Kerntaak 2 - Herhalingsles Toets 2

Herhalingsles TOETS 2
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Kerntaak 2MBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with text slides.

Items in this lesson

Herhalingsles TOETS 2

Slide 1 - Slide

Wat moet je kennen en kunnen?
Organisatievormen en wedstrijdschema’s
• Verschil wedstrijdgerichte en niet wedstrijdgerichte vormen.
• Keuze maken voor wedstrijdgerichte of niet wedstrijdgerichte vormen (op basis van wat?)
• Welke wedstrijdgerichte en niet- wedstrijdgerichte vormen zijn er?
• Werking van wedstrijdgerichte en niet- wedstrijdgerichte vormen.
• Tekenen van wedstrijdgerichte en niet- wedstrijdgerichte vormen.
• Wedstrijden en ronden berekenen / uittekenen van verschillende wedstrijdgerichte en niet- wedstrijdgerichte vormen.
   (formules + diagonaal-/ kloksysteem)
• Verwerken van uitslagen.

Evenementen algemeen
• Begrip evenement.
• Algemene kenmerken evenementen. (groot en kleinschalig)
• Aanleidingen en doelen van evenementen.

Slide 2 - Slide

Wat moet je kennen en kunnen?
Fasen van evenementen
Vier fasen van evenementen.
• Kernmerken / taken per fase. (bijv. projectgroep samenstellen, voorbereidend- / dagdraaiboek opstellen, 
   afhandelen financiën etc.)

Public Relations
• PR-plan
• 6WenH formule

Vrijwilligers
• Vrijwilligers begeleiden
• Stappenplan vrijwilligers werven en plaatsen
• Vrijwilligersprotocol

Slide 3 - Slide

Vier fasen van organiseren
Fase 1:     Initiatieffase 
Fase 2:     Voorbereidingsfase
Fase 3:     Uitvoeringsfase
Fase 4:     Nazorg 

Slide 4 - Slide

Initiatieffase
 • Aanleiding formuleren
 • Projectgroep samenstellen
 • Doelgroep en doel vaststellen
 • Globaal beeld van het evenement vormen, vaststellen van de randvoorwaarden
 • Voorbereidend draaiboek opstellen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Voorbereidingsfase
In de initiatieffase heb je een voorbereidend draaiboek opgesteld. Alle werkzaamheden heb je hierin opgenomen en het is duidelijk wie wat wanneer doet.
  
De belangrijkste werkzaamheden tijdens de voorbereidingsfase zijn;
 • Uitvoeren werkzaamheden voorbereidend draaiboek
 • Opstellen dagdraaiboek
 • Plannen en uitwerken van de onderdelen van het dagdraaiboek

Slide 7 - Slide

Uitvoering voorbereidend draaiboek
Het is belangrijk dat één persoon van de projectgroep controleert of de medewerkers hun werkzaamheden op tijd uitvoeren en of iedereen zich aan de afspraken houdt.

Loopt alles goed > geen problemen!

Niet op tijd af > bespreken! Voortgang controleren voor deadline is van belang.

Slide 8 - Slide

Opstellen dagdraaiboek
Maak gebruik van de kwaliteiten van de medewerkers.

Het dagdraaiboek bevat in chronologische volgorde alle werkzaamheden die op de dag zelf gedaan moeten worden. Ook nu geef je weer aan wie wat moet gebeuren op welk moment. (eventueel kolom; controle/opmerkingen)

Na de opdracht vorm je meteen al een idee. Als alles duidelijk is (activiteiten, organisatievorm) dan heb je de meeste contouren van je dagdraaiboek. De overige werkzaamheden worden dan opgenomen.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Uitvoeringsfase 
 • Coördineren en controleren van de werkzaamheden van het dagdraaiboek.
  - opening evenement (kan evt. door medewerkers/ vrijwilligers)  
  - aansturen van medewerkers en vrijwilligers
  - controleren van de voortgang 
  - controleren van medewerkers en vrijwilligers (coachen/aanspreken) 
  - afsluiting evenement (kan evt. door medewerkers/ vrijwilligers) 
 • Uitvoeren van eventuele aanpassingen 

Slide 11 - Slide

Nazorg
 • Evaluatie van het evenement
 • Bedanken (personen, instanties) 
 • Na publiciteit verzorgen  
 • Afhandelen financiën 

Slide 12 - Slide

Begrip Public Relations?
Het systematisch communiceren met voor de organisatie belangrijke groepen, met als doel wederzijds begrip tussen deze groepen en de organisatie te bevorderen.

Slide 13 - Slide

Het PR-Plan
 1. PR-doel bepalen
 2. Randvoorwaarden bepalen
 3. Publieksgroepen bepalen
 4. PR-middelen bepalen
 5. PR-matrix invullen (AIDA)

Slide 14 - Slide

6WenH-formule
- Wat gaat er gebeuren? ​

- Wanneer vind het plaats?​

- Wie heeft de leiding of wie
   organiseert het?​

- Waar vindt het evenement plaats?​

- Welke doelgroepen worden
   uitgenodigd?​ 

- Wat gaat het kosten?​

- Hoe heet het evenement? 

Slide 15 - Slide

Stappenplan werven en plaatsen van vrijwilligers
Stap 1. Maak een overzicht van taken
Stap 2. Cluster de taken
Stap 3. Beschrijf de taken
Stap 4. Werf vrijwilligers 
                     uit bestand of actief werven 
Stap 5. Maak een overzicht van de kwaliteiten en wensen van vrijwilligers
Stap 6. Plaats de vrijwilligers 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide