Geldles Leerjaar 1: De verleiding verslaan

Geldles: De verleiding verslaan
Leerjaar 1
1 / 13
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 13 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Geldles: De verleiding verslaan
Leerjaar 1

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Je kunt benoemen waar je een reclame post aan kunt herkennen.

Je kunt uitleggen waarom reclames ons beïnvloeden.

Je kunt de tips en tricks uit de les toepassen om jezelf te beschermen tegen reclames. 

Slide 2 - Slide

En uiteraard nemen wij opa Fonkel deze les weer met ons mee!

Slide 3 - Slide

Programma
  1. Theorie: invloed van sociale media op geld 
  2. Opdracht 1: Hoe kan dat nu?
  3. Het geldspel
  4. Klassengesprek
  5. evalueren
  6. afsluiten

Slide 4 - Slide

Al eerder gaven jullie tips aan opa Fonkel over omgaan met sociale media.

mind-map in groepjes: 

Wat heb je al geleerd over verleiding en telefoons? 
Wat weet je al over de invloed van reclame?
Maak een mind-map in je groepje op het A3 papier

Tijd: 3 minuten!

timer
1:00

Slide 5 - Slide

Video theorie
Bekijk de video en beantwoord de volgende vragen op je werkblad:

Waar kun je reclame aan herkennen?
Hoe zorgt sociale media er voor dat zij jouw beïnvloeden producten te kopen? (noem 3 manieren)
Welke tips geven de videomakers mee?
(noem 3 manieren)

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Check je antwoorden
Wat: Bespreek je antwoorden in het groepje en vul je antwoord aan waar nodig. 
Hoe: in groepjes van 4/5 (door docent)
Hoelang: na 3 minuten bespreken we de antwoorden klassikaal

Resultaat: Je hebt een compleet ingevuld antwoordenblad met uitgebreide antwoorden. 
timer
1:00

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Sociale media en verleidingen
Promotie producten
algoritmes
opvallende kleuren
"lage" prijzen
achteraf betalen
De hele dag door.....

Slide 10 - Slide

De verleiding verslaan? 
In je groepje krijg je 

Slide 11 - Slide

Evalueren
Op de achterkant van kijkvragen staat een exit ticket. 
Beantwoord individueel de vragen op de achterkant.

na 3 minuten, klassikaal 

Slide 12 - Slide

tot volgende week!

Slide 13 - Slide