HA2 - 17-04-2024

Welcome
17-04-24
Turn off your phone and put it in the phonebag.
Take out your books + laptop.


timer
1:00
1 / 23
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Welcome
17-04-24
Turn off your phone and put it in the phonebag.
Take out your books + laptop.


timer
1:00

Slide 1 - Slide

Theorie:
Door iedere les op dezelfde manier te starten zorg ik voor voorspelbaarheid, wat volgens de theorie (Teitler, 2019, p. 166 & p. 170) voor rust zou moeten zorgen.
Word of the day
Pickpocket

ˈpɪkˌpɒkɪt

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

He was pickpocketed at the carnival.
Zakkenroller

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Today
- Startup
- Learning objectives
- Grammar
- Homework + time to work
- Check L.O.
- Goodbye

Slide 5 - Slide

Theorie
- Structuur
 Iedere les bespreken we ná het 5 minuten stil lezen de opbouw van de les. Deze structuur is nodig voor de leerlingen omdat de meeste leerlingen moeite hebben met het plannen, bewaken, afstemmen, controleren en evalueren.
Door dagelijks de planning door te nemen én te visualiseren help in de leerlingen structuur aan te brengen in hun leerproces ( Geert & Kralingen, Van, 2018, p. 417)

- Duidelijke communicatie over verwachtingen
Learning objectives + previous
This week:
- You can fill in standard forms.
- You can write about past events, activities and personal experiences.

Today:
You can understand and correctly use adverbs and adjectives.

- Previous -


Slide 6 - Slide

Theorie
- De docent helpt de leerling het nut inzien van de lesstof/leerstof door de leerdoelen te communiceren met de leerlingen. Doordat er voor een leerling betekenis hangt aan het leren van de stof, kan hij beter leren en onthouden. (Geerts en Van Kralingen, 2018, pp. 109 en 112)


Het lekkere ijsje wordt gepakt.
Het ijsje wordt snel gepakt.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

What's the difference between these two sentences?

She is a good singer.


She sings beautifully. 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Zelfstandig naamwoord
Voorbeelden?

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Adverbs and Adjectives
Bijvoeglijk naamwoord (adjective): - 
- Omschrijft meestal hoe iets of iemand is.
- Zegt iets over een zelfstandig naamwoord: mensen, dieren, dingen.


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

That's a perfect answer.
'perfect' is een bijvoeglijk naamwoord; zegt iets over een zelfstandig naamwoord en is vaak het onderwerp van de zin (het ding of persoon) (answer).

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Adverbs and Adjectives
Bijwoord (adverb):
- Omschrijft meestal hoe iets gedaan wordt.
- Zegt iets over een werkwoord: lopen, praten, schrijven.
- Over een bijvoeglijknaamwoord.
- Over een ander bijwoord.
- Over de hele zin.

 + -ly

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

He sang perfectly.
'Perfectly' is een bijwoord; zegt iets over een werkwoord (sing).

The incredibly beautiful house.
'Incredibly' is een bijwoord; deze zegt iets over het bijvoeglijknaamwoord (beautiful).

'Beautiful' is een bijvoeglijknaamwoord; deze zegt iets over het zelfstandignaamwoord (house).

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Uitzonderingen
Bijvoeglijknaamwoord - Bijwoord
Good - Well
Fast - Fast
X        - Nice

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

My grandmother always walks very _____ (slow).
A
slow
B
slowly

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

The garden is .....
A
beautifully
B
beautiful

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

She dances ......
A
wonderful
B
wonderfully

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

You look ..... .Didn't you sleep well?
A
tired
B
tiredly

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

It is a ________ school.
The school has been decorated _________.
She sings _______.
Hozier is a _______ singer.
beautiful
beautifully
well
good

Slide 19 - Drag question

This item has no instructions

Time to work
Do: Homework for April 23:

Unit 5, lesson 5. Exercises:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, and 9.

Done?
1. Diataal
2. Study / homework
timer
20:00

Slide 20 - Slide

Theorie
- Aan de had van de timer en het stoplicht worden er duidelijke verwachtingen gecommuniceerd naar de leerlingen. In combinatie met goed klassenmanagement zou dit moeten leidden tot orde in het klaslokaal (Geert en van Kralingen, 2018, p. 142).

- Lesfase 6, zelfstandig oefenen.
 In deze fase van de les gaan de leerlingen zelfstandig met de opdrachten aan de slag die in het boek staan.
(Geerts & van Kralingen, 2018, p. 110).

- Tijdens deze fase van de les loopt de docent rond om te kijken hoe het bij leerlingen gaat en om waar nodig vragen te stellen. (Geerts en Van Kralingen, 2018, p. 110).
I understand and can use adverbs and adjectives correctly.
😒🙁😐🙂😃

Slide 21 - Poll

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Goodbye

Questions: l.hewett@stichtinglvo.nl 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions