V5: 3.2

Leerdoelen
- Je kunt uitleggen wat er allemaal in een buurtprofiel staat
- Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen stadsvernieuwing en herstructurering
- Je kunt uitleggen wat gentrificatie inhoudt
1 / 41
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Leerdoelen
- Je kunt uitleggen wat er allemaal in een buurtprofiel staat
- Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen stadsvernieuwing en herstructurering
- Je kunt uitleggen wat gentrificatie inhoudt

Slide 1 - Slide

Programma
- klassikale interactieve uitgebreide uitleg
- zelfstandig aan de slag
- laatste 25 minuten van de les: gezamenlijk maken van een examenopgave

Slide 2 - Slide

Stel: je bent gemeente-ambtenaar: wat zou je doen om de leefbaarheid in probleemwijken te verbeteren?

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Maak de juiste koppelingen waarbij je steeds meer inzoomt. Dus 1 = het grootste schaalniveau en 4 is het meest ingezoomd
1
2
3
4
De Randstad
De Bijlmer
Amsterdam
Amsterdam Zuidoost

Slide 6 - Drag question

Verschil wijken (of stadsdelen) en buurten:

Slide 7 - Slide

Of voor Utrecht:

Slide 8 - Slide

Maakt het wat uit in welke buurt je woont?

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Eigendom:
-Koopwoning
-Particuliere huurwoning
-Sociale huurwoning (via een woningbouwcorporatie)

Slide 11 - Slide

Wat is het verband tussen het woningkenmerk 'eigendom' en de kwaliteit van een buurt'?

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

Wat is de verhouding tussen huur- en koopwoningen in Nederland?
A
20% huur, 80% koop
B
40% huur, 60% koop
C
60% huur, 40% koop
D
80% huur, 20% koop

Slide 14 - Quiz

In Nederland relatief veel sociale huurwoningen, vooral in grote steden
Maar dat aantal (en aandeel) neemt af. 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Stadsvernieuwing en herstructurering
- Stadsvernieuwing (jaren 70/80): renovatie en sanering -> bevolkingssamenstelling veranderde weinig
- Vanaf jaren 80/90: herstructurering. Hele nieuwe indeling van wijken / buurten -> Mix van woningen en functies. Bevolkingssamenstelling werd diverser en hoger voorzieningenniveau.

Slide 21 - Slide

Belangrijke begrippen(!):
renovatie: opknappen van woningen
saneren: slopen en nieuwbouw voor in de plaats
herstructurering gaat nog een stapje verder dan stadsvernieuwing: hierbij wordt de structuur van een wijk veranderd: bijvoorbeeld:
-koopwoningen in de plaats van huurwoningen
-een oud fabrieksgebouw wordt omgebouwd tot appartementencomplex

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Wel begrip hoort bij deze afbeelding?

Slide 24 - Open question

Welk begrip hoort bij deze afbeelding?

Slide 25 - Open question

Opdracht gentrification
- Open jouw werkboek op bladzijde 12 en vul de kijkvragen in!

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Aan de slag
- Maak de verwerkingsopdrachten bij 3.2 (huiswerk voor morgen + bespreking morgen) + lees het artikel 'ieder voor zich in Lombok'
- zorg dat je om 10.00 uur weer terugbent: dan maken we klassikaal de examenopgave 'herstructurering in Den Haag Escamp'

Slide 28 - Slide

Herstructurering in Den Haag Escamp
- Prioriteitswijk, probleemwijk, aandachtswijk, Vogelaarwijk
- slechte leefbaarheid: vaak wijken met relatief
veel (sociale) huurwoningen, lage inkomens.

Slide 29 - Slide


Slide 30 - Open question

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide


Slide 34 - Open question

Slide 35 - Slide

Wat voor type woning zie je hier?

Slide 36 - Open question


Slide 37 - Open question

Slide 38 - Slide


Slide 39 - Open question

Slide 40 - Slide

Voor morgen
- Rond de verwerkingsopdrachten bij 3.2 af
- Lees het artikel: ieder voor zich in Lombok
- Maak drietallen (evt. tweetallen) voor de PO. 

Morgen nemen we in de les de PO door en kan je een start maken door alvast jullie studiegebieden uit te zoeken.

Slide 41 - Slide