De Punische Oorlogen

De Punische Oorlogen
1 / 39
next
Slide 1: Slide
Latijn en GrieksSecundair onderwijs

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

Items in this lesson

De Punische Oorlogen

Slide 1 - Slide

Welke twee grootmachten streden tegen elkaar in de Punische Oorlogen?

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Map

In welk huidig land ligt het oude Carthago?
A
Tunesië
B
Algerije
C
Libië

Slide 4 - Quiz

Stichting
Bekijk nu de video over de legendarische stichting van Carthago door Dido (of Elissa)

Slide 5 - Slide

6

Slide 6 - Video

00:13-00:15
power and knowledge
macht en kennis

Slide 7 - Slide

00:16-00:18
warfare and craftsmanship
oorlogvoering en vakmanschap

Slide 8 - Slide

00:19-00:21
expansion and exploration
uitbreiding en ontdekkingsreizen

Slide 9 - Slide

00:22-00:24
alfabet and red dye
alfabet en de purperrode verf

Slide 10 - Slide

00:29-00:31

Slide 11 - Slide

04:37
Wat betekent Carthago in het Fenicisch?

Slide 12 - Open question

De eerste Punische Oorlog
264-241 v Chr

Slide 13 - Slide

De echte stichting en verdere ontwikkeling?
- Feniciërs
- rond 800 v. Chr.
- contact met de Numidiërs?
                  -> eerdere handelscontacten
                  -> profiteren van de Fenicische handelskennis
- rond 300 v.Chr.: grootste handelsmacht van het Westen

Slide 14 - Slide

2

Slide 15 - Video

00:51
Welke grootmacht heerst over deze gebieden?
Carthago

Rome

Noord-Afrika
Italisch schierleiland
Corsica
Sardinië
Sicilië

Slide 16 - Drag question

01:41
Waarom waren beide grootmachten zo geïnteresseerd in Messana?

Slide 17 - Open question

Rome
- krijgt 1e Romeinse provincie: Sicilië

- Romeinen ontwikkelen zeemacht 

- Romeinen leren oorlog voeren op grote schaal


Carthago
- verliest Sicilië en later Corsica

- behoudt controle over de Middellandse Zee

Slide 18 - Slide

De tweede Punische Oorlog
218-202 v. Chr.

Slide 19 - Slide

Wat eraan voorafgaat:
- Hamilcar Barcas verovert Spanje (ertsen en strijdkrachten)

- Hannibal leert de krijgstiel in Spanje

-Carthago wil weer op de voorgrond treden

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Slide

Verloop van de oorlog: naar Italië
- oversteek Pyreneeën 
- gevechten in Zuid-Frankrijk
- oversteek Rhône
- oversteek Alpen

Slide 23 - Slide

2

Slide 24 - Video

00:43
Wat zijn Hannibals prioriteiten wanneer hij de Alpen heeft overgestoken?
A
mannen bevoorraden en rust gunnen na de uitputtende beklimming
B
de troepen laten rusten en het leger uitbreiden
C
het basiskamp versterken en zijn mannen rust geven
D
de manschappen laten rusten en uitbreiden en zich verzekeren van Keltische trouw

Slide 25 - Quiz

01:30
Waarom moordt Hannibal de hele stam van de Taurini uit?
A
Ze hadden de Romeinen geholpen
B
Ze hadden hem tegengewerkt in de Alpen
C
als voorbeeld 'dit gebeurt wanneer je Hannibal niet trouw bent'
D
Ze wilden geen troepen en voorraden leveren aan de Carthagers.

Slide 26 - Quiz

Verloop van de oorlog: in Italië
- Bevrijding van Keltische stammen 
              -> Kelten sluiten zich aan bij Hannibals leger, maar niet 
                    zo massaal als hij gehoopt had.
- Hannibal wint verschillende belangrijke veldslagen en jaagt duizenden Romeinen de dood in.

Slide 27 - Slide

3

Slide 28 - Video

07:05-07:07
infamous = berucht

Slide 29 - Slide

07:25
Wanneer de Carthagers voor het eerst krijgsolifanten te zien krijgen ...
A
lopen ze snel weg naar hun strijdwagens
B
zijn ze zo onder de indruk dat ze hun strijdwagens vervangen door olifanten.
C
worden ze vertrappeld en verliezen de oorlog in Sicilië.
D
kopen ze direct een heel contigent olifanten van Pyrrhus.

Slide 30 - Quiz

08:16
Welk effect heeft het inzetten van krijgsolifanten op de cavalerie van de vijand?
A
Ze worden vaak bang en proberen te ontsnappen.
B
Ze worden bang en weten niet wat doen.
C
Ze proberen te ontsnappen en brengen zo hun eigen infanterie in gevaar.

Slide 31 - Quiz

Slag bij het Trasimeense meer
Bekijk nu de video over deze beruchte veldslag.
Het is maar één voorbeeld van het tactisch vernuft van Hannibal.
ter info: Flaminius is de consul die het Romeinse leger aanvoert.

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Video

Verder verloop van de oorlog: in Italië
- Hannibal brengt de Romeinen een verpletterende nederlaag toe in de de slag bij Cannae 216 v. Chr. (tactiek!)
- Capua en enkele andere Italiaanse steden lopen over.
- De Romeinen lichten nieuwe legioenen.
- Hasdrubal (broer) steekt de Alpen over om te helpen, maar wordt gedood.
- De dreiging verlegt zich van Italië naar Carthago.


Slide 34 - Slide

Het einde van de oorlog: in Afrika
- Hannibal wordt door de Carthaagse senaat teruggeroepen naar Carthago (202)
- Publius Cornelius Scipio trekt naar Afrika
- De slag bij Zama  
- Hannibal overklast door Scipio in tactiek 
                Hannibal: olifanten
                Scipio: Spaanse ruiterij




1
2
3

Slide 35 - Slide

Het einde van de oorlog: in Afrika
- Hannibal wordt door de Carthaagse senaat teruggeroepen naar Carthago (202)
- Publius Cornelius Scipio trekt naar Afrika
- De slag bij Zama  
- Hannibal overklast door Scipio in tactiek 
                Hannibal: olifanten
                Scipio: Spaanse ruiterij




1
2
3

Slide 36 - Slide

Het einde van de oorlog: in Afrika
- 202 v. Chr: overgave. Carthago behoudt enkel eigen gebied.
- geen buitenlandse politiek meer.
- Hannibal verplicht verbannen -> 183 v. Chr.: zelfmoord in Bithynië 




Slide 37 - Slide

Derde Punische Oorlog
- Aanleiding: senatoren hadden land in Afrika.
- Cato de Oude: “Ceterum censeo Carthaginem esse delendam” 
- 149-146: uiteindelijke vernietiging door Rome 
- Mythe: zout strooien over de afgebroken muren 

Slide 38 - Slide

Eerste Punische Oorlog
Tweede Punische Oorlog
Derde Punische Oorlog
Saguntum
Messana
Hamilcar Barcas
Bithynië

Slide 39 - Drag question