8.2 Observeren met een stappenplan

8.2 Observeren met een stappenplan
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

8.2 Observeren met een stappenplan

Slide 1 - Slide

Vorige week
8.1 observeren

Slide 2 - Mind map

Observeren is....
A
Zonder doel
B
Objectief informatie verzamelen
C
Zonder vastgestelde stappen
D
Onbewust

Slide 3 - Quiz

Waarnemen is...
A
Bewust
B
Objectief informatie verzamelen
C
Ontvangen van signalen uit je omgeving
D
Methodisch

Slide 4 - Quiz

Waarnemingsfouten
Onvolledige waarneming
Verschillend waarnemen
Onjuiste waarneming
Je kan niet alles tegelijk zien en horen.
Twee mensen zien dezelfde situatie, maar hebben allebei een andere uitleg over de situatie.
Je neemt het verkeerde waar, je ziet het straks anders dan nu.

Slide 5 - Drag question

Observeren met een stappenplan
Vorige week 
Stap 1: Schrijf op waarom je gaat observeren
Stap 2: schrijf de achtergrondgegevens op
Deze week
Stap 3: Schrijf de vraagstelling op
 Stap 4: Kies de observatiemethode en de hulpmiddelen

Slide 6 - Slide

Lesdoelen
- De student legt uit welke 8 stappen er zijn om op een juiste manier methodisch te observeren.
- De student schrijft de vraagstelling van zijn/haar observatie op.

Slide 7 - Slide

Methodisch observeren
= Observeren met een vast stappenplan

Waarom?
Betrouwbaar resultaat

Slide 8 - Slide

Opdracht
- Je krijgt een cijfer van 1 t/m 7
- Je gaat in je boek opzoek naar de stap die bij dit cijfer hoort
- Je verzameld hier informatie over en dit pitch je in minimaal 1 min. en maximaal 3 min. 

*eerder klaar? verzin een voorbeeld aan de hand van de onderstaande casus bij jullie toegewezen stap
Freek is een jongen van 6 jaar. Hij zit in groep 3 en moet regelmatig aan een taakje werken. Het valt op dat hij langer dan de andere kinderen bezig is met zijn werk. De juf vraagt jou om hem eens te observeren. Ze wil weten waarom Freek langer bezig is met zijn taakje dan de rest van de klas.Slide 9 - Slide

Stap 1: Schrijf op waarom je gaat observeren
Aanleiding
- Probleemsituatie
of
- Positieve situatie

Slide 10 - Slide

Stap 2: Schrijf de achtergrondgegevens op
Gegevens die je opschrijft over het te observeren kind:
- Leeftijd
- Reden observeren (situatie)
- Thuisinformatie

Slide 11 - Slide

Stap 3: Schrijf de vraagstelling op
Wat staat er in de vraagstelling:
1. Wie ga je observeren?
2. Welk aspect van het gedrag ga je observeren?
3. In welke situatie ga je observeren?

Hieruit volgt een vraagstelling...
(NOOIT Waarom gebruiken)

Slide 12 - Slide

Stap 4: Kies de observatiemethode en de hulpmiddelen
- Kiezen van een observatiemethode
- Verschillende hulpmiddelen bij het observeren
--> Observatieformulieren, filmopname, potlood en papier, stopwatch, geluidsrecorder etc.

LET OP: Toestemming vragen!

Slide 13 - Slide

Stap 5: Voer de observatie uit

- Plannen van de observatie
- Noteren van feiten, dus objectief zijn


Slide 14 - Slide

Stap 6: Orden de gegevens
- Verzamelen van opvallende dingen
- Objectief verslag maken of samenvatting van resultaten

Slide 15 - Slide

Stap 7: Geef antwoord op de vraagstelling
Maken van een observatierapport: Antwoord geven op de vraagstelling door betekenis te geven aan het gedrag wat je hebt geobserveerd --> interpreteren.

Onderscheid maken tussen de feiten en jouw interpretatie.

Voorbeeld interpretatie: Uit de observatie blijkt dat L. tijdens het vrij spelen, lacht en naar andere kinderen kijkt. Ze neemt echter niet deel aan het spel. Hieruit maak ik op dat ze het lastig vindt contact te maken met andere kinderen. Dit zou kunnen samenhangen met het feit dat L. pas sinds 2 weken op deze peutergroep is.Slide 16 - Slide

Stap 8: Rapporteren
- Verslag delen met collega's en/of ouders

Slide 17 - Slide

Terugblik lesdoelen
- De student legt uit welke 8 stappen er zijn om op een juiste manier methodisch te observeren.
- De student schrijft de vraagstelling van zijn/haar observatie op.

Slide 18 - Slide

Stappen
Stap 1: Schrijf op waarom je gaat observeren
Stap 2: Schrijf de achtergrondgegevens op
Stap 3: Schrijf de vraagstelling op
Stap 4: Kies de observatiemethode en de hulpmiddelen
Stap 5: Voer de observatie uit
Stap 6: Orden de gegevens
Stap 7: Geef antwoord op de vraagstelling
Stap 8: Rapporteer

Slide 19 - Slide

Wat vond je van de les?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 20 - Poll

Huiswerk
- Maken stap 3: Schrijf de vraagstelling op
- 8.2 Observeren met een stappenplan in je WB

Slide 21 - Slide