Participatie 6-9 januari

Participatie

6-9 januari 2020
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with text slides.

Items in this lesson

Participatie

6-9 januari 2020

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doel van de les
Aan het eind van deze les ben je voorbereid voor de voorwaardelijke toets

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Programma
  • Voorbereiding voorwaardelijke toets
  • Leren voor de voorwaardelijke toets

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Clientenparticipatie 
De cliëntenworden  betrokken bij het beleidsproces van een instelling. De cliënten denken mee, geven advies en hebben invloed op het beleidsproces en het hulp- en ondersteuningsaanbod van een instelling.

Er zijn twee vormen van cliëntenparticipatie:
1. Bij individuele cliëntenparticipatie streeft een cliënt ernaar om individuele belangen te verdedigen.
2. Bij collectieve cliëntenparticipatie verenigen cliënten zich in groepen om gemeenschappelijke belangen te behartigen. Denk aan een clientenraad.

Slide 13 - Slide

vraag aan de studenten: Doet jouw BPV aan cliëntenparticipatie?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Motiverende gespreksvoering
Bij deze methode gebruik je als hulpverlener bepaalde gesprekstechnieken om de motivatie te ontwikkelen. Je kijkt daarbij ook naar de twijfel en de aarzeling bij de cliënt die aan de ene kant wél, maar tegelijk ook níet wil veranderen.
De hulpverlener stimuleert de cliënt door het stellen van vragen om zijn of haar eigen wensen en plannen te bedenken. Je legt geen verandering op, maar lokt die uit.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Minderheidsstress
Minderheidsstress kan voorkomen bij elke groep in de samenleving die te maken heeft met negatieve stigma's.

Sociale steun (met name van lotgenoten) vergroot de weerbaarheid tegen minderheidsstress.


Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Minderheidsstress
Minderheidsstress is chronische stress die ontstaat wanneer mensen gestigmatiseerd worden. Dat wil zeggen dat er een bepaald negatief kenmerk aan een groep mensen wordt toegedicht. 


Uit onderzoek blijkt dat depressie, zelfmoordgedachten en angststoornissen onder LHBT-ouderen vaker voor komen in vergelijking met heteroseksuele ouderen, wanneer de LHBT-ouderen deze stress ervaren.

Zo kunnen LHBT-ouderen omschreven worden als afwijkend, onnatuurlijk, ziek, gevaarlijk of smerig.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Zingeving: drijfveren, betekenis, dromen en verlangens
cultuur en waarden, spiritualiteit, motivatie

Wonen: huisvesting, buurt of wijk, vervoer, huishoudelijke
 dagelijkse levensverrichtingen (HDL)

Financien: inkomen, uitgaven, bestedingspatroon, administratie , verzekeringen, financiële zorg voor anderen.

Sociale relaties: gezin, familie, relaties en vrienden, buurtgenoten , professionele contacten, sociale vaardigheden, social media.
7 levensgebieden:

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Lichamelijke gezondheid: eten, drinken, sport, bewegen, zelfzorg, fysieke
 conditie, ziekte, handicap.

Psychische gezondheid: welbevinden, zelfzorg, autonomie, ziekte, handicap

Werk en activiteiten (dagbesteding): werk (betaald of onbetaald), dagactiviteiten, activiteiten
opleiding en scholing, vrijetijdsbesteding.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

5-15 % van lesbische, homo- of biseksuele ouderen is bang dat het personeel van de zorginstelling waar zij wonen niet met hun seksuele identiteit kan omgaan. 

15 -25% van de lesbische, homo- of biseksuele ouderen is bang voor negatieve reacties van medebewoners.

25-40% van de lesbische, homo- of biseksuele ouderen verzwijgt zijn of haar seksuele voorkeur.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

Het welzijn van de ouder wordende mens kun je niet omschrijven door alleen naar lichamelijke omstandigheden te kijken als gezondheid. Het gaat ook om het antwoord op de vraag naar 'de betekenis van een goed leven'. Hierbij gaat het niet alleen om het ervaren van geluk en positieve emoties.
Voorgestelde aanvullingen:
1. Er is een gevarieerd aanbod voor mensen met dementie van:
 individuele begeleiding bij activiteiten thuis;
 dagvoorzieningen;
 welzijnsactiviteiten en sport;
 religieuze en spirituele activiteiten;
 ondersteunende technologie.
2. Aanbod van activiteiten die de naasten van mensen met dementie ontlasten.
3. Aanbod van activiteiten voor de persoon met dementie en diens naaste gezamenlijk.
4. Plezier over activiteiten bij mensen met dementie en ontlasting van naasten. 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Leren voor de voorwaardelijke toets
Maak bijvoorbeeld een samenvatting

Slide 25 - Slide

This item has no instructions