Week 1: Comorbiditeit/multimorbiditeit

1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Na deze les kan je;
- Uitleggen wat multimorbiditeit  & comorbiditeit is. 
- Begrijpen waarom kennis hierover helpend is voor de kwaliteit van je zorg.
- Verder met je deelopdrachten

Slide 2 - Slide

multimorbiditeit

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Link

Het NIVEL is
A
Een instantie binnen een het RIVM dat hulp biedt bij chronische aandoeningen
B
Het Nationaal Kenniscentrum voor Verslavingszorg
C
Het Nationale Instituut Voorkoming Ernstige Lichaamsklachten
D
Een Nederlands Instituut wat Onderzoek doet naar Gezondheidszorg

Slide 5 - Quiz

Er is sprake van multimorbiditeit bij iemand als er sprake is van
A
Minstens 1 chronische aandoening
B
1 of meerdere chronische ziekten
C
Minstens 1 factor is waaraan iemand kan overlijden
D
Minstens 1 lichamelijke klacht heeft ontwikkeld

Slide 6 - Quiz

Het aantal mensen met 1 of meerdere chronische ziekten is de laatste 8 jaar gestegen met;
A
7%
B
17%
C
27%
D
Is niet gestegen

Slide 7 - Quiz

Multimorbiditeit
Gelijktijdig voorkomen van twee of meer chronische ziekten
Waarom onder de aandacht?
- meer aandacht in de maatschappij voor chronische ziekten
- huisartsenpraktijken beter opgeleid
- effectievere behandeling > mensen worden ouder
- betere registratie van ziekten

Slide 8 - Slide

Multimorbiditeit
Gevolgen: 
  • grotere kans op behandelingen, opname in ziekenhuis, complicaties en vroegtijdig overlijden. 
  • grote invloed op kwaliteit van leven 
  • vermindering van de mogelijkheid om eigen regie te blijven voeren
  • meerdere behandelaren, grotere kans op fouten, miscommunicatie en coördinatie. 
  • polyfarmacie

Slide 9 - Slide

Aantal aandoeningen
Multimorbiditeit is de algemene term voor het optreden van meer dan één (chronische) aandoening in één individu tijdens een bepaalde periode. Zie: https://www.vzinfo.nl/chronische-aandoeniningen-en-multimorbiditeit#node-aantal-mensen-met-chronische-aandoening-zorg-bij-de-huisarts

Verschillende vormen van multimorbiditeit
  • één oorzaak
  • complicatie van
  • onbekende samenhang
  • niet verklaard, toeval 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Hoe vond je deze les?

Slide 15 - Mind map

Deelopdracht 1
Theorie les: Comorbiditeit/multimorbiditeit

Opdracht: Onderzoeken jullie wat voor Comorbiditeit en multimorbiditeit er zich voor doet in jullie eigen branche. 

Slide 16 - Slide

Deelopdracht 1. Hartfalen en hypertensie

Slide 17 - Slide