Afval

Wat hoort niet thuis bij restafval?
A
Botervlootje
B
Gekookte etensresten
C
Isomo
D
Eetservies
1 / 31
next
Slide 1: Quiz
voeding-verzorgingSecundair onderwijs

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Wat hoort niet thuis bij restafval?
A
Botervlootje
B
Gekookte etensresten
C
Isomo
D
Eetservies

Slide 1 - Quiz

Plaats in de juiste volgorde
Recyclage
Hergebruik
Verbranden
Storten
Afvalpreventie

Slide 2 - Drag question

Hoort een yoghurtpotje bij PMD?
A
ja
B
neen

Slide 3 - Quiz

Slide 4 - Video

Slide 5 - Drag question

Waarvoor staat de afkorting PMD?
A
plastic verpakkingen, metaalverpakkingen, drankkartons
B
papier, melkkartons, drankkartons
C
plastic flessen, microgolfoven potjes, dierlijk afval
D
plastic flessen, metaalverpakkingen, drankkartons

Slide 6 - Quiz

Waar sorteer ik :
A
papier en karton
B
pmd
C
restafval
D
containerpark

Slide 7 - Quiz

Waar sorteer ik :
A
pmd
B
restafval
C
containerpark
D
recyclepunt

Slide 8 - Quiz

Waar sorteer ik :
A
containerpark
B
pmd
C
restafval
D
gft

Slide 9 - Quiz

Wat is dit?
A
een blik uit metaal
B
een beker uit plastic
C
een brik uit karton
D
een beker uit metaal

Slide 10 - Quiz

Lees p. 26 in je cursus. Wat is er heel belangrijk bij het sorteren van glasafval?

Slide 11 - Open question

Welke materialen horen niet thuis in de glascontainer?
A
spiegels
B
C
wijnfles

Slide 12 - Quiz

Als er één porseleinen kopje bij je glas terechtkomt, wordt de vracht afgekeurd.
A
Neen
B
Ja

Slide 13 - Quiz

Lees de tekst in je cursus of op deze slide

Slide 14 - Slide

Wat is de vierde stap in het recycleren van glas?
A
glas gaat naar de fabriek
B
glas goed wassen
C
glasschilfers verwarmen
D
glas breken tot glasschilfers

Slide 15 - Quiz

Waarom wordt het glas opnieuw even opgewarmd?

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Video

Waarom is KGA gevaarlijk?

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Oude röntgenfoto's mogen bij KGA?
A
Ja
B
C
Neen

Slide 21 - Quiz

Spuitbussen mogen bij het KGA?
A
Ja
B
C
Neen

Slide 22 - Quiz

Oude geneesmiddelen mogen bij KGA?
A
Ja
B
C
Neen

Slide 23 - Quiz

Lege verfverpakkingen mogen bij GFT?
A
Ja
B
C
Neen

Slide 24 - Quiz

Wat is KGA?
Waarom zijn deze stoffen schadelijk?

Slide 25 - Slide

Waarom moet je het KGA apart houden?

Slide 26 - Slide

Geef een voorbeeld dat het KGA kan worden gerecycleerd?

Slide 27 - Open question

Wat gebeurt er met voorwerpen die men niet kan recycleren?

Slide 28 - Open question

Geef een tip om klein gevaarlijk afval te vermijden.

Slide 29 - Open question

Einde van deze les :-) 

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video