VK2 - 09-04-2024

Welcome
09-04-24
Turn off your phone and put it in the phonebag.
Take out your reading books.


timer
1:00
1 / 18
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Welcome
09-04-24
Turn off your phone and put it in the phonebag.
Take out your reading books.


timer
1:00

Slide 1 - Slide

Theorie:
Door iedere les op dezelfde manier te starten zorg ik voor voorspelbaarheid, wat volgens de theorie (Teitler, 2019, p. 166 & p. 170) voor rust zou moeten zorgen.


Start reading, in silence
timer
5:00

Slide 2 - Slide

Theorie:
Door iedere les op dezelfde manier te starten zorg ik voor voorspelbaarheid, wat volgens de theorie (Teitler, 2019, p. 166 & p. 170) voor rust zou moeten zorgen.
Today
- Startup
- Learning objectives
- Grammar
- Homework + time to work
- Check L.O.
- Goodbye

Slide 3 - Slide

Theorie
- Structuur
 Iedere les bespreken we ná het 5 minuten stil lezen de opbouw van de les. Deze structuur is nodig voor de leerlingen omdat de meeste leerlingen moeite hebben met het plannen, bewaken, afstemmen, controleren en evalueren.
Door dagelijks de planning door te nemen én te visualiseren help in de leerlingen structuur aan te brengen in hun leerproces ( Geert & Kralingen, Van, 2018, p. 417)

- Duidelijke communicatie over verwachtingen
Learning objectives
This week:
- I am prepared for tomorrow's SO.
- You can understand short instructions.
- You can understand short texts about familiar topics.

Today:
- I understand and can use adverbs and adjectives correctly.

- Previous -

Slide 4 - Slide

Theorie
- De docent helpt de leerling het nut inzien van de lesstof/leerstof door de leerdoelen te communiceren met de leerlingen. Doordat er voor een leerling betekenis hangt aan het leren van de stof, kan hij beter leren en onthouden. (Geerts en Van Kralingen, 2018, pp. 109 en 112)


Het lekkere ijsje wordt gepakt.
Het ijsje wordt snel gepakt.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

What's the difference between these two sentences?

She is a good singer.


She sings beautifully. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Zelfstandig naamwoord
Voorbeelden?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Adverbs and adjectives
Bijvoeglijk naamwoord (adjective): - Wat voor X?
- Zegt iets over een zelfstandig naamwoord: mensen, dieren, dingen.
- Omschrijft meestal hoe iets of iemand is.

Bijwoord (adverb): - Hoe?
- Zegt iets over een werkwoord: lopen, praten, schrijven.
- Omschrijft meestal hoe iets gedaan wordt.
- Over een bijvoeglijknaamwoord

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Adverbs and adjectives
That's a perfect answer.
'perfect' is een bijvoeglijk naamwoord; zegt iets over een zelfstandig naamwoord en is vaak het onderwerp van de zin (het ding of persoon) (answer).


He sang perfectly.
'perfectly' is een bijwoord; zegt iets over een werkwoord (sing).

The incredible beautiful house.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Uitzonderingen
Bijvoeglijknaamwoord - Bijwoord
Good - Well
Fast - Fast
X        - Nice

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

My grandmother always walks very _____ (slow).
A
slow
B
slowly

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

The garden is .....
A
beautifully
B
beautiful

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

She dances ......
A
wonderful
B
wonderfully

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

You look ..... .Didn't you sleep well?
A
tired
B
tiredly

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

It is a ________ school.
The school has been decorated _________.
She sings _______.
Hozier is a _______ singer.
beautiful
beautifully
well
good

Slide 15 - Drag question

This item has no instructions

Time to work
- Homework for Tuesday April 16:

Do: Unit 5, lesson 4. Exercises:
2, 3, 5, 6, 7, 9, and 10.


Done? > study/duolingo/read (theory)
timer
20:00

Slide 16 - Slide

Theorie
- Aan de had van de timer en het stoplicht worden er duidelijke verwachtingen gecommuniceerd naar de leerlingen. In combinatie met goed klassenmanagement zou dit moeten leidden tot orde in het klaslokaal (Geert en van Kralingen, 2018, p. 142).

- Lesfase 6, zelfstandig oefenen.
 In deze fase van de les gaan de leerlingen zelfstandig met de opdrachten aan de slag die in het boek staan.
(Geerts & van Kralingen, 2018, p. 110).

- Tijdens deze fase van de les loopt de docent rond om te kijken hoe het bij leerlingen gaat en om waar nodig vragen te stellen. (Geerts en Van Kralingen, 2018, p. 110).
I understand and can use adverbs and adjectives correctly.
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll

This item has no instructions

Goodbye

Questions: l.hewett@stichtinglvo.nl 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions