Verpleegkunde theorie, blok 1.1 les 2

Verpleegkunde theorie
Blok 1.1, les 2
4.3 Ademhalingsstoornis en verslikking: verschijnselen, oorzaken en eerste hulp
5 Hulpverlenen bij vergiftiging
6 Hulpverlenen bij bloedingen
7 Hulpverlening bij shock en flauwte

1 / 28
next
Slide 1: Slide
verpleegkunde theorieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Verpleegkunde theorie
Blok 1.1, les 2
4.3 Ademhalingsstoornis en verslikking: verschijnselen, oorzaken en eerste hulp
5 Hulpverlenen bij vergiftiging
6 Hulpverlenen bij bloedingen
7 Hulpverlening bij shock en flauwte

Slide 1 - Slide

5 speerpunten van EHBO

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Slide

Basis Hygiëne

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Slide

5 momenten van hand hygiëne

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide

Eerste hulp bij ademhalingsstoornis en verslikking
Verschijnselen:
 • Het slachtoffer kan niet spreken, hoesten of ademen (soms piepende ademhaling).
 • Het slachtoffer is mogelijk in paniek.
 • Het slachtoffer heeft verminderd bewustzijn of raakt bewusteloos.
 • Het slachtoffer heeft of krijgt een blauwe huidskleur.

Slide 8 - Slide

Oorzaken:
 • Eten, praten, lachen tijdens het eten
 • Slikproblemen
 • Long ziekten
 • Allergische reactie
 • Neurologische aandoening

Slide 9 - Slide

Eerste hulp:
 • Veilige omgeving, schat de situatie in, blijf rustig, vraag hulp
 • Maak onderscheid tussen verslikking/verstikking of een andere oorzaak
 • Stimuleer rustig te ademen, adviseer indien aan de orde medicatie te gebruik
 • Geef indien verslikking/verstikking 5 slagen in de rug tussen de schouderbladen
 • Voer indien verslikking/verstikking buiksteun uit
 • Zorg dat er professionele hulp komt
 • Ga indien van toepassing over op reanimatie


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Eerste Hulp bij vergiftiging
Verschijnselen:
Afhankelijk van hoe de vergiftiging is ontstaan
Oorzaken:
 • Inslikken: paddestoel
 • Inademen: koolstofmono-oxide
 • Op de huid: sterk ontstoppingsmiddel

Slide 12 - Slide

Eerste hulp
 • Veilige omgeving, schat de situatie in, blijf rustig, vraag hulp
 • In het geval van buiten bewustzijn: direct 112 (laten)bellen
 • Bij inslikken: bel 112 geef door wat is ingeslikt en volg advies van de centralist op, Braken alleen (laten) opwekken op advies centralist.
 • Bij inademen: zorg voor frisse lucht, start reanimatie, maar attentie bij beademen voor eigen veiligheid
 • Bij op de huid: veeg poeders weg, trek natte kleding uit, spoel 30 min lang schoon met lauw water

Slide 13 - Slide

Bellen 112:
Leeftijd en gewicht van het slachtoffer.
Waardoor de vergiftiging is ontstaan (naam product en manier van vergiftigen) en welke hoeveelheid.
Welke symptomen te zien zijn bij het slachtoffer.
Hoe de vergiftiging is gebeurd. Denk hierbij aan gassen ingeademd, zelfmoordpoging of per ongeluk.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Eerste hulp bij bloedingen
Verschijnselen:
 • Actieve bloeding
 • Evt pijn
Oorzaken:
 • Ongeval
 • Toegebracht letsel

Slide 16 - Slide

Eerste hulp bij bloedingen
 • Zorg voor veiligheid
 • Vraag het slachtoffer op de wond te drukken
 • Bel 112
 • Breng het slachtoffer in een liggende houding
 • Trek (indien aanwezig) handschoenen aan
 • Oefen druk uit op de wond (met je handen, theedoek, drukverband, etc) tenzij er bloed uit het oor komt. Zorg dan dat dit uit het oor kan lopen

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Eerste hulp bij shock en flauwte
Verschijnselen van flauwte
 • Slap voelen
 • Duizelig voelen
 • Koud zweet
 • (zwarte) vlekken voor de ogen
 • Bij aankomende shock meer symptomen mogelijk afhankelijk de oorzaak van de shock: hypovolemisch, septisch, etc
 • Snelle ademhaling, snelle pols, lage bloeddruk

Slide 19 - Slide

Oorzaken
Heel uiteenlopend
 • Flauwte: bevangen door warmte, spanning, bij diabetes, duizeligheid ziekte, pijn
 • Shock: bloeding, hartfalen, infectie, vergiftiging

Slide 20 - Slide

Eerste hulp bij flauwte / shock
 • zorg voor veiligheid, blijf rustig, vraag hulp
 • Zo snel als je kunt het onderscheid maken aangezien shock levensbedreigend is
 • Indien flauwte: leg de persoon neer en probeer de oorzaak te achterhalen en handel afhankelijk van de oorzaak
 • Indien shock: bel zo snel mogelijk 112, geef aan dat er sprake is van shock.

Slide 21 - Slide

Eerste hulp bij flauwvallen
 • Leg het slachtoffer plat op de grond
 • Maak knellende en warme kleding los
 • Leg de benen iets omhoog
 • Zorg voor frisse lucht
 • Stel het slachtoffer gerust

Slide 22 - Slide

Eerste hulp bij shock
 • Zo spoedig mogelijk 112 bellen en vermelden dat het om shock gaat
 • je kunt als ehbo-er de shock niet verhelpen, je kunt het hoogstens iets vertragen
 • Methodisch werken: volg je handelingen van bijvoorbeeld een shock kaart.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Slide 26 - Link

Opdracht
 • Maak tweetallen en bedenk een aantal situaties waarin het lastig zal zijn/verboden is om iemand in een stabiele zijligging te leggen. Bedenk ook: wat zou je dan wél doen in die situatie?
 • Zorgpad: Open vragen: opdr 5, 6
 • Staat klaar in de opdrachtenbak


Slide 27 - Slide

Tips en tops?

Slide 28 - Open question