Ecologie & Mens en milieu : kringlopen

Thema Ecologie & Mens en Milieu
Vervolg op thema Ecologie
(herhaling)
1 / 24
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 24 slides, with text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema Ecologie & Mens en Milieu
Vervolg op thema Ecologie
(herhaling)

Slide 1 - Slide

abiotisch vs. biotisch

Slide 2 - Slide

voedselketen
--------> 
"........... wordt gegeten door ............"

Slide 3 - Slide

Voedselweb

Slide 4 - Slide

Organische stoffen worden door organismen gemaakt.
An-organische stoffen zijn in de levenloze natuur aanwezig.

Slide 5 - Slide

Biologisch evenwicht (biomassa)

Slide 6 - Slide


Autotroof (de groene planten en cyanobacteriën)

De meeste planten zijn autotroof (= zelfvoedend) 

Fotosynthese
koolstofdioxide + water + zonlicht --> glucose + zuurstof

an-organische stoffen --> organische stoffen

Slide 7 - Slide

Fotosythese in Planten
Planten zijn AUTOTROOF:
an-organisch   -->    organische stoffen

FOTOSYTHESE:
6 CO2 + 6 H2O + ENERGIE --> C6H12O6 + 6 O2
(in de bladgroenkorrels)


Zuurstof afgifte 
via de huidmondjes naar buiten

Slide 8 - SlideHeterotrofe organismen
(dieren/mensen, bacteriën en schimmels) 

"zich van anderen voedend" 

organische stoffen --> organische stoffen

Slide 9 - Slide

Autotroof of heterotroof?

Slide 10 - Slide

Autotroof of heterotroof?

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Kringlopen in de biologie (leerdoelen)
Je kunt beschrijven wat een kringloop is.
Je kunt de twee belangrijkste kringlopen voor de biologie benoemen.
Je kunt het verloop van deze kringlopen en de samenhang van organismen in de natuur beschrijven (zie ook BINAS).

Slide 13 - Slide

Voedselkringloop
Koolstofkringloop
(C-atomen)

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Teken de kringloop op je blaadje.
Koppel zoveel mogelijk ecologische begrippen aan dit plaatje.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Koolstofkringloop
Primaire Koolstof kringloop

Secundaire Koolstof kringloop

Slide 18 - Slide

stikstofkringloop

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video