wk 13 en 14 klas 2 (online les - Coronovirus): Lezen blok 5 en grammatica blok 3

Lesplanning week 13
Net als in de andere weken gaan we ook deze week met 2 onderdelen aan het werk: Lezen/tekstbegrip en grammatica.

Volg de dia's en doe wat jou gevraagd wordt. Op de momenten dat we elkaar normaal gesproken zouden zien in het rooster, ben ik bereikbaar voor vragen via de app Zoom. Meer info hierover volgt.
1 / 24
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 24 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Lesplanning week 13
Net als in de andere weken gaan we ook deze week met 2 onderdelen aan het werk: Lezen/tekstbegrip en grammatica.

Volg de dia's en doe wat jou gevraagd wordt. Op de momenten dat we elkaar normaal gesproken zouden zien in het rooster, ben ik bereikbaar voor vragen via de app Zoom. Meer info hierover volgt.

Slide 1 - Slide

Lezen in je leesboek 
Ook al doen we dit nu niet in de les, zorg dat je wel blijft lezen thuis. Je bouwt er een woordenschat mee op en onbewust ben je bezig met grammatica (want je leest goedlopende zinnen) en spelling (je ziet hoe lastige woorden gespeld moeten worden).

Slide 2 - Slide

Terugblik 
 • Lezen blok 4: verbindingsmanieren en alineaverbanden
 • Grammatica: 3 nieuwe woordsoorten (voornaamwoorden)
 • Gebruik hulpmiddelen:
  - Gele kaart = zinsdelen
  - Blauwe kaart = woordsoorten

Slide 3 - Slide

Huiswerk (zie som) bespreken
Havo/vwo= Blok 4 Lezen: opdracht 5 
Blok 2 Grammatica: opdracht 1, 9 en 12

Vwo = Blok 4 Lezen: opdracht 3
Blok 1 Grammatica: opdracht 1 (blz 18)
Blok 3 Grammatica: opdracht 10 (blz 135) 
*Blok 2 doen we op een ander moment

Slide 4 - Slide

Huiswerk (zie som) bespreken
Havo/vwo= 1. Wat is het antwoord op 14a en 14b en waarom?
2. Noem de 3 voornaamwoorden die je in de vorige les hebt geleerd. 

Vwo = Blok 4 Lezen: opdracht 3
Blok 1 Grammatica: opdracht 1 (blz 18), Blok 3 Grammatica: opdracht 10 (blz 135), *Blok 2 doen we op een ander moment

Slide 5 - Slide

Wat we deze les gaan doen
 • Blok 5 Lezen - belangrijke begrippen doornemen       
  (zie dia 8)

 • Bij grammatica leren we het koppelwerkwoord             
  (vanaf dia 11)

Slide 6 - Slide

Blok 5: Lezen
Tekstbegrip

Slide 7 - Slide

Begrippen lezen/tekstbegrip:
 • Objectieve tekst: feiten, informerende en uiteenzettende teksten. 
 • Subtectieve tekst: mening van de schrijven, aansporen en activeren. 
 • Mening: wat iemand van iets of iemand vindt. 
 • Argument: onderbouwen waarom je iets vindt. 
 • Tegenargument: als iemand het niet eens is met het argument en vertelt waarom. 

 • Lees de theorie in het boek in Schooltas: h/v = blz 236, vwo = blz 251/252

Slide 8 - Slide

Opdrachten maken:
Nu je weet wat argumenten en tegenargumenten zijn, kun je de onderstaande opdrachten maken.





2 vwo: 
blz. 250, opdracht 1
blz. 252, opdracht 2.
Uitdaging: blz 260, opdracht 6 (niet verplicht)
2hv:
blz. 236, opdracht 1, 2 en 3
Uitdaging: blz 242, opdracht 6 (niet verplicht).

Slide 9 - Slide

Nakijken opdrachten

Kijk de opdrachten uit de vorige dia na. Ga naar drive --> lezen --> blok 4 t/m 6 --> antwoorden blok 4
(kies je eigen niveau: hv/vwo).

* De map in Drive kan je vinden in je e-mail. Zoek op 'bre'. 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Terugblik
Zinsdelen:
Woorden die steeds alleen staan + groepjes woorden die in een zin steeds bij elkaar staan, noemen we zinsdelen.
www.cambiumned.nl 

Zinsdelen die je al kent:
wwg, ond, lv, mv, bwb


Slide 12 - Slide

Terugblik
Woordsoorten: 
De woordsoort geeft aan tot welke categorie een bepaald woord hoort.  www.onzetaal.nl

Woordsoorten die je al kent:
ww (zelfstandig werkwoord en hulpwerkwoord),
lw, znw, bvn, tw, vz, pers.vnw, aanw. vnw, bezit. vnw, vrag. vnw

Slide 13 - Slide

Aantekeningen maken
Bij het woordsoort 'werkwoorden' ken je al:
1. Het zelfstandig werkwoord
2. Het hulpwerkwoord

Deze week leer je een nieuw soort werkwoord: 
3. Het koppelwerkwoord

Slide 14 - Slide

Aantekeningen maken
Koppelwerkwoorden kunnen zijn: zijn, worden, heten, blijven, schijnen, lijken,blijken, (dunken en voorkomen).

Bijvoorbeeld: 
Hij wordt leraar. Hij is oud. Hij blijft vervelend.

Bekijk het filmpje in de volgende dia en maak aantekeningen. 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Ezelsbruggetje koppelwerkwoorden

ZWABBELS
 zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, (heten, dunken en voorkomen).

Lees de theorie in het boek in Schooltas:
h/v = blz 236, vwo = blz 82
 
+hdv =

Slide 17 - Slide

Extra uitleg

Heb je behoefte aan meer uitleg:

- bekijk het filmpje in de dia hieronder en maak aantekeningen in je schrift. 
 - stel vragen aan klasgenoten en/of aan je docent. 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Opdracht maken:
2 hv/vwo: Blok 3
Blz. 123, maken opdracht 8.
Blz. 124, maken opdracht 10.
Blz. 126, maken opdracht 12.

2 vwo: Blok 1
Blz. 81, maken opdracht 8.
Blz. 82, maken opdracht 9.
Blz. 84, maken opdracht 11.

Slide 20 - Slide

Nakijken opdrachten
Kijk de opdrachten uit de vorige dia na via Drive: --> grammatica --> blok 1 t/m 3 --> antwoorden 

* De antwoorden staan in de map in Drive. De map heb ik met jullie via de e-mail gedeeld. Zoek op bre. 

Slide 21 - Slide

Checklist--> Het volgende zou nu afgerond moeten zijn:
2 hv
- Aantekening 'koppelwerkwoorden' in je schrift.
- De volgende opdrachten zijn gemaakt en nagekeken:
opdr 8, 10, 12 op blz. 123/ 124/126
+ blok 5 lezen, opdracht 1, 2, 3 op blz. 236
2 vwo
- Aantekening 'koppelwerkwoord' in je schrift. 
- De volgende opdrachten zijn gemaakt en nagekeken:
opdr 8, 9, 11 op blz. 81, 82, 84

+ blok 5 lezen, opdracht 1 en 2 op blz. 250/ 252

Slide 22 - Slide

Reflectie
> Doelen behaald? (Lezen en grammatica)

>Deze les: Welke 2 smileys kies je en schrijf in je schrift waarom?

Slide 23 - Slide

Huiswerk (zie som)
Havo/vwo= Blok 5 Lezen: opdracht 1, 2, 3 (blz 236)
Blok 3 Grammatica: opdracht 8, 10, 12 (blz 123, 124,126)

Vwo = Blok 5 Lezen: opdracht 1 en 2 (blz 250/251)
Blok 2 Grammatica: opdracht 8, 9, 11 (blz 81, 82,84)

Slide 24 - Slide