Havo 2 - Grammatica woordsoorten herhaling

Grammatica woordsoorten jaar 2 havo
1 / 39
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Grammatica woordsoorten jaar 2 havo

Slide 1 - Slide

Welke woordsoorten hebben we behandeld?

Slide 2 - Mind map

De toets gaat over:
- Zelfstandig naamwoord (zn)
- Bepaald en onbepaald lidwoord (blw en olw)
- Bijvoeglijk naamwoord (bn)
- Zelfstandig werkwoord (zww)
- Hulpwerkwoord (hww)
- Aanwijzend voornaamwoord (aanw.vnw)
- Vragend voornaamwoord (vr. vnw)
- Voorzetsel (vz)
- Bijwoord (bw)
- Persoonlijk voornaamwoord (pers.vnw)
- Bezittelijk voornaamwoord (bez.vnw)
- Telwoord (telw)
- Voegwoord (vgw)


Slide 3 - Slide

Wat is het zelfstandig naamwoord in deze zin?

Ik kan hem wel achter het gordijn plakken.

Slide 4 - Open question

Zelfstandig naamwoord (zn)
Een zn is een mens, dier, plant of ding: leraar, Max, luipaard, roos, voordeur, Nijmegen. 
Meestal kun je voor een zelfstandig naamwoord de, het of een zetten (het hok, een hok).
Ook hebben zelfstandige naamwoorden vaak een verkleinvorm en meervoudsvorm (het hokje, de hokken).
Tip: om te onthouden wat onder zelfstandige naamwoorden valt, kun je denken aan MeDIPlaDi: Me nsen Di eren Pla atsen Di ngen

Slide 5 - Slide

Wat zijn de bepaalde en onbepaalde lidwoorden (olw en blw)?

Slide 6 - Open question

Bepaald en onbepaald lidwoord (olw en blw)
- Lidwoorden: de, het, een horen bij een zelfstandig naamwoord: de bank, het kind, een huis.

Bepaalde lidwoorden: de en het
Onbepaald lidwoord: een 

Slide 7 - Slide

Wat is het bijvoeglijk naamwoord (bn) in deze zin?

Dat dikke boek ga ik echt nooit lezen!

Slide 8 - Open question

Bijvoeglijk naamwoord (bn)
Bijvoeglijke naamwoorden zeggen iets over een zelfstandig naamwoord. Meestal staat een bijvoeglijk naamwoord direct voor het zelfstandig naamwoord. Soms staat het achter het zelfstandig naamwoord waar het iets van zegt: 
de ijzeren deur, een heel dure auto; het schip was erg roestig.

Slide 9 - Slide

Wat is het zelfstandig werkwoord in deze zin?

Jaap schildert de muur geel.

Slide 10 - Open question

En wat is het zelfstandig werkwoord in deze zin?

In de woonkamer wil de schoonmaakster de tegels goed gaan reinigen.
A
wil
B
goed
C
gaan
D
reinigen

Slide 11 - Quiz

Zelfstandig werkwoord (zww)
-  He belangrijkste werkwoord in een zin
- Geeft aan wat er gebeurt in de zin
- Is een werkwoord met betekenis
- Een zin kan niet zonder een zelfstandig werkwoord

Staat er maar 1 werkwoord in de zin? Dan altijd zww! 
Het zww staat ook meestal aan het einde van de zin als er meerdere werkwoorden in staan.

Slide 12 - Slide

Wat is het hulpwerkwoord (hww) in deze zin?

Ik heb me gisteren enorm verveeld.

Slide 13 - Open question

Hulpwerkwoord (hww)
Als je het zelfstandig werkwoord hebt gevonden, dan betekent dat dat de overige werkwoorden in de zin allemaal een hulpwerkwoord zijn. Ze 'helpen' het zelfstandig werkwoord.

Voorbeeld:

De tuiman wil (hww) morgen meerdere bomen gaan (hww) planten (zww).

Slide 14 - Slide

Wat zijn de hww in deze zin?

Door wie zal de volgende editie van dit programma worden gepresenteerd?

Slide 15 - Open question

Wat zijn de vier vragende voornaamwoorden? (vr. vnw)

Slide 16 - Open question

Vragend voornaamwoord (vr. vnw)
Er zijn 4 vragende voornaamwoorden:
wie, wat, welk(e), wat voor (een)

Ze staan meestal aan het begin van een vraag:
Wat ga jij in de voorjaarsvakantie doen?
 Ze kunnen ook staan aan het begin van een zin die gemaakt is van een vraag:
Ik vraag met af wat ik in de voorjaarsvakantie ga doen.

Slide 17 - Slide

Wat is het aanwijzend voornaamwoord (aanw. vnw) in deze zin?

Dat meisje vind ik echt niet aardig.

Slide 18 - Open question

Aanwijzend voornaamwoord (aanw.vnw)
Aanwijzende voornaamwoorden wijzen iets/iemand aan: deze, die, dit, dat, zulk(e), zo’n, dergelijk(e). 

Voorbeeld:
Deze Franse film is spannender dan die Engelse.
Dergelijke toetsen vind ik makkelijker dan zulke toetsen.  

Slide 19 - Slide

Wat zijn aanw.vnw in deze zin?

De kleur van die grote auto vind ik minder mooi dan de kleur van die kleine.

Slide 20 - Open question

Wat is een voorzetsel?
A
Naast
B
Op
C
Wegens
D
Tijdens

Slide 21 - Quiz

Voorzetsel (vz)
Voorzetsels geven meestal een plaats aan (in, op, naast, bij, tussen, voor, enz.) een tijd (gedurende, onder, tijdens, in, voor, na, sinds, enz.) of een reden (vanwege, wegens, om, door, enz.): in Arnhem (plaats); onder de les (tijd); wegens een ongeluk (reden).
Je kunt het ook vaak gebruiken met de kast of het feest: 
op de kast, naast de kast, tijdens het feest, door het feest. 

Slide 22 - Slide

Voorzetsel (vz)
Woord dat aangeeft waar, wanneer of waarom iets of iemand iets doet.
Ezelsbruggetje: de kast, het feest.

Let op: delen van werkwoorden (uitleggen, opschrijven), noem je geen voorzetsel: ik leg het uit, ik schrijf het op.

Slide 23 - Slide

Wat zijn voorzetsels in deze zin?

Ik vond dat verstopte geld in de kast, onder de boeken die oma na had gelaten.

Slide 24 - Open question

Noem een voorbeeld van een bijwoord (bw).

Slide 25 - Open question

Bijwoorden (bw) (1)
Bijwoorden kunnen van alles aangeven:
Tijd: morgen, vandaag
Plaats: er, hier, daar
Tegenstelling: daartegenover, echter, ook
Reden/oorzaak: daarom, hierdoor.
Zekerheid: absoluut, vast, zeker enz.
Onzekerheid: misschien, vermoedelijk enz.
Ontkenning: niet, nooit, enz.

De vraagwoorden als: waar, waarmee, wanneer, hoe enz. zijn ook bijwoordenSlide 26 - Slide

Bijwoorden (2)
Tip:
Gebruik ‘zoenen’ om te kijken of je te maken hebt met een bijwoord:
Zoenen? Graag, niet, altijd, onmiddellijk, morgen, misschien, absoluut enz. 

Slide 27 - Slide

Bijwoorden (3)
Bijwoorden kunnen ook iets vertellen over:

Een werkwoord (de auto rijdt hard)
Een bijvoeglijk naamwoord (de erg mooie film)
Een ander bijwoord (de film was heel erg mooi)

Slide 28 - Slide

Wat zijn de bijwoorden in deze zin?

Ik mocht gisteren de zorgvuldig opgeknapte kunstwerken bekijken.

Slide 29 - Open question

Noem een voorbeeld van een bezittelijk voornaamwoord (bez.vnw)

Slide 30 - Open question

Bezittelijk voornaamwoord (bez.vnw)
Een bezittelijk voornaamwoord geeft aan van wie iets is. Het staat altijd voor het woord waar het bij hoort: mijn fiets, hun vorige buren.
Staat het voornaamwoord achter het bezit en staat er het woordje van voor, dan is het geen bezittelijk, maar een persoonlijk voornaamwoord: die nieuwe fiets van mij. Mij is hier een pers.vnw. 

Slide 31 - Slide

Persoonlijk voornaamwoord (pers. vnw)
Het persoonlijk voornaamwoord verwijst naar een persoon of een groep personen, zonder ze bij naam te noemen.

Tip: vervang de persoonlijke voornaamwoorden door je eigen voornaam als je het niet zeker weet. Kun je het niet vervangen door een naam? Dan is het dus geen persoonlijk voornaamwoord!

Slide 32 - Slide

Wat zijn de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden in deze zin?

Mijn fiets is veel mooier dan die van jou.

Slide 33 - Open question

Noteer de telwoorden in deze zin:

Sinds de opening in 2006 zijn er al veel mensen geweest die wat kleding in deze winkel hebben gekocht.

Slide 34 - Open question

Telwoord (telw)
Een telwoord geeft een hoeveelheid of een volgorde (een plaats in een rij) aan. 

Voorbeelden:
zes, twaalf, 2000, veel, enkele, sommige, eerste, dertiende, laatste, zoveelste, middelste.

Slide 35 - Slide

Wat is het voegwoord in deze zin?

Ik kan goed koken, maar alleen met behulp van een kookboek.
A
Ik
B
maar
C
met
D
een

Slide 36 - Quiz

Voegwoord (vgw)
Voegwoorden verbinden twee woorden, woordgroepen of zinnen met elkaar:

Pizza of hamburgers
De zware training en de moeilijke wedstrijd
Ik spaar voor een tent, want ik ga kamperen

Slide 37 - Slide

Voegwoord (vgw)
Een voegwoord staat vaak na de komma, maar dat hoeft niet!

Ik ga naar het strand, tenzij het geen mooi weer is.
Als het mooi weer is, ga ik lekker naar het strand.

Slide 38 - Slide

Noteer het voegwoord (vgw) in deze zin:

Pak je een paraplu voordat je naar buiten gaat?

Slide 39 - Open question