CH 4: Grammar & Speaking

Welcome back!
Today's plan:
  • check weektask wk 19
  • newsround
  • new task
  • work on task
1 / 24
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welcome back!
Today's plan:
  • check weektask wk 19
  • newsround
  • new task
  • work on task

Slide 1 - Slide

This week
Monday:
- practice for test Thursday
- discuss speaking test

Thursday:
- final practice test
- TEST

Slide 2 - Slide

This week:
Monday:
- practice for test Thursday
- discuss speaking test

Thursday:
- final practice test
- TEST

Slide 3 - Slide

Test:
Vocabulary: CH 3+4
Grammar
present simple/continuous, past simple/continuous, 
4 future forms

Slide 4 - Slide

Future:

10% Will                                       --> There will be rain tomorrow

50% To be going to                 --> I am going to bake a pie today

80% Present continuous     --> We are visiting him on Sunday

90% Present simple               --> The bus leaves at 3 pm

Slide 5 - Slide

Will / won't

Voorspelling (zonder bewijs)  --> Cars will fly in 2035.


aanbod / belofte                        --> I promise I will do my homework.


aankondiging / besluit            --> It won't start until 8 pm.

Slide 6 - Slide

To be (am, are, is) going to

Voorspelling (met bewijs)   --> He was great, he is going to win.


Plan (idee, niet persé vast) --> We're going to a restaurant soon.

Slide 7 - Slide

Present Continuous

Afspraken nabije toekomst --> I am meeting him at 5 pm.

(Tijd en/of plaats ligt vast)          She isn't working next week.

Slide 8 - Slide

Present simple

Vaste tijdschema's                       -->  The train leaves at 10 am.

(eindtijden / startmomenten            School starts at 08:45.

vertrek / aankomsttijden)

Slide 9 - Slide

Future:

10% Will                                       --> There will be rain tomorrow

50% To be going to                 --> I am going to bake a pie today

80% Present continuous     --> We are visiting him on Sunday

90% Present simple               --> The bus leaves at 3 pm

Slide 10 - Slide

Future
Vind je de future nog lastig? 
In het filmpje hiernaast wordt het 
nog een keer uitgelegd.

Slide 11 - Slide

 Afgesproken en geregeld, ze weet dat je komt.
Jij bent dat van plan, zij weet nog van niks.
Je zegt dat je dat gaat doen, neutraal.
I am visiting my aunt tomorrow.  
I am going to visit my aunt tomorrow.
I will visit my aunt tomorrow.

Slide 12 - Drag question

Fill in the future tense:

Look at those clouds! it __________ rain
A
is going to
B
will

Slide 13 - Quiz

Fill in the future tense:
The train ... at 8o'clock
A
will leave
B
leaves
C
is going to leave
D
shall leave

Slide 14 - Quiz

I promise I.....on time!
A
will be
B
am going to be

Slide 15 - Quiz

Tomorrow, we.....dinner at 8 p.m.
A
will have
B
are going to have

Slide 16 - Quiz

She has passed all her subjects, she......
A
will graduate
B
is going to graduate

Slide 17 - Quiz

1. They _____ (drive) to New York tomorrow morning.

Slide 18 - Open question

2. I hope the weather ________ (be) nice.

Slide 19 - Open question

3. I offered him this job. I think he _______ (take) it.

Slide 20 - Open question

5. I _______ (go) to the cinema with Jane tomorrow.

Slide 21 - Open question

4. I promise I _______ (not tell) your secret to anyone.

Slide 22 - Open question

6. The train .... (leave) at 8:45. Don't be late!

Slide 23 - Open question

6. The train to Paris ........(leave) at 11.09 from platform 5b.

Slide 24 - Open question