6.4 Een kringloop H6 Je groene omgeving

H6 Je groene omgeving
1 / 13
next
Slide 1: Slide
BiologieVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

H6 Je groene omgeving

Slide 1 - Slide

Vandaag ga je leren
Waar afval blijft in de natuur. 
Wat natuurlijk afval is

Slide 2 - Slide

Schuif de foto's naar het juiste soort afval.
natuurlijk afval
Niet-natuurlijk afval

Slide 3 - Drag question

Waar blijft afval in de natuur?
Al het dode materiaal in de natuur noemen we natuurlijk afval. Natuurlijk afval komt uiteindelijk op de bodem terecht.
Slide 4 - Slide

Waar blijft afval in de natuur?
Al het dode materiaal in de natuur noemen we natuurlijk afval. Natuurlijk afval komt uiteindelijk op de bodem terecht.

  1. Strooisellaag met bodemdieren

Mestkevers, doodgravers, wormen, 
Pissebedden


In deze lagen zitten ook bacteriën en schimmels. Deze zetten de humus om in mineralen.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Afvaleters
Bodemdieren eten afval van producenten en consumenten (poep)

Hiervan maken ze afvalresten (nog kleiner)


Slide 7 - Slide

Waar blijft afval in de natuur?
Bacteriën schimmels leven
van het kleingemaakte 
afval en de poep van bodem
dieren. 

Met de schimmeldraden 
nemen schimmels 
voedingstoffen op.

De schimmels maken 
mineralen.

Slide 8 - Slide

Door het werk van bodemdieren, schimmels en de bacteriën blijven er van het natuurlijk afval alleen mineralen over 

Slide 9 - Slide

Ontstaan van mest: 
Zet in de goede volgorde
stap 1
stap 2
stap 3
stap 4
de plant neemt de mineralen (mest) op met de wortels
schimmels en bacteriën maken van het kleingemaakte afval mineralen
bodemdieren maken het natuurlijk afval klein
afval van organismen komt in de strooisellaag

Slide 10 - Drag question

Huiswerk 
H6 
6.4 een kringloop 
Opdracht 1 t/m 7 + (9)
blz 109 

Slide 11 - Slide

Voedselkringloop

Slide 12 - Slide

skvwifi4113
h98H0qq5

Slide 13 - Slide