Les 10 en 11: Uitleg examen

Les 10 en 11: Uitleg examen
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Les 10 en 11: Uitleg examen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doelen
1. De student weet waar het examen uit bestaat en wat zij hiervoor moet doen (zowel schriftelijk als uitvoeren in de praktijk)  
2. De student heeft het examen besproken met haar begeleidster
3. De student heeft de BPV gegevens doorgegeven
4.De student kan ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden vanuit de doelgroepanalyse 


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Uitleg examen
Het examen bestaat uit 2 onderdelen:
1. Je biedt aan 2 kinderen  4 ontwikkelingsgerichte activiteiten aan, op basis van een VVE methode. Hierbij stimuleer je de taak, rekenen, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling 
-> Dit werk je uit in het verslag en voer je uit in de praktijk. 

2. je maakt een schriftelijke instructie (bijvoorbeeld een folder voor ouders) met uitleg over de VVE methode, je beschrijft het functioneren van het kinderbrein en de invloed hiervan op het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten en je informeert en adviseert de ouders met betrekking tot het versterken van de leeromgeving thuis. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Format verslag 
1. Voorblad
2. Inhoudsopgave 
3. Inleiding
4. VVE methodiek (doelstelling, inhoud en werkwijze)
5. Doelgroepanalyse (van 2 kinderen)
6. Formuleert 4 ontwikkelingsdoelen + onderbouwing 4 gekozen activiteiten
7. Uitwerking van 4 (gevarieerde en passende) activiteiten (a.h.v. werkmodel of ander model wat gebruikt wordt vanuit de BPV. -> let erop dat je de criteria hierin verwerkt. bijv. welke interactievaardigheden zet je in tijdens de activiteit? welke materialen zet je in? 
8. Observeer en registreer de ontwikkeling van de 2 kinderen
9. Ouders (informeer de ouders over de ontwikkeling van de 2 kinderen + motiveer ouders thuis kinderen te stimuleren)
10. collega's (afstemmen van toepassen VVE methodiek)
+ Instructie voor ouders: met uitleg over de VVE methode, je beschrijft het functioneren van het kinderbrein en de invloed hiervan op het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten en je informeert en adviseert de ouders met betrekking tot het versterken van de leeromgeving thuis.  (bijvoorbeeld een folder)Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Gedragsobservatie en productbeoordeling 
 • De criteria die horen bij de gedragsobservatie worden beoordeeld door je stagebegeleidster. Zorg ervoor dat zij dit kan beoordelen door jou te observeren. 
 • De criteria die horen bij productbeoordeling worden beoordeeld door mij en Maartje. 
 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Voorblad 
 • Ik heb een voorkant gemaakt met daarop mijn studentnummer, naam, opleiding en titel praktijkexamen. ​
 • Ik heb een voetnoot gemaakt met naam en studentnummer. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Inleiding 
 • Je stelt je zelf, je stage, je stagebegeleidster en je slb'er voor. ​

Denk aan:​

 je groep, je stagedagen, VVE methode, aantal kinderen etc. ​ • Daarbij vertel je wat de lezer te lezen krijgt in het verslag. Toestemming gevraagd aan ouders?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

VVE methodiek
 • leg uit met welke VVE-methode er op je stage gewerkt wordt. 
 • Wordt er niet vanuit een VVE methode gewerkt? Kies er dan een uit: piramide, uk en puk, startblokken of kaleidoscoop 
 • Vertel over de inhoud, doelstelling en aanpak. 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Doelgroepanalyse en ontwikkeldoelen
 • Maak een doelgroep-analyse, voorafgaand het ontwerpen van je activiteiten​
 • Beschrijving van de ontwikkelingspsychologie van jouw doelgroep met daarbij de koppeling naar de kinderen die aan de activiteit  gaan mee doen. ​
 • Vanuit de analyse schrijf je 4 ontwikkelingsdoelen + onderbouw je de 4 gekozen activiteiten
Als de theorie schrijft dat een peuter 6 tot 8 seconden op één been kan staan maar een peuter van jouw groep kan dat nog niet dan kun je daar een ontwikkelingsdoel van maken.​
 • Ontwikkelingsfase: Peuter​
 • Ontwikkelingsgebied: motorische ontwikkeling 
 • Ontwikkelingsdoel: leren staan op een been
 • SMART doel: Aan het einde van de activiteit  kunnen A en S 2 seconden op een been staan
 • Activiteit 1: Pieten gym 


Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Uitwerking van 4 activiteiten
 • Zorg voor 4 gevarieerde en passende activiteiten (a.h.v. werkmodel of ander model wat gebruikt wordt vanuit de BPV)
 •  let erop dat je de criteria hierin verwerkt. bijv. welke interactievaardigheden zet je in tijdens de activiteit? welke materialen zet je in? Hoe leid en begeleid je?  welke interventies zet je in? 
 • Per ontwikkelingsgebied en ontwikkelingsdoel laat je een activiteit aansluiten. Taal, reken, motorische en sociaal - emotionele ontwikkeling. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Observeer en registreer 
 • Observeer voor doelgroepanalyse. Wat kunnen ze? Waar hebben ze moeite mee? -> Doelgroepanalyse
 • Observeer tijdens de activiteit. Wat gaat ze goed af? Waar hebben ze nog moeite mee? Is het SMART-doel van de activiteit behaald? ->  evaluatie werkmodel
 • Beide registreer je. 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Informeer ouders
 • Informeer de ouders over de ontwikkeling van de 2 kinderen gericht op de 4 ontwikkelingsgebieden. Wat komt er uit de doelgroepanalyse? Welke activiteiten ga je met de kinderen doen? Hoe verliepen de activiteiten? Laten ze ontwikkeling zien? 
 • Motiveer ouders thuis hun kinderen ook hun ontwikkeling te stimuleren. Kan je tips geven? 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Werk onderstaande punten uit.
Ontwikkelingsfase:
Ontwikkelingsgebied:
Ontwikkelingsdoel:
SMART doel:
Activiteit 1:

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Collega's 
 • Stem het werken met de VVE-methodiek af met collega's.
-Welke 2 kinderen kies je? Waarom? Hoe betrek je de ouders?
-Wat komt er uit de doelgroepanalyse?
-Welke activiteiten sluiten hierbij aan? 
-Hoe begeleid je de kinderen tijdens de activiteit begeleiden? 
-Evalueer de activiteiten samen met je begeleidster
-Werk je volgens de VVE methode in al deze stappen? Waaruit blijkt dit?Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Onderdeel 2: Schriftelijke instructie
 • Je geeft uitleg over de VVE-methode:
 • Je beschrijft het functioneren van het kinderbrein en de invloed hiervan op het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten 
 • je informeert en adviseert de ouders met betrekking tot het versterken van de leeromgeving thuis. 
 • Vorm van schriftelijke instructie mag je zelf kiezen. 

Slide 15 - Slide

instructie voor ouders bedoelt. Overleg met stage of dit ook aan ouders meegegeven mag worden. bijv. wordt er niet met een VVE methode gewerkt, is het ook niet handig om dit mee te geven aan ouders. 
Contactgegevens BPV
Naam BPV + naam groep:
Naam BPV begeleidster:
Tel:
Mail:

Slide 16 - Slide

iris, marsha en Joyce heb ik al gebeld. 
Terugkoppeling doelen
1. De student weet waar het examen uit bestaat en wat zij hiervoor moet doen (zowel schriftelijk als uitvoeren in de praktijk)
2. De student heeft het examen besproken met haar begeleidster
3. De student heeft de BPV gegevens doorgegeven
4.De student kan ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden vanuit de doelgroepanalyse 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
Als je dit nog niet gedaan hebt...
1. Examen bespreken met stagebegeleidster 
2. In overleg met je stagebegeleidster 2 kinderen uitkiezen, toestemming vragen aan ouders!
3. Starten met uitvoeren van het examen. (inleiding, doelgroepanalyse...)


Slide 18 - Slide

This item has no instructions