Herhaling hofcultuur

PLANNING
In het schema zie je de indeling van de theorielesen in periode 2

De toetsstof is gelijk aan de examenstof, namelijk:
 • hofcultuur
 • burgerlijke cultuur v/d 17e eeuw in NL
 • cultuur van het moderne
 • massacultuur

W50
herhaling burgerlijke cultuur
W2
herhaling hofcultuur
W3
herhaling hofcultuur (geen les)
W4
herhaling cultuur van moderne
W5
herhaling cultuur van moderne
W6
herhaling massacultuur
W7
herhaling massacultuur (geen les)
W9
oefenen met alle onderwerpen
1 / 33
next
Slide 1: Slide
KUAMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 33 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

PLANNING
In het schema zie je de indeling van de theorielesen in periode 2

De toetsstof is gelijk aan de examenstof, namelijk:
 • hofcultuur
 • burgerlijke cultuur v/d 17e eeuw in NL
 • cultuur van het moderne
 • massacultuur

W50
herhaling burgerlijke cultuur
W2
herhaling hofcultuur
W3
herhaling hofcultuur (geen les)
W4
herhaling cultuur van moderne
W5
herhaling cultuur van moderne
W6
herhaling massacultuur
W7
herhaling massacultuur (geen les)
W9
oefenen met alle onderwerpen

Slide 1 - Slide

HOFCULTUUR
  MASSACULTUUR
CULTUUR VAN 
HET MODERNE
BURGERLIJKE
CULTUUR NL
De periodes

Slide 2 - Slide

invalshoeken kunst (blz. 8 syllabus)
 1. religie, levensbeschouwing
 2. esthetica
 3. opdrachtgever, politieke en economische macht
 4. vermaak
 5. wetenschap en techniek
 6. intercultureel

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Hofcultuur
Twee opdrachten: kies er een uit om de stof te herhalen/ door te nemen
Maak daarna pas de bijgevoegde examen opgaven (huiswerk)

Slide 5 - Slide

Syllabus:Accenten binnen het onderwerp
 1. Renaissancehoven 16e eeuw (Florence, Rome, Munchen, Londen) en hoven van vorsten 17e eeuw (Lodewijk XIV)
 2. (Stads)paleizen, villa's, tuinen/ Versailles inrichting en functie paleis en tuinen. 
 3. Ontwikkeling in tragedie en komedie (klassieke inspiratie en eigentijdse ontwikkelingen)
 4. Hofdans en hofballet (ballet de cour)
 5. Ontstaan van opera, ontwikkeling in instrumentale- en kerkmuziek
beeldende kunst + architectuur
theater - dans - muziek

Slide 6 - Slide

opdr. 1:Hiaten wegwerken
 • Neem de acht invalshoeken door in de syllabus  
 • Markeer de onderwerpen/begrippen waarvan je weinig tot niets (meer) weet.
 • Ga met hulp van je boek en Lessonup op zoek naar informatie over deze onderwerpen en werk je hiaten weg
 •  Noteer in je schrift de onderzochte begrippen/onderwerpen met een korte toelichting

Slide 7 - Slide

Opdr. 2: Schema/mindmap maken
Met hulp van je boek en  Lessonup maak je (per kunstdiscipline) een schematisch overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen/ begrippen en kunstenaars tijdens de hofcultuur.

Verdeel je schema in tweeën (werk eventueel samen)
 • 16e eeuw renaissance
 • 17e eeuw barok
begin met historische context en dan de kunstdisciplines met bijbehorende ontwikkelingen/begrippen/kunstenaars


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

examenopgaven hofcultuur
2021 tijdvak 1
(antwoorden vind je op www.examenblad.nl)

Slide 10 - Slide

tekst 1

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Muzikale vormgeving 
(zie blz. 30-34 syllabus)
 • toonhoogte: melodie
 • toonduur: ritme en maat
 • tempo: bpm
 • dynamiek
 • klankkleur 
 • vorm: motief, thema
Beeldende vormgeving 
(zie blz. 23-24 syllabus)
 • vorm
 • ruimte
 • licht
 • kleur
 • compositie (ordening) 
Lees de genoemde pagina's in je syllabus

Slide 14 - Slide

effectenleer afbeelding
Let op: er worden twee dingen gevraagd, dus geef op beide antwoord

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

prima prattica en secunda prattica
blz. 61+62 van Hofcultuur
maak met markeringtekens of nummers duidelijk wat antwoord 1 en 2 is
Vergelijk het kenmerk van de seconda prattica met die van de prima prattica (volledig antwoord geven)

Slide 17 - Slide

De antwoorden

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

meer uitleg 
de volgende dia is een link naar schematisch overzicht van de periode
daarna een video over Lodewijk XIV (en hofballet, Versailles, comedie ballet en ballet opera)
tot slot een les over de ontwikkeling van de muziek

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

nog meer uitleg
Via de link op de volgende dia vind je ook een uitgebreide uitleg bij muziek. 
 • Klik daarvoor op readers in het menu aan de linkerkant
 • Kies voor Hofcultuur
 • Kies bijna onder in de lijst voor inleidingsles muziek

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Link

IN HET KORT
Samenvattingen per hoofdstuk

Slide 26 - Slide

Nieuwe tijden

Slide 27 - Slide

Renaissancehoven in Italie

Slide 28 - Slide

Beeldende kunst in de 16e eeuw

Slide 29 - Slide

Muziek, dans en drama in de 16e eeuw

Slide 30 - Slide

Absolutisme en barok in de 17e eeuw

Slide 31 - Slide

Beeldende kunst in de 17e eeuw

Slide 32 - Slide

Muziek, dans en drama in de 17e eeuw

Slide 33 - Slide