Herhalingsles A2 H1 en 2 NN

Welkom!
LESDOEL:
Herhalingsles hoofdstuk 1 en 2 zodat je goed voorbereid bent voor de toets.

Onderwerpen: hoofd- en bijzaken, kernzin, signaalwoorden en tekstverbanden

 Weet ik alles wat we behandeld hebben?
Heb ik nog extra hulp nodig?
Waar moet ik nog aan werken?
1 / 24
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Welkom!
LESDOEL:
Herhalingsles hoofdstuk 1 en 2 zodat je goed voorbereid bent voor de toets.

Onderwerpen: hoofd- en bijzaken, kernzin, signaalwoorden en tekstverbanden

 Weet ik alles wat we behandeld hebben?
Heb ik nog extra hulp nodig?
Waar moet ik nog aan werken?

Slide 1 - Slide

Programma
 
1. Hoe zat het ook alweer?:  kernzinnen, hoofd- en bijzaken , hoofdgedachte, onderwerp

2. Aan de slag: klassikaal en individueel

3. Terugkoppeling en afsluiting van de les

Slide 2 - Slide

Wat is de kernzin van de alinea?

Slide 3 - Open question

Kerzin:
Een kernzin bevat de belangrijkste informatie van een alinea.

In een kernzin zet een schrijver vaak het belangrijkste van de alinea: de hoofdzaak.
Slide 4 - Slide

Waar staat de kernzin meestal?

Slide 5 - Open question

De kernzin:
  • Staat meestal aan het begin (eerste regel) óf aan het einde van de alinea
  • De rest van de alinea bestaat dan uit toelichting en/of voorbeelden 

Uitzonderingen:
  1. Een alinea bevat géén kernzin. Dan moet je zelf de hoofdzaak bepalen (de belangrijkste informatie)
  2. De kernzin is de tweede zin, de eerste zin is dan een inleidende zin. Bijv. legt een verband met de vorige alinea

Slide 6 - Slide

Wat zijn hoofdzaken? En wat bijzaken?

Slide 7 - Open question

Hoofdzaak/Bijzaak:
Hoofdzaak:
  • Belangrijkste informatie in een tekst
  • Vaak  te vinden op voorkeurplaatsen zoals inleiding en slot
  • De hoofdzaak van een alinea staat vaak in een kernzin
  • Tussenkopjes en gedrukte woorden kunnen ook helpen om hoofdzaken te vinden

Bijzaak: 
Wat niet zo belangrijk is, kan weggelaten worden in de tekst. Denk aan voorbeelden of een toelichting.

Slide 8 - Slide

Wat is de hoofdgedachte?

Slide 9 - Open question

De hoofdgedachte:
Het belangrijkste van een tekst. Kan in één zin samengevat worden.

Je vindt de hoofdgedachte van een tekst door de volgende  vraag te stellen: 

Wat is het belangrijkste wat in de tekst over het onderwerp wordt gezegd?

De hoofdgedachte van een tekst staat vaak in de inleiding of in het slot van een tekst.


Slide 10 - Slide

Wat is een onderwerp?

Slide 11 - Slide

Onderwerp:
Een tekst gaat ergens over: dit is het onderwerp.

Je weet het onderwerp al als je het geraamte van de tekst ziet: de titel, de plaatjes, de tussenkopjes e.d. 

Het onderwerp is in één of een paar woorden te noemen: geen zin!

Slide 12 - Slide

Programma
 

1. Hoe zat het ook alweer?:  kernzinnen, hoofd- en bijzaken

2. Aan de slag: klassikaal en individueel

3. Terugkoppeling en afsluiting van de les

Slide 13 - Slide

Bekijk de afbeelding

Wat is het onderwerp?
Antwoord
Wild in the streets

Slide 14 - Slide

Lees de tekst
Opdracht: Lees de tekst

Slide 15 - Slide

Wat is de kernzin van alinea 1?
Antwoord
Op 5 juli zal Wild in the Streets gehouden worden.

Slide 16 - Slide

Wat is de kernzin van alinea 2?
Antwoord
Schoenenfabrikant Emerica vraagt dit jaar speciaal aandacht voor Skatepark Amsterdam.

Slide 17 - Slide

Waarom vraagt Emerica speciaal aandacht voor Skatepark Amsterdam?
Antwoord
Gemeente Amsterdam wil het enige indoorskatepark in Amsterdam sluiten.

Slide 18 - Slide

Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
Antwoord

Hoofdgedachte: Het evenement Wild in the Streets wordt op 5 juli georganiseerd om aandacht te vragen voor het openhouden van het park.  

Slide 19 - Slide

Aan de slag met het oefenblad

Start met oefening 1, daarna 2 etc.

Heb je vragen? Steek je hand op, ik loop rond.

Helemaal klaar? Vraag om het antwoordenblad

Slide 20 - Slide

Programma
 

1. Hoe zat het ook alweer?:  kernzinnen, hoofd- en bijzaken

2. Aan de slag: klassikaal en individueel

3. Terugkoppeling en afsluiting van de les

Slide 21 - Slide

HEEL VEEL SUCCES MET DE TOETS!

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video