Les de ontwikkeling van het schoolkind

Herhaling (kleuter)
Herhaling
Herhaling
Herhaling
Herhaling
Herhaling
Herhaling
Herhaling
1 / 35
next
Slide 1: Slide
OntwikkelingspsychologieBeroepsopleidingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Herhaling (kleuter)
Herhaling
Herhaling
Herhaling
Herhaling
Herhaling
Herhaling
Herhaling

Slide 1 - Slide

Wat weten jullie nog allemaal over de ontwikkeling van de kleuter?

Slide 2 - Mind map

Leeftijd van de kleuter:
A
3-6 jaar
B
6-12 jaar
C
5-10 jaar
D
4-6 jaar

Slide 3 - Quiz

Wat kan een kleuter op het gebied van de fijne motoriek (Motorische ontwikkeling)

Slide 4 - Open question

Wat kan een kleuter op het gebied van de grove motoriek (Motorische ontwikkeling)

Slide 5 - Open question

Een te sterke en te vroege handvoorkeur kan leiden tot slechtere motorische ontwikkeling en een minder goede coördinatie. Deze uitspraak is;
A
juist
B
onjuist

Slide 6 - Quiz

Info dia;
Linkshandigheid komt onder jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand (waaronder motoriek) wat meer voor dan bij andere kinderen. Ook komt linkshandigheid iets vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Zo zijn de oog-handcoördinatie en de fijne motoriek van linkshandige vier- tot zesjarigen verhoudingsgewijs minder ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor jongens in die leeftijdsgroep.

Slide 7 - Slide

Intrinsieke motivatie is?

Slide 8 - Mind map

Info dia;
Een intrinsiek gemotiveerd kind doet een activiteit omdat hij dit interessant of leuk vindt. 
De drang om te leren komt van binnenuit en het leren verloopt als het ware spelenderwijs. Deze kinderen zijn leergericht. Een extrinsiek gemotiveerd kind voert een activiteit uit omdat daar een beloning (of straf) tegenover staat. 
Een kind is bijvoorbeeld gemotiveerd om te leren omdat hij of zij een goed cijfer wil halen. Deze kinderen zijn resultaatgericht. 

Slide 9 - Slide

Dia info;
Het maakt voor de uitvoering van een taak heel wat uit of een kind intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd is.
Intrinsieke motivatie is belangrijk omdat het kind zelf verantwoordelijkheid neemt, een growth mindset heeft en zelf de wil heeft zijn werk af te ronden. Hiermee kan ook de werkmotivatie en het welbevinden van het kind verhoogd worden. 

Slide 10 - Slide

Een kleuter is niet graag taakgericht bezig. Deze uitspraak is
A
juist
B
onjuist

Slide 11 - Quiz

Wat is de oorzaak van fantasiedenken bij een kleuter

Slide 12 - Open question

Verschillende redenen waarom een kleuter fantaseert
A
gerust stellen oplossingen vinden voor wat hij niet begrijpt onmogelijke wensen toch te vervullen eigen zwakke ik versterken
B
gerust stellen oplossingen vinden voor wat hij niet begrijpt geen probleem maken van jokken steeds meer zelfbesef

Slide 13 - Quiz

Een kleuter is een stuk minder egocentrisch dan een peuter. Dit zie je terug in zijn spel. Deze uitspraak is
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quiz

Genderspecifiek gedrag is

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Slide 31 - Video

Werk en deze fase...
In het volgende filmpje zie je een instelling waar een jong meisje (schoolkind leeftijd) met een gedragsproblematiek in gesprek gaat met een persoonlijk begeleider..
Let goed op, na het filmpje, gaan we er over in gesprek! Wat zie je? Wat valt je op?Wat gaat er goed? Wat gaat er verkeerd?

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Video

Evalueren!
Wat is je allemaal bij gebleven van deze les?
 Welke informatie kun je nog terughalen? 
Wat vond je moeilijk aan deze les?
 Benoem eens één herinnering van je schoolkind tijd positief?
 Benoem eens één herinnering van je schoolkind tijd negatief?

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide