Examentraining

Examentraining
1 / 25
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Examentraining

Slide 1 - Slide

Algemene tips:
- Niet boek lezen, maar het boek leren: Kun je de informatie zelf navertellen?
- Oefen met oude examens
- Check de syllabus; ken je alle begrippen?
- Lees rustig de vragen; de meeste vouten worden gemaakt omdat de vraag/bronnen slecht worden gelezen
- Ga op tijd naar bed, eet gezond, beweeg tussen het leren door

Slide 2 - Slide

Australië exporteert veel grondstoffen.
Stelling: "Dit past in het beeld van het wereldsysteem"
A
Juist
B
Onjuist

Slide 3 - Quiz

Bekijk de kaart.
Dit is de luchtdrukverdeling van de maand
A
Januari
B
April
C
Juli
D
Oktober

Slide 4 - Quiz

Stollingsgesteente
Sedimentgesteente
Metamorf gesteente
Marmer
Basalt
Kalksteen

Slide 5 - Drag question

Welke factoren hebben invloed op de hoeveelheid neerslag in een bepaald gebied?

Slide 6 - Mind map

Noem de 3 onderdelen van de drietrapsstrategie

Slide 7 - Mind map

1900
Jaren 60
Vanaf jaren 90
Hoogbouw
VINEX-wijken
Arbeiderswoningen

Slide 8 - Drag question

Vragen?

Slide 9 - Slide

Gebruik bron 1.
De landen Brazilië, Rusland, India en China worden samen
aangeduid als de BRIC-landen.
Welk BRIC-land zal volgens deze bron een ontwikkeling
doormaken die afwijkt van die van de andere BRIC-landen?

Slide 10 - Open question

Gebruik bron 1.
Japan en Brazilië zullen tussen 2015 en 2040 volgens bron 1 elk een
andere ontwikkeling doormaken. Dit wordt onder andere veroorzaakt
door het verschil in leeftijdsopbouw tussen deze twee landen.
Beredeneer dat dit verschil bijdraagt aan de andere ontwikkeling
die voor deze landen in bron 1 wordt voorspeld.

Slide 11 - Open question

Australië zal volgens David Sterman in 2040 tot de top 8 van de economische grootmachten behoren. Australië dankt deze hoge notering vooral aan de grote omvang van de natuurlijke hulpbronnen.
Beredeneer dat dit criterium de komende decennia steeds belangrijker wordt om een economische grootmacht te zijn.

Slide 12 - Open question

Gebruik bron 1.
Landen met een groot aantal inwoners scoren relatief hoog op de lijst
van David Sterman. Toch staan in de top 8 van 2020 vier landen die in
dat jaar niet tot de acht landen met het grootste aantal inwoners behoren.
Welke vier landen zijn dit?

Slide 13 - Open question

Gebruik bron 1.
Geef van het gesteente bij de letter a in deze bron
- de specifieke naam;
- de naam van de hoofdgroep waartoe dit gesteente behoort.

Slide 14 - Open question

Gebruik de atlaskaarten 213, 216B en 217A.
Réunion maakt deel uit van de Maskarenen- of Mascarenenrug, een keten van eilanden, waartoe bijvoorbeeld ook Mauritius behoort. Alle eilanden in de keten zijn van vulkanische oorsprong, maar tegenwoordig komt alleen op Réunion actief vulkanisme voor.
Geef aan
- op welke wijze de Maskarenenrug is ontstaan;
- waardoor op Réunion wel actief vulkanisme voorkomt en op Mauritius
niet meer.

Slide 15 - Open question

Gebruik bron 2. Sinds de laatste uitbarsting zo’n twaalfduizend
jaar geleden is de vulkaan Piton de Neiges op Réunion niet meer
actief geweest. De hoogte van de vulkaan is sindsdien afgenomen
door afbraak van gesteenten.
Beschrijf op welke wijze het klimaat op Réunion de afbraak van
gesteenten beïnvloedt.

Slide 16 - Open question

Gebruik bron 2.
Geef aan:
-wat de overheersende windrichting is op Réunion;
-welke twee gegevens uit bron 2 je moet combineren om af te leiden dat deze windrichting op Réunion overheerst.

Slide 17 - Open question

Gebruik de atlaskaart Nederland Reliëf.
In de tijd dat er nog geen dijken waren, beschermden de bewoners van de IJsseldelta hun huizen al tegen overstromingen.
Op welke manier beschermden de inwoners zich toen tegen overstromingen?

Slide 18 - Open question

Gebruik de atlas.
Een hoge piekafvoer in de Rijn leidt tot een overstromingsrisico in de IJsseldelta. Dit overstromingsrisico wordt nog hoger als er tegelijkertijd een (noord)westerstorm is op het IJsselmeer.
Leg uit dat door een (noord)westerstorm op het IJsselmeer het overstromingsrisico in de IJsseldelta nog hoger wordt.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.

Slide 19 - Open question

In het kader van Ruimte voor de Rivier wordt ten zuiden van Kampen een hoogwatergeul aangelegd (zie bron 1). Eén van de functies van deze hoogwatergeul
is het vergroten van de veiligheid in de IJsseldelta.
Geef aan
- welke functie de hoogwatergeul nog meer kan vervullen;
- bij welk onderdeel van de drietrapsstrategie de aanleg van de
hoogwatergeul past.

Slide 20 - Open question

Gebruik bron 1 en de overzichtskaart van Midden-Nederland in de atlas.
Stelling: het gebied ten zuiden van Kampen is vanuit sociaalgeografisch
oogpunt geschikt voor de aanleg van een hoogwatergeul.
Geef hiervoor een argument.

Slide 21 - Open question

Na 1965 ging de leefbaarheid in Den Haag Zuidwest snel achteruit (zie bron 3).
Beredeneer waarom de leefbaarheid juist toen snel achteruit ging.

Slide 22 - Open question

Gebruik de bronnen 1 en 2. Stel je wilt een inschatting maken van de leefbaarheid. Het maakt dan een groot verschil of je dat doet op het schaalniveau van Den Haag Escamp of op het schaalniveau van Den Haag Zuidwest.
Beredeneer dit.

Slide 23 - Open question

Gebruik bron 4. In Den Haag Escamp heeft herstructurering plaatsgevonden. Dit had te maken met woningkenmerken en de daarmee samenhangende bewonerskenmerken in dit stadsdeel.
Geef met behulp van bron 4
- twee woningkenmerken van dit stadsdeel en;
- twee bewonerskenmerken van dit stadsdeel.

Slide 24 - Open question

De herstructurering in Den Haag Escamp vond plaats tussen 2000 en 2013 (zie bron 3). Tegenstanders van deze herstructurering zijn van mening dat de sociale problemen in Den Haag hierdoor niet zullen afnemen.
Geef twee argumenten waarmee zij hun standpunt
kunnen onderbouwen.

Slide 25 - Open question