangen signalen/ geheugen

Slide 24 - Slide

Anatomie grote hersenen 
Primaire auditieve schors: 
 • ontvangt signalen van het gehoorzintuig/ gewaarwording.
 • Inkomend.

Slide 25 - Slide

Anatomie grote hersenen 
Secundaire auditieve schors:
 • interpretatie van de ontvangen signalen/ geheugen

Slide 26 - Slide

Anatomie grote hersenen 
Idem voor optische schors (gezichtszintuig)

Slide 27 - Slide

Anatomie grote hersenen 
Primaire motorische schors:
 • stuurt de spieren/ klieren aan.
 • Uitgaand.

Slide 28 - Slide

Anatomie grote hersenen 
Secundaire motorische schors:
 • opgeslagen informatie over gecoördineerd uitvoeren van bewegingen.
 • Motorprogramma's.

Slide 29 - Slide

Anatomie grote hersenen 
 • Spraakcentrum van Wernicke - begrijpen van taal. 
 • Spraakcentrum van Broca - aansturen van het spreken.

Slide 30 - Slide

Anatomie grote hersenen 
Ontvangt informatie van de rechterkant van het lichaam. Stuurt de spieren/ klieren van de rechterkant aan.
L                      R
Ontvangt informatie van de linkerkant van het lichaam. Stuurt de spieren/ klieren van de linkerkant aan.

Slide 31 - Slide

Grote hersenen (88C3) 

Slide 32 - Slide

Doel 13.1
Je leert de bouw en de functie van delen van het zenuwstelsel

Slide 33 - Slide

Begrippen 13.1
centraal zenuwstelsel (CZS), neuronen (zenuwcellen), perifere zenuwstelsel, grijze stof, myeline, bloed-hersenbarriëre, tight junctions, astrocyten, gliacellen, grote hersenen, hersenbalk, hersenschors, sensorische centra, motorische centra, interpreteren

Slide 34 - Slide

Huiswerk
Lees 13.1
Maak de opdrachten van 13.1


Slide 35 - Slide