6. Parlementaire democratie

Politiek


6. Het Parlementaire democratie
1 / 33
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 33 slides, with text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Politiek


6. Het Parlementaire democratie

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je uitleggen:
- Hoe het zit met de rechten      
   van de mensen?
-  Wat trias politica is. 
- Hoe je invloed kan hebben op 
   de politiek. 

Slide 2 - Slide

Agenda
Mededelingen
Wat weet je nog of al?
Theorie / Instructie
Oefenen
Zelfstandig werken
Herhalen
Evalueren & Afsluiten

Wat gaan we vandaag doen?

 • actualiteitentoets
 • zelfstandig werken aan p6. 
 • Opdrachten maken
 • Afsluiten

Slide 3 - Slide

Deze les werk je zelfstandig. 
Pak blz 50 en 51 voor je te pakken.
Denk aan je oortjes!
Maak aantekeningen. 

Slide 4 - Slide

Kenmerken parlementaire democratie
 1. Er zijn vrije en geheime verkiezingen en er is algemeen kiesrecht
 2. De politieke macht ligt, namens de burgers, bij hij het parlement (Eerste en Tweede Kamer) 
 3. Elk besluit wordt genomen met een meerderheid van de stemmen
 4. Er is een grondwet
 5. Er is sprake van 'scheiding der machten" ofwel een Trias politicaSlide 5 - Slide

Kenmerken
Er is een grondwet. Hieronder zie je een paar artikelen van de grondwet

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Zelfstandig lezen
blz 50 tot scheiding van machten.

Slide 8 - Slide

Trias Politica

Slide 9 - Slide

Trias Politica
(Driemachtenleer)Slide 10 - Slide

Wetgevende:
Regering en parlement gaan over de wetgeving in Nederland.

Regering = koning + ministers
Parlement = Eerste en Tweede Kamer

Minister komt met wetsvoorstel, parlement besluit of het goedgekeurd wordt!!

Slide 11 - Slide

Uitvoerende:
Ministers zorgen ervoor dat de wetten goed worden uitgevoerd.

Geven opdrachten en richtlijnen aan ambtenaren of gemeentes!

Slide 12 - Slide

Rechterlijke macht:
De rechters..... Kijken of iemand de wet heeft overtreden

Onafhankelijk...
Overheid moet zich zelfs houden aan wat de rechter zegt!

Slide 13 - Slide

Zelfstandig lezen
blz. 50 tot macht van het parlement.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

0

Slide 21 - Video

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

0

Slide 25 - Video

Pressiegroepen
 • Groepen die druk uitoefenen op politici om ze voor hun standpunten te winnen
 • Belangrijke manieren = lobbyen en actievoeren
 • 1. Belangenorganisaties -> komen op voor belangen van bepaalde groep in de samenleving (vakbonden & werkgeversorganisaties = sociale partners) ANWB, LAKS etc.

Slide 26 - Slide

Zelfstandig lezen
Rest van de paragraaf lezen

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Terugkoppeling
- Wat staat er in de grondwet
- Hoe noemen we de scheiding der machten?

Slide 29 - Slide

Huiswerk voor de volgende les:
paragraaf 6 af.

Slide 30 - Slide

Filmpjes om thuis te kijken.

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Slide 33 - Video