Agogiek les 11

Agogiek
Laatste les voor de toets 
1 / 35
next
Slide 1: Slide
agogiekMBOStudiejaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Agogiek
Laatste les voor de toets 

Slide 1 - Slide

Fijn dat jullie er zijn!
Jack komt erbij in de klas mz0fa2

Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen?
Herhaling 
Nieuwe theorie
Afsluiting


Slide 3 - Slide

Herhaling eerste les
Een groep heeft :​

een gemeenschappelijk doel​
interactie tussen de leden​
een machtsstructuur​
groepsnormen​
groepsrollen
Slide 4 - Slide

 Pak je boek erbij
Hoofdstuk 17, bladzijde 243.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Welke 4 letters horen bij de foto van een gezin?
A Primaire groep​ of B Secundaire groep​
C Formele groep​ of D Informele groep
E Homogene groep ​ of F Heterogene groep ​
G Gesloten groep​ of H Open groep
VERGEET NIET JE ANTWOORD TE ONDERBOUWEN!

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Welke 4 letters horen bij de foto van de groep die samen carnaval viert?
A Primaire groep​ of B Secundaire groep​
C Formele groep​ of D Informele groep
E Homogene groep ​ of F Heterogene groep ​
G Gesloten groep​ of H Open groep
VERGEET NIET JE ANTWOORD TE ONDERBOUWEN!

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Slide

Welke 4 letters horen bij de foto van een klas?
A Primaire groep​ of B Secundaire groep​
C Formele groep​ of D Informele groep
E Homogene groep ​ of F Heterogene groep ​
G Gesloten groep​ of H Open groep
VERGEET NIET JE ANTWOORD TE ONDERBOUWEN!

Slide 11 - Open question

Nieuw onderwerp
Hoofdstuk 18
Fases van groepsontwikkeling

Slide 12 - Slide

Fases van groepsontwikkeling
Vormfase         ​ Forming​
Stormfase​         Storming​
Normfase​          Norming​
Prestatiefase​        Performing​
Afscheidsfase​     Adjourning​Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Je krijgt straks de vraag in welke fase zit jullie klas!

+ de reden

Slide 15 - Slide

Vormfase
Groepsleden leren elkaar kennen​
Er ontstaan geleidelijke regels​
Onzekerheid over de omgang met elkaar​
Nog geen duidelijke structuur ​
Spanning onder groepsleden, er is geen duidelijkheid wat er verwacht kan worden​
De groepsleden zijn afhankelijk van de leiding en zijn opzoek naar structuur
Slide 16 - Slide

Stormfase
Leden spreken zich uit en testen elkaar​
Verschillen in opvattingen en voorkeuren worden duidelijker​
Leden verzetten zich meer en meer tegen leiders van de groep​
Het eigen functioneren en de onderlinge relaties staan centraal


Slide 17 - Slide

Normfase
Cohesie (samenhang) groeit​

Onderlinge relaties worden hechter, soms vriendschappelijk​
Bereidheid tot zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen​
Rollen zijn duidelijker en worden geaccepteerd​
In deze periode ontstaan er meer subgroepenSlide 18 - Slide

prestatiefase
Groepsleden werken rustig aan taken​
Groepsleden durven zich kwetsbaar op te stellen en accepteren elkaar​
De groep is in staat haar eigen leiderschapsfuncties te vervullen. ​
Er is sprake van een open groepsklimaat en de deelnemers kunnen zichzelf zijn. ​

Met andere woorden, de groep is volwassen geworden 
Slide 19 - Slide

afscheidsfase
Groep houdt op te bestaan (taak is afgerond)​


Deze fase kan aanloop naar een nieuwe groep/taak zijn

Slide 20 - Slide

In welke fase zit jullie klas?
Noem de naam van de fase + de reden waarom jij dit vindt. 

Slide 21 - Open question

Vragen?
Vormfase​ 
Stormfase​ 
Normfase​ 
Prestatiefase​ 
Afscheidsfase​ Slide 22 - Slide

Wat heb je tijdens deze les geleerd?

Slide 23 - Mind map

Toets
Leren: Hoofdstuk 17 & 18 van het boek communicatie MZ

• Machtsstructuur
• Conformeren
• Alle soorten groepen
• Groepsrollen
• Fases van groepsontwikkeling
• Individuele aandacht
• Groepssfeer

Slide 24 - Slide

Volgende les
Laatste stukje theorie +
Oefentoets maken (let op: deze kijk jezelf na, want ook daar leer je van) 
Lezen hoofdstuk 17 + 18

Volgende week de toets

Slide 25 - Slide

Laatste stukje
Groepsproces

Slide 26 - Slide

Begeleidingsaspecten​
(taken die je hebt als MZ-er)
inspelen op de groepsontwikkeling (fases)​

zorgen voor een goede sfeer​
stimuleren van interactie
stimuleren van betrokkenheid
geven van individuele aandacht
omgaan met conformisme
overzicht houden.

Slide 27 - Slide

Zorgen voor een goede sfeer
Aandacht voor de invloed van groepsleden

Invloed op de sfeer:
1. De dingen die gebeuren
2. De cliënten die reageren op dingen die gebeuren
3. Jouw reactie op de dingen die gebeuren en hoe cliënten daarop reageren

Slide 28 - Slide

Wat kan volgens jou bijdrage aan een goede sfeer op de groep?

Slide 29 - Open question

Geven van individuele aandacht
Nooit alleen aandacht voor de groep als geheel.

Complimenten
Tonen van belangstelling
Luisteren naar een cliënt 

Slide 30 - Slide

Hebben alle cliënten evenveel aandacht nodig?

Slide 31 - Open question

Wat is conformisme?

Conformeren naar de groep​
Houden aan de normen en regels (ook als ze niet op papier staan)​
Functie: bereiken van het groepsdoel


Voorbeeld, goed opletten tijdens de les

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Video

Wat heeft het filmpje met conformisme te maken?

Slide 34 - Mind map

Tijd voor de oefentoets!
Neem je tijd om na te denken
Vul je antwoord in
Kijk aan het einde van je toets je antwoorden na

Slide 35 - Slide