Negative questions - ontkennende vragen

Negative questions

Negatieve vragen

theme 2

1 / 10
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Negative questions

Negatieve vragen

theme 2

Slide 1 - Slide

Doel

Het kunnen toepassen van negatieve vragen.


Wat is een ontkennende vraag?

Slide 2 - Slide

Gebruik


Ontkennende vragen gebruik je om:
- te vragen om bevestiging.
- ergernis of ongeloof uit te drukken.Slide 3 - Slide

Hoe te gebruiken
- Als een zin een vorm van to be heeft (am, are, is, was, were) of have got/has got of een ander hulpwerkwoord
> zet dit werkwoord vooraan + not

Can't he help me with my homework?
Isn't it his dream to become a famous actor?

Slide 4 - Slide

Hoe te gebruiken

Staan er andere werkwoorden in zin
> don't/ doesn't gebruiken bij ontkennende vragen in de tegenwoordige tijd.
> didn't bij vragen in de verleden tijd.


Daarna volgt het onderwerp en het hele werkwoord.

Slide 5 - Slide

Hoe te gebruiken


Doesn't Sam know this is a bad idea?
Didn't you visit the Grand Canyon?
Don't they have tickets for Disneyland?


Slide 6 - Slide

Oefenen

Do exercise 14 on p39 of your AB


Finished?

Do exercise 15 on p40 of your AB.

Slide 7 - Slide

Wat moet ik nog extra oefenen?

Slide 8 - Open question

Wat ging goed tijdens het oefenen?

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Link