B1-K1-W1- Lesweek 14- S20

 Ontwikkelingsproblemen zijn vaak 
 te voorspellen vanuit risicofactoren.

Oorzaak kind- intern 
Oorzaak ouder/gezin- omgeving: extern 


Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas:    S20A
Docent: M. Eshuis  
Lesweek 14-  week van 07 december                            
1 / 23
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

 Ontwikkelingsproblemen zijn vaak 
 te voorspellen vanuit risicofactoren.

Oorzaak kind- intern 
Oorzaak ouder/gezin- omgeving: extern 


Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas:    S20A
Docent: M. Eshuis  
Lesweek 14-  week van 07 december                            

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma- onderdeel Doelgroepen  
 • Welkom, AWR
 • Terugblik vorige lesweek (oefeningen) 
 • Lesdoelen vandaag 

  Deel 1

 • Theorie ADHD
 • Opdrachten ADHD/ADD

  Deel 2 
 • ASS 
 • Zelfstandig werken
  - opdracht 

 • Afsluiting
Programma vandaag: 
 • Welkom
 • Mededelingen 
 • Terugblik op vorige lessen- oefenvragen
 • Lesdoelen vandaag 

 • Nabespreken huiswerkopdracht 
 • Herhaling vorige week 
 • Uitleggen van de kenmerken dementie 
 • Opdracht in groepjes 


 • Check lesdoelen 
 • Afsluiting (wat moet af voor deze week? huiswerk) 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Programma- onderdeel Doelgroepen  
 • Welkom, AWR
 • Terugblik vorige lesweek (oefeningen) 
 • Lesdoelen vandaag 

  Deel 1

 • Theorie ADHD
 • Opdrachten ADHD/ADD

  Deel 2 
 • ASS 
 • Zelfstandig werken
  - opdracht 

 • Afsluiting
Mededeling: Let op volgende week studiedag 
Studiedag 08 december - geen lessen 
Studiedag: 16 december - geen lessen 


Let op! Zorg wel dat je deze dagen gebruikt om je huiswerk goed te maken en alvast vooruit te werken/ te leren.
Voor lesweek, 16 december spreek ik de theorie in! Graag deze les dus zelfstandig doornemen. 

In de week van 18 januari hebben jullie een grote toets, je moet dan alle stof kennen... begin dus alvast met leren. 


Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Dementie is een progressieve ziekte. Hiermee wordt bedoelt?
A
Het is niet geneesbaar en gaat achteruit
B
Het is geneesbaar en kan gestabiliseerd worden

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Eenzaamheid kan optreden in elke levensfasen zo ook bij ouderen.
Welk begrip hoort bij de volgende omschrijving?
''Je alleen voelen- eenzaam voelen, ook al heb je mensen om je heen''

A
Sociale eenzaamheid
B
Emotionele eenzaamheid

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Welk stadium hoort bij- beginnende dementie?
A
Verzonken ik
B
Bedreigde ik
C
De verborgen ik
D
Verdwaalde ik

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Voorziening waar cliënten met een beperking in een weekend of vakantie kunnen verblijven om de eigen omgeving even te ontlasten.
A
Logeerhuis
B
Fokuswoning
C
Aanleunwoning
D
Dagactiviteitencentrum

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

HUISWERK- nabespreken 
- Kijk de documentaire van klokhuis.  Zie volgende dia - slide.
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3348/Alzheimer

Beantwoord de volgende vragen: 
1. Wat zijn de kenmerken van de ziekte van Alzheimer? 
2. Oorzaak van Alzheimer ? 


Verder lees ter voorbereiding en maak ter voorbereiding: 

''Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen'' Thema 4.13 ''Cliënten met dementie''
 Opdracht 1 t/m 9 - en de tekst van thema 4.13 doorlezen. 
Volgende week theorie: 
De verschillende vormen van dementie- Alzheimer, FTD en Vasculaire dementie 


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen: 
Aan het einde van de les kun je...
 • Uitleggen wat de termen afasie, apraxie en agnosie betekenen 
 • Uitleggen in eigen woorden wat de begeleidingsmethodieken ROB, Reminiscentie en Validation betekenen
 • Een aantal kenmerken opnoemen die horen bij de verschillende vormen van dementie : 
  Alzheimer. Korsakov, Vasculaire dementie en FTD 
 • De oorzaak uitleggen van de verschillende vormen van dementie  
 • Uitleggen wat de verschillende stadia van dementie zijn

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Herhaling vorige week 

Slide 10 - Slide

Aan de hand van deze afbeelding voorkennis checken. En in gesprek gaan... Wat is hun beeld van een oudere?
Wanneer ben je een oudere?
Waar hebben oudere mensen moeite mee?

Welke kenmerken
zie je terug bij dementie?

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Dementie - kenmerken 
- Geheugenstoornissen 
- Verminderd vermogen om nieuwe informatie te leren of te herinneren 
- Één of meer van de volgende cognitieve stoornissen: Afasie,Apraxie, Agnosie, stoornis in uitvoerende functies. 
Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Thema 4.13 


Slide 12 - Slide

Wijs de studenten op het hoofdstuk Methodiek 2.8- Mijn studenten hebben dit ook gemaakt qua opdrachten. Dus hebben de voorkennis al.
Cognitieve stoornissen dementie
 1. Afasie - Taalstoornis 'Kijk een sinaasappel' voorbeeld Melle 
 2. Apraxie -Verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren ondanks dat de functies nog intact zijn- 'Aankleden' - voorbeeld Melle  
 3. Agnosie - Objecten niet kunnen herkennen ondanks dat de functies nog intact zijn. 'Telefoon gaat'- voorbeeld Melle 
 4. Stoornis in uitvoerende functies.  -Moeite met plannen en organiseren, oorzaak-gevolg kunnen overzien etc. 

  Overige kenmerken:
  - Decorumverlies 
  - Desorientatie in tijd, plaats, persoon 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Stadia dementie- Schematisch weergegeven- Opdracht 
 
Licentie/ boek - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 4.13


 

Slide 14 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Stadia dementie
1. Bedreigde ik 
Beginnend- vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar 
2. De verdwaalde ik 
Matig- meer complexere taken, overzicht houden bijv financien, 'verdwaaldgevoel' 
3. De verborgen ik 
Ernstig- orientatieproblemen, herkent
bijv mensen niet meer, tijdsbesef 
4. De verzonken ik 
Taalproblemen en volledige afhankelijkheid 

Slide 15 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Opdracht in groepjes - vormen van dementie 
Elk groepje krijgt een vorm van dementie waarin ze zich gaan verdiepen het komende lesuur.  (vasculaire dementie, Fronto-temporale dementie, Alzheimer, Korsakov). Gebruik hiervoor het boek PBSD Thema 4.13. 
Zorg dat je antwoord krijgt op de volgende vragen. Probeer dit zo goed mogelijk te beschrijven. (Gebruik eventueel aanvullend internet) 

- Wat is de oorzaak van deze vorm van dementie?
- Wat zijn de kenmerken?

Daarnaast zoek je de volgende begeleidingsmethodieken op in thema 4.14. 
Reminiscentie, Validation en ROB Slide 16 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Nabespreken van de opdracht 

Slide 17 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Check - Lesdoelen: 
Aan het einde van de les kun je...
 • Uitleggen wat de termen afasie, apraxie en agnosie betekenen 
 • Uitleggen in eigen woorden wat de begeleidingsmethodieken ROB, Reminiscentie en Validation betekenen
 • Een aantal kenmerken opnoemen die horen bij de verschillende vormen van dementie : 
  Alzheimer. Korsakov, Vasculaire dementie en FTD 
 • De oorzaak uitleggen van de verschillende vormen van dementie  
 • Uitleggen wat de verschillende stadia van dementie zijn

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk 
 • Kijk de dia's na deze dia nog eens door ! 
 • Lees hoofdstuk 4.12 en 4.13 goed door. 
 • Oefen met de opdrachten + maak samenvattingen  
 • Kijk alle dia's van lesson up nog een keer door  


  Volgende week zelfstandig de opgenomen les doornemen en bekijken! Deze komt in post van W1 te staan-> lesweek 15. 

  Check ook volgende week de extra oefeningen ter voorbereiding op de toets van januari in W1 map. 


   

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Alzheimer 
-Één van de meest voorkomende vormen van dementie.
-Oorzaak: Eitwitophoping in de hersenen, waardoor
hersencellen afsterven. Je krijgt letterlijk gaten
in je hersenen. 

Alzheimer op vroege leeftijd, vaak erfelijkheid. 

Filmtip: 'Still Alice' (met Julianne Moore)

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

FTD (fronto-temporale dementie)
 • Start in de frontotemporale kwab van de hersenen. Dit is het gebied van emotie-regulatie en gedrag. 
Oorzaak: defect gen,  25- 40% erfelijkheid 
Kenmerken: 
 • Ontremd gedrag, soms ongepast gedrag.
 • Verminderde aandacht voor persoonlijke hygiëne.
 • Onrust.
 • Dwangmatig gedrag en blijven hangen bij een bepaald onderwerp (persevereren).
 • Problemen bij het spreken, zoals het moeilijk vinden van de juiste woorden en het maken van zinnen. Uiteindelijk spreekt de cliënt helemaal niet meer. Het begrip van taal blijft echter lang aanwezig.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Begeleidingsmethodieken dementie

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Begeleidingsvormen 
ROB (vroeg stadium) - Realiteitsorientatie benadering 

Validation (vergevorderd stadium) - meebewegen in de werkelijkheid van de client. 

Reminiscentie -  Bewust ophalen van herrineringen 

Warme zorg - vertrouwde huiselijke sfeer neerzetten 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions