3, dementie les 2

1 / 29
next
Slide 1: Slide
Kennis van ziektebeeldenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Afasie
Apraxie
Agnosie
Stoornis in uitvoerende functies 
Confabuleren
Amnesie
Taalstoornis
Verminderd vermogen motorische handelingen uit te voeren, ondanks intacte motorische functies
Het onvermogen objecten te herkennen of thuis te brengen, ondanks intacte sensorische functies
Plannen maken, organiseren, logische gevolgtrekkingen maken, abstraheren
Verzinsels vertellen om 'gaten' in geheugen te vullen.
Geheugenverlies

Slide 3 - Drag question

Jullie hebben als het goed is de vormen van dementie naast elkaar gezet. Hier zijn verschillende termen ook naar voren gekomen. Zet ze op de goede plaats

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

Deze vier vormen van dementie komen het meeste voor.  Ik wil nog één ding met jullie bespreken en dat is de ziekte van Alzheimer. Wat gebeurt er nu precies in de hersenen?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

De ziekte van Alzheimer werd al in 1906 ontdekt door de Duitse neuroloog Aloïs Alzheimer. Eén van zijn eerste patiënten was Auguste Deter. In 1901 kwam Alzheimer in contact met deze patiënte. Deze vrouw van 51 jaar oud vertoonde vreemde gedragspatronen en had geen beschikking meer over haar kortetermijngeheugen. Tijdens het psychiatrisch onderzoek bleek de vrouw niet meer in staat om coherente antwoorden te geven. Toen Alzheimer haar vroeg om het getal ‘5’ te noteren schreef ze ‘een vrouw’ en terwijl ze kauwde op een stuk varkensvlees bleef ze volhouden dat ze spinazie aan het eten was. Alzheimer concludeerde dat Auguste vergeetachtig was, maar dat ze zich wel bewust was van haar conditie. De vrouw merkte namelijk regelmatig op “Ik lijk mezelf verloren te hebben”. De aandoening van Auguste werd een obsessie voor Alzheimer. Ondanks dat hij een jaar later het psychiatrisch ziekenhuis verliet, bleef hij de patiënte volgen.
Toen Deter in 1906 overleed vroeg Alzheimer toestemming om haar hersenen te onderzoeken. Bij dit onderzoek trof de neuroloog de eerste sporen aan van de ziekte die later naar hem vernoemd zou worden. Alzheimer was daarmee de eerste neuroloog ter wereld die concludeerde dat de ziekte een hersenaandoening was en geen ouderdomsverschijnsel. Al snel verspreidde zijn diagnose zich door de wetenschappelijke wereld en werd aandoening bekend als de ziekte van Alzheimer. Hij omschreef de ziekte als “Eine eigenartige Krankheit der Hirnrinde (cortex/hersenschors)”. Hij ontdekte door microscopisch onderzoek de kenmerkende veranderingen in het hersenweefsel van mensen die aan dementie waren overleden. In 1907 publiceerde hij de resultaten in een medisch tijdschrift.

Slide 8 - Slide

Inmiddels is er veel onderzoek naar Alzheimer gedaan. Bij de ziekte van Alzheimer zijn de neuronen, de hersencellen aangedaan, deze zijn gekrompen en verdwijnen. Tussen de hersencellen stapelen eiwitten op (plaques en in de hersencellen komt een verstrengeling van eiwitten voor (tangles).
Zowel de plaques, als de tangles zorgen ervoor dat de neuronen minder goed functioneren, krimpen en verdwijnen.

Slide 9 - Slide

In een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer kun je op de MRI-scan alleen een verkleining van de hippocampus zien. De hippocampus is een hersenstructuur die belangrijk is voor het geheugen. De hippocampus krimpt in bij het ouder worden, maar bij Alzheimer is deze inkrimping vele malen groter.
In de meest ernstige fase van de ziekte van Alzheimer is er sprake van een totale inkrimping van het hersenweefsel. De normaal goed ontwikkelde plooien aan de buitenkant van de hersenen zijn zichtbaar dieper. Daarnaast zijn de hersenkamers, oftewel de ruimtes in de hersenen, aanzienlijk vergroot. Ook de windingen in de hersenen, die het hersenvocht bevatten, zijn gekrompen.

Slide 10 - Slide

In de meest ernstige fase van de ziekte van Alzheimer is er sprake van een totale inkrimping van het hersenweefsel. De normaal goed ontwikkelde plooien aan de buitenkant van de hersenen zijn zichtbaar dieper. Daarnaast zijn de hersenkamers, oftewel de ruimtes in de hersenen, aanzienlijk vergroot. Ook de windingen in de hersenen, die het hersenvocht bevatten, zijn gekrompen.
Je begrijpt dat dit consequenties heeft.

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

Het semantische geheugen is het geheugen voor betekenissen, begrippen en feiten. Semantische dementie komt vooral voor in het gedeelte waar taal zich bevindt.

Slide 13 - Slide

Er zijn nog 2 vormen die jullie moeten leren. Dat is Creutzveldt-Jakob en het Korsakovsyndroom.

Slide 14 - Slide

Het syndroom van korsakov is strikt genomen geen vorm van dementie, maar heeft wel de symptomen van dementie. Vandaar dat deze ziekte vaak bij dementie ook aan bod komt. Eerst even iets over alcohol. Eén 5e van de mensen met problematisch alcoholgebruik is ouder dan 55 jaar.

Slide 15 - Slide

1, 2

Slide 16 - Slide

We spreken van alcoholafhankelijkheid als er sprake is van onaangepast gebruik van alcohol waarbij grotere hoeveelheden gedurende langere tijd worden gebruikt, meer alcohol wordt gebruikt dan gepland, bij geen alcohol er onttrekkingsverschijnselen optreden en het alcoholgebruik consequenties heeft voor het sociaal en maatschappelijk. functioneren.

Slide 17 - Slide

Ouderen zijn gevoeliger voor de effecten van alcohol omdat de alcohol minder goed wordt afgebroken in de lever.
Bij ouderen is de alcoholspiegel in het bloed hoger bij eenzelfde alcoholconsumptie omdat ze een lagere hoeveelheid totaal lichaamswater hebben.
Langdurig alcoholgebruik leidt tot onherstelbare schade aan de hersenen .
De kans op dementie is bij ‘zware drinkers’ boven de 65 jaar vijf maal groter dan bij ‘sociale drinkers’.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

Pt zh thiamine hoge dosering

Slide 20 - Slide

Plotseling onttrekking van alcohol maakt dat het systeem wat zich heeft aangepast ontregeld wordt.
De directe oorzaak van Wernicke- en Korsakov-syndroom is een langdurig gebrek aan vitamine B1, waardoor chronische schade aan de hersenen optreedt. Wat is de functie van B1? Wat is de relatie tussen B1 en alcohol?

Slide 21 - Open question

volgende slide

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

stadium 1 
stadium 2
stadium 3
stadium 4
Beginnende dementie

bedreigde ik
Matig ernstige dementie

verdwaalde ik
Ernstige dementie: deels afhankelijk

verborgen ik
Ernstige dementie: helemaal afhankelijk

verzonken ik

Slide 24 - Drag question

Bespreek:
- Per stadium wat de zorgvrager nog wel kan en wat niet.
- Welke begeleiding heeft de zorgvrager per stadium nodig?
Wat gebeurt er in de hersenen van iemand met de ziekte van Alzheimer?
A
De hersencellen krijgen niet genoeg zuurstof
B
De hersencellen stoppen met functioneren en sterven af
C
De verbindingen tussen de hersencellen werken niet meer
D
Er worden teveel hersencellen aangemaakt

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Hallucinaties komen het meest voor bij
A
De ziekte van Alzheimer
B
Lewy-Body-dementie
C
Vasculaire dementie
D
Frontotemporale dementie

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Sociaal onaangepast gedrag komt het meeste voor bij
A
Korsakovsyndroom
B
Lewy-Body-dementie
C
Vasculaire dementie
D
Frontotemporale dementie

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Decorumverlies zie je vooral bij
A
Korsakovsyndroom
B
Lewy-Body-dementie
C
Vasculaire dementie
D
Frontotemporale dementie

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Slide 29 - Link

Kijk ter afsluiting van de les rond op de website of maak een samenvatting of ga aan je opdrachten in het werkboek.