Eenzaamheid onder ouderen

Kwetsbare ouderen en Sociale uitsluiting
1 / 21
next
Slide 1: Slide
DoelgroepenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Kwetsbare ouderen en Sociale uitsluiting

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • De student beschrijft de definitie van eenzaamheid
 • De student reproduceert de beschrijving van sociale eenzaamheid
 • De student benoemt de beschrijving van emotionele eenzaamheid
 • De student beschrijft de oorzaken van eenzaamheid
 • De student reproduceert de gevolgen van eenzaamheid
 • De student benoemt de 10 tips ter voorkoming van eenzaamheid
 • De student beschrijft het begrip Sociale Inclusie

Slide 2 - Slide

Kwetsbare ouderen - eenzaamheid
Eenzaamheid = Situatie waarin iemand zich alleen en verlaten voelt en dit als onplezierig ervaart.

Iedereen kan zich wel eens eenzaam voelen. Het wordt een probleem wanneer dit gevoel zeer sterk is en/of langdurig speelt.


Slide 3 - Slide

Emotionele eenzaamheid: daarbij heeft iemand ....
A
Geen sociale contacten
B
Weinig sociale contacten
C
Genoeg sociale contacten
D
Veel sociale contacten

Slide 4 - Quiz

Slide 5 - Video

Noem een een oorzaak van eenzaamheid

Slide 6 - Open question

Oorzaken van eenzaamheid bij ouderen
 • Na een ingrijpende verandering van persoonlijke omstandigheden
 • Gevolg van gezondheidsproblemen. 
 • Het verlies van de partner of een andere dierbare 

 • Bij ouderen boven de 75 stapelen dit soort gebeurtenissen zich sneller op dan bij jongere mensen.
 • Mede hierdoor is eenzaamheid een veelvoorkomend probleem onder ouderen. 

Slide 7 - Slide

Oorzaken van eenzaamheid (2)
Omstandigheden:
 • geldproblemen (geld speelt een rol in sociaal contact, bijv. uit eten gaan)
 • mantelzorg (minder tijd en ruimte voor sociale conacten)
 • pensionering (gemis aan dagelijkse contacten en gesprekjes)
 • pesten (minder zelfvertrouwen, veel pijn en angst)
 • verhuizen (nieuw contact moeten maken, oude contact verwaterd) 
 • werkloosheid (minder contact met mensen, financiële problemen)
 • woonomgeving (onveilig op straat, verpaupering, verdwijnen van buurtwinkels)

Slide 8 - Slide

Oorzaken van eenzaamheid (3)
Persoonlijk:
 • Autisme (moeite met maken en onderhouden van sociaal contact)
 • Dementie (betekenisvol contact wordt moeilijker)
 • 'Anders' zijn (wanneer je afwijkt van de norm; onbegrip, pesten)
 • Depressie (verlies van sociale contacten)
 • Gezondheidsklachten (klachten staan sociaal contact in de weg)
 • Lichamelijke of verstandelijke beperking (niet mee kunnen doen)
 • Persoonlijke eigenschappen/verwachtingen (gebrek aan social skills)
 • Psychiatrische aandoening (gestigmatiseerd, niet begrepen worden)

Slide 9 - Slide

Gevolgen van eenzaamheid bij ouderen
 • Lichamelijke, psychische en sociale kwetsbaarheid ontwikkelen.
 • Gezondheidsklachten ontstaan, zoals een verhoogde bloeddruk, stress en depressie.
 • Vertrouwen in zichzelf en anderen neemt af.
 • Sociaal isolement  wanneer hij nauwelijks of geen sociale contacten meer heeft.  
Langdurige eenzaamheid werkt op deze manier als een negatieve spiraal, waar de eenzame persoon niet uit zichzelf uitkomt. De eenzame oudere krijgt het gevoel dat hij buiten de maatschappij staat. 

Slide 10 - Slide

Met hoeveel procent is het aantal eenzame ouderen tijdens de lockdown gestegen volgens het SCP?
A
10 procent
B
25 procent
C
40 procent
D
50 procent

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide

Mee eens of oneens?
Kinderen en kleinkinderen van ouderen in verzorgings- en verpleegtehuizen bezoeken hun ouder/grootouder te weinig zodat ouderen vereenzamen.

Slide 13 - Slide

Mee eens of oneens?
Eenzaamheid onder ouderen krijgt geen aandacht/steun.

Slide 14 - Slide

Tien tips: voorkom eenzaamheid bij ouderen
1. Begin het gesprek vanuit de oudere zelf
2. Zoek samen met de oudere naar de oorzaken en aanleiding van de eenzaamheid
3. Laat de oudere zijn eigen kracht en eigen regie (her)ontdekken

4. Begin klein
5. Neem mensen mee
6. Bied continuïteit

7. Zorg voor een vast contact
8. Help mensen zo nodig hun verwachtingen bij te stellen
9. Ga regelmatig op huisbezoek

10. Neem mensen serieus
Slide 15 - Slide

Slide 17 - Link

Opdracht Sociale Uitsluiting
Bedenk activiteiten die je kan uitvoeren om dit probleem tegen te gaan. 

Slide 18 - Slide

Opdracht interview met grootouder 

Verzin minimaal 7 vragen voor het interview met een grootouder 

Slide 19 - Slide

Leerdoelen behaald?
 • De student beschrijft de definitie van eenzaamheid
 • De student reproduceert de beschrijving van Sociale eenzaamheid
 • De student benoemt de beschrijving van Emotionele eenzaamheid
 • De student beschrijft de oorzaken van eenzaamheid
 • De student reproduceert de gevolgen van eenzaamheid
 • De student benoemt de 10 tips ter voorkoming van eenzaamheid\
 • De student beschrijft het begrip Sociale Inclusie 

Slide 20 - Slide

TIPS & TOPS

Slide 21 - Slide