BK1 Thema 5 Waarneming en gedrag BS 1

BK 1 Thema 5 Waarneming en gedrag
1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

BK 1 Thema 5 Waarneming en gedrag

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Waarnemen van je omgeving doe je met speciale organen,
je zintuigen.
Welke zintuigen ken je (5)?

Slide 2 - Mind map

Welk zintuig gebruik je het meest?

Welk zintuig zou je absoluut niet willen missen?
Met je zintuigen kun je waarnemen. Wat kun je waarnemen?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

kleine demonstratie

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Basisstof 1: Je omgeving waarnemen

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen BS 1:
Je kunt de werking van de 5 zintuigen beschrijven

Je kunt de 5 zintuigen noemen met hun ligging en hun prikkel

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen 
Een zintuig is een orgaan dat reageert op bepaalde invloeden uit de omgeving. Alle zintuigen samen vormen het zintuigenstelsel

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen
Zintuigen zijn organen die vangen signalen op van de omgeving. Dit noem je prikkels. Elk zintuig heeft zijn eigen speciale prikkel. 
bv. De prikkel geur is voor de neus.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen
In de zintuigen liggen zintuigcellen.

Als deze prikkels opvangen, ontstaan er impulsen. -> Elektrische signalen ('seintjes'). 

De zintuigcellen zijn aangesloten op de zenuwen. -> Leiden de impulsen naar de hersenen, dan ben je bewust van prikkel. 

Nu kun je de omgeving waarnemen.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

zenuwstelsel
Het zenuwstelsel bestaat uit
- zenuwen
- hersenen
- ruggenmerg.

Alle zintuigen zijn verbonden met zenuwen. Al deze zenuwen zijn verbonden met de hersenen en het ruggenmerg.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Hoe werkt een zintuig?

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Waarnemen: bewust worden van prikkels

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Zintuigen, hun ligging en prikkels

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen in je huid
Warmtezintuigen reageren als je huid iets aanraakt dat warmer is dan je huid.

Koudezintuigen reageren als je huid iets aanraakt dat kouder is dan je huid.

Drukzintuigen reageren als er op je huid wordt gedrukt.

Tastzintuigen reageren op een lichte aanraking van je huid.

Slide 15 - Slide

Met je tastzintuigen kun je waarnemen hoe voorwerpen aanvoelen, bijvoorbeeld glad, ruw, hard of zacht. De tastzintuigen liggen in tastknopjes.
.

In de huid.

Prikkel = warmte
.

In de huid.

Prikkel = koude
Warmtezintuig
Koudezintuig

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

.

In de huid.

Prikkel = druk
.

In de huid.

Prikkel = aanraking
Drukzintuig
Tastzintuig

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Pijnpunten
Pijn nemen we waar met pijnpunten. Dat zijn de uiteinden van bepaalde zenuwen. 

Pijnpunten komen op allerlei plaatsen in het lichaam voor, ook in dieper gelegen organen. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions


De 5 zintuigen zijn:
A
Oren, neus, tong, ogen en huid.
B
Oren, neus, teen, ogen en huid.
C
Oren, nagels, tong, ogen en huid.

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

De functie van zintuigen zijn......
A
Prikkels opvangen
B
Impulsen opvangen
C
Prikkels maken
D
Impulsen maken

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Wat is GEEN prikkel?
A
geluid
B
geur
C
ogen
D
smaak

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Wat gebeurt er in een zintuig?
A
Prikkel wordt omgezet in een impuls
B
Impuls wordt omgezet in een prikkel

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Wat vangen de zintuigcellen in je zintuigen op?
A
Impulsen
B
Zenuwen
C
Prikkels
D
Licht

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

wat is een impuls?
A
een elektrisch signaal
B
een zenuwcel
C
een hersenonderdeel

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Aan het werk:

Lezen BS 1 en maken opdrachten 1, 2, 3, 4, 6

Klaar?-> vraag een nakijkboek

Klaar?-> Ga leren voor botten SO van maandag 17 april

Slide 25 - Slide

This item has no instructions