Hoofdstuk 5 paragraaf 1 Renaissance

Renaissance
1 / 33
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Renaissance

Slide 1 - Slide

Leerdoelen voor vandaag: 
 • Je kan het volgende kenmerkend aspect in je eigen woorden uitleggen: 'Het mensen wereldbeeld van de renaissance en de hernieuwde oriëntatie op de klassieke oudheid'. 
 • Je kan de ontwikkeling van het humanisme uitleggen rond 1500. 
 • Je kan de ontwikkeling van het mens en wereldbeeld omstreeks 1500 uitleggen.  
 • Je kan uitleggen waarom de renaissance, de renaissance wordt genoemd. 
 • Je kan de invloed van de renaissance op de kunst uitleggen. 
 • Je kan  uitleggen welke invloed de val van Constantinopel  had op het humanisme. 
 • Je kan uitleggen hoe het humanisme de literatuur heeft beïnvloed. 
 • Je kan uitleggen welke invloed de renaissance heeft gehad op het christendom. 

Slide 2 - Slide

Je kan het volgende kenmerkend aspect in je eigen woorden uitleggen: 'Het mensen wereldbeeld van de renaissance en de hernieuwde oriëntatie op de klassieke oudheid'.

Slide 3 - Open question

Planning

 • 20 minuten uitleg. 
 • 20 minuten zelfstandig werken.
 • 10 minuten: Beantwoorden lesdoel vraag. 

Slide 4 - Slide

Afspraak: 
Ben je klaar met beantwoorden van de vraag: Ga verder met je huiswerk. 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Leg uit wat het nieuwe mens- en wereldbeeld was.

Slide 7 - Open question

Leg het verband uit tussen de nieuwe rijk bankiers en het nieuwe mens- en wereldbeeld.

Slide 8 - Open question

Nieuw mens- en wereldbeeld
In de steden die geprofiteerd hadden van de handel met het Midden-Oosten en Vlaanderen ontstond er een nieuwe machtige bovenlaag van handelaren en bankiers. 

Deze machtige bovenlaag wilden graag hun en gaven opdracht om enorme huizen te bouwen en huurde de beste kunstenaar is. 

Slide 9 - Slide

Nieuw mens- en wereldbeeld
In deze omgeving ontstond een nieuw mensbeeld, een nieuw wereldbeeld. 

In dit mensbeeld en wereldbeeld werd een mens niet als slecht en zondig gezien. De mens moest namelijk Gods schepping vervolmaken. 

Slide 10 - Slide

Leg uit wat wat de schoonheidsidealen waren van de oudheid.

Slide 11 - Open question

Leg uit het verschil in kunst thema's in de middeleeuwen en de renaissance.

Slide 12 - Open question

Nieuw mens- en wereldbeeld
Rijke stedelingen kregen daarnaast meer belangstelling in het klassieke erfgoed. 

In het klassiek erfgoed hadden de kunstenaars de natuur geperfectioneerd. 

Slide 13 - Slide

Navolging van de oudheid

De herleving van de waarden en schoonheidsidealen van de oudheid kreeg de naam:
  De renaissance (Wedergeboorte). 

Slide 14 - Slide

Leg uit wat de klassieke vormen waren in de architectuur.

Slide 15 - Open question

Navolging van de oudheid
Architectuur: Klassieke vormen komen terug zoals: 
 • Zuilen
 • Koepels
 • Bogen. 

Slide 16 - Slide

Navolging van de oudheid
Schilderkunst: 
 • Realistisch
 • Driedimensionaal
 • Gedetailleerd. 

Slide 17 - Slide

Navolging van de oudheid
Beeldhouwkunst: 
 • Anatomisch correct. 
 • Gezichtsuitdrukking
 • Levensecht. 
 • Superman versie. 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Je kan het volgende kenmerkend aspect in je eigen woorden uitleggen: 'Het mensen wereldbeeld van de renaissance en de hernieuwde oriëntatie op de klassieke oudheid'.

Slide 20 - Open question

Planning

 • 20 minuten uitleg. 
 • 20 minuten zelfstandig werken.
 • 10 minuten: Beantwoorden lesdoel vraag. 

Slide 21 - Slide

Afspraak: 
Ben je klaar met beantwoorden van de vraag: Ga verder met je huiswerk. 

Slide 22 - Slide

Leg uit hoe humanisten keken naar oude teksten.

Slide 23 - Open question

Navolging van de oudheid
Invloed van humanisme op de herontdekking van de klassiek oudheid: 

 1. Humanisten onderzochten de orginele teksten en hierdoor ontdekten zij fouten in de gekopieerde /aangepaste teksten. 
 2. Zij herstelden de teksten en voorzagen die van uitleg voor anderen. 

Slide 24 - Slide

Leg het verband uit tussen de val van Constantinopel en de renaissance.

Slide 25 - Open question

Navolging van de oudheid
In Constantinopel lagen orginele Griekse manuscripten opgeslagen en kennis van de Griekse oudheid. 

Na de val van Constantinopel in 1453 namen veel geleerden deze teksten mee naar Italie. Wat een extra impuls gaf aan het humanisme omdat geleerde toegang kregen tot orginele teksten. 

Slide 26 - Slide

Leg uit wie Eramus was en wat zijn humanistische gedachten waren.

Slide 27 - Open question

Verspreiding over Europa
Belangrijkste geleerde buiten Italie was Erasmus van Rotterdam. 

Erasmus propageerde een christelijke humanisme. Volgens Erasmus: 
 1. Moesten studie van de oude teksten tot een zuiverder christendom leiden. De bijbel moest weer tot leven komen. 


Slide 28 - Slide

Je kan het volgende kenmerkend aspect in je eigen woorden uitleggen: 'Het mensen wereldbeeld van de renaissance en de hernieuwde oriëntatie op de klassieke oudheid'.

Slide 29 - Open question

Aan de slag: Huiswerk
 • Maken paragraaf 5.1. 
 • Nakijken paragraaf 5.1. 
 • Leren leerdoelen 5.1. 

Slide 30 - Slide

Leg in je eigen woorden welk thema voor de Renaissance leidend was in de kunst en waarom.

Slide 31 - Open question

Leg in je eigen woorden uit welke invloed het humanisme heeft gehad op de wetenschap en kunst.

Slide 32 - Open question

Huiswerk
 • Maken paragraaf 5.1. 
 • Nakijken paragraaf 5.1. 
 • Leren leerdoelen 5.1. 

Slide 33 - Slide