Fotosynthese

1 / 38
next
Slide 1: Slide
BiologieSecundair onderwijs

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 240 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Wat is het verschil tussen autotrofen en heterotrofen?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Waar vindt de fotosynthese plaats?

Slide 6 - Open question

Uit welke onderdelen bestaat een chloroplast?

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Quiztime!

Slide 30 - Slide

Wat is de belangrijkste functie van de lichtreacties in fotosynthese?
A
Het reguleren van de luchtstroom in de plant.
B
Het omzetten van lichtenergie in chemische energie.
C
Het produceren van glucose.
D
Het afbreken van koolstofdioxide.

Slide 31 - Quiz

Wat is de rol van water in de lichtreacties van fotosynthese?
A
Het water wordt gesplitst in zuurstof en waterstof.
B
Het water dient als energiebron voor de plant.
C
Het water zorgt voor de absorptie van koolstofdioxide.
D
Het water wordt omgezet in glucose.

Slide 32 - Quiz

Wat drijft de synthese van ATP door ATP-synthase aan tijdens fotosynthese?
A
Fosfaat
B
Glucose
C
Protonengradiënt
D
CO2

Slide 33 - Quiz

Waar bevindt ATP-synthase zich tijdens de lichtreacties van fotosynthese?
A
In het cytoplasma
B
In het thylakoïdmembraan
C
In de wortels
D
In de stroma

Slide 34 - Quiz

Wat is het doel van de elektronentransportketen in de lichtreacties van de fotosynthese?
A
Het omzetten van CO2 naar glucose
B
Het vangen van lichtenergie
C
Het reguleren van wateropname
D
Het genereren van ATP en NADPH

Slide 35 - Quiz

Wat is het eindproduct van de Calvincyclus?
A
Water
B
Glucose
C
ATP
D
Zuurstof

Slide 36 - Quiz

Wat is de rol van ATP en NADPH in de Calvincyclus?
A
Ze reguleren de temperatuur in de plant.
B
Ze leveren energie om koolstofdioxide om te zetten in glucose.
C
Ze dienen als bouwstenen voor de celwand.
D
Ze helpen bij de opname van water.

Slide 37 - Quiz

Slide 38 - Slide