P4_Les 7_Hellende daken

Hellende daken
Hellende daken
1 / 35
next
Slide 1: Slide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 1

This lesson contains 35 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hellende daken
Hellende daken

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van de les over hellende daken kan de student:
- de verschillende dakvormen benoemen.
- Kan verschillende aansluiting schetsen, dakrand met en zonder overstek, aansluiting met de gevel 
- uitleg geven over de verschillende dakconstructies en materialen.
- de bevestigingsmiddelen voor een kapconstructie benoemen 
- De verschillende materialen dakisolatie herkennen en toepassen.
- Heeft kennis van het plaatsen van een kapconstructie.

Slide 2 - Slide

Hellend dak
Het belangrijkste doel van het hellend dak is afsluiting van het bouwwerk en bescherming ervan tegen invloeden van buitenaf.

De combinatie van de vorm en helling van het hellend dak bepaalt grotendeels het uiterlijk van het bouwwerk. Hierin zijn veel keuzes mogelijk.

Slide 3 - Slide

Dakvormen

Slide 4 - Slide

Bijzondere dakvormen

Slide 5 - Slide

 Houten dakconstructie
Een gordingkap is een dakconstructie bestaande uit houten draagbalken (gordingen) in de lengterichting van het dak. Deze grote zware balken dragen af op de draagmuren.
Een sporenkap bestaat uit houten draagbalken (sporen) die van de nok naar de goot lopen.

Slide 6 - Slide

Materiaal gordingen
De gording balken zijn gemaakt van vurenhout.


Gordingen afmetingen
Gordingen zijn op de markt in verschillende maten. 
Gordingen hebben een kopmaat die een mimimaal 70 x 170 mm. 
Andere voorbeeldmaten zijn: 75 x 175 mm, 75 x 250 mm en of 75 x 300 mm. Slide 7 - Slide

Gordingkap overspanning
Overspanning gordingen max. 4 – 4,5 m.
Bij een grotere overspanning moeten de 
gordingen verlengt worden.

Gordingen op 1/6 naast de oplegging 
verlengen, daar is het moment nul. 

Slide 8 - Slide

Gordingen verlengen
Gordinglas
Schuine liplas

Slide 9 - Slide

Wat is een spant?
Het spant heeft als functie het dragen van de dakconstructie, inclusief de daarop uitgeoefende belasting van dakbedekking, sneeuw, wind en dergelijke. 
Het brengt het totaal van deze krachten, inclusief het eigen gewicht verticaal over op de eronder aanwezige constructie van het gebouw. Dit zijn de dragende muren of een borstwering van een zolder waarop de muurplaat zit verankerd.

Slide 10 - Slide

Spijkerplaten

Slide 11 - Slide

Dragende wand
In plaats van een spant kan er ook gebruik worden gemaakt van een dragende muur op de helft van de zolder. (wandspant)

Slide 12 - Slide

Stalen spant
Stalen spanten (IPE) met houten gordingen

Slide 13 - Slide

Verankeringen
Gordingen verankeren de muren tegen uitknikken dmv haakankers.

Gordingen verankeren tegen opwaaien.

Slide 14 - Slide

Sporenkap
Bij een sporenkap worden lichte spantjes op geringe afstand van elkaar geplaatst.
Nadeel: De spatkrachten.
Daarom wordt een sporenkap alleen toegepast als de vloer de spatkrachten kan opnemen. doormiddel van de muurplaat.

Slide 15 - Slide

Constructie sporendak
Sporen ondersteund door gordingen.

Slide 16 - Slide

Muurplaat
Bij een sporenkap vindt de verbinding van de scharnierkap met de gevel plaats door middel van een vertikaal geplaatste muurplaat. De muurplaat wordt door middel van een F- anker aan de betonvloer verankerd.

Slide 17 - Slide

Detail muurplaat-overstek

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Nokdetail scharnierkap

Slide 20 - Slide

Functie van de tengels: Lekwater/ stuifsneeuw probleemloos te laten weglopen.

Over de tengels panlatten.

Slide 21 - Slide

Sporendak elementen

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Afwerking sporendak

Slide 26 - Slide

Nokdetail
Vorsten worden vastgemaakt aan de ruiter
met een ruiterbeugel.
We zorg voor ventilatie door middel van een ondervorst en ventilatiepan.

Nokafwerking met vorstpannen 
ondervorsten.

Slide 27 - Slide

Geveldetails
Muur loopt door

Dakplaat loopt door, dan een boeiplank

Klein overstek

Groot overstek, gording loopt door

Slide 28 - Slide

Dakvoet-
details

Slide 29 - Slide

Hoekkeper en kilkeper

Slide 30 - Slide

Opdracht
Vragen Nu Techniek Bouwwerk- Woning- dak.
Maken van lesbrief 26, Vragen deel A en deel B tot vraag 5

Uitwerking digitaal inleveren in jullie map constructieleer op Teams

Slide 31 - Slide

Spanten extra
Als de overspanning voor een gording te groot is om in één keer van bouwmuur tot bouwmuur te overbruggen is er een extra oplegging nodig. Dit kan door een tussenmuur of door een spantconstructie.

Slide 32 - Slide

In het kort
  • Hellend dak afsluiting bouwwerk  bescherming
  • Verschillende dakvormen mogelijk
  • Dakconstructie gordingen of spanten
  • Gordingen verlengen waar het moment 0 is.
  • Verschillende spanten, hollands spant, verbeterd hollandsspant, wandspant enz.
  • Verschillende gevel aansluitingen mogelijk.

Slide 33 - Slide

Dakplaten
Er verschillende typen dakplaten mogelijk. Dakplaten met isolatie en panlatten of losse isolatieplaten welke in de renovatie gebruikt worden. Deze platen kan je toepassen over hetb oude dakbeschot. Zie ook dakplatenleveranciers op internet. (isover, unidek e.d.)

Slide 34 - Slide

Rc-waarde, dikte en prijzen

Slide 35 - Slide