Opvoeding P4W2 : observeren met een stappenplan

Opvoeding 4.2.
1 / 14
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Opvoeding 4.2.

Slide 1 - Slide

Wat weet je nog van observeren en waarnemen ?

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Slide

Lesdoelen 4.2.
De student: 
  • Weet wat methodisch observeren is 
  • Kan een stappenplan maken voor een observatie 
  • Weet wat belangrijke aandachtspunten zijn bij het interpreteren van observatiegegevens.
Paragraaf 8.2.

Slide 4 - Slide

inhoud
Korte instructie
plan van aanpak
observeren

Slide 5 - Slide

Methodisch observeren
Observeren middels een stappenplan:
stap 1: Schrijf op waarom je gaat observeren
stap 2: Schrijf op wat de achtergrond gegevens zijn
stap 3: Schrijf de vraagstelling op
stap 4: kies de observatiemethode
stap 5: voer de observatie uit

Slide 6 - Slide

stap 1
schrijf op waarom je gaat observeren:
- Wat is de aanleiding voor de observatie

Slide 7 - Slide

Stap 2
Wat zijn de achtergrond gegevens:
- opleiding, thuissituatie etc.

Slide 8 - Slide

Stap 3
Schrijf de vraagstelling op:
1. Wie ga je observeren (naam afkorten met de voorletter)?
2. Welk aspect van het gedrag ga je observeren?
3. In welke situatie ga je observeren?

Slide 9 - Slide

Stap 4
Kies de observatiemethode en de hulpmiddelen:
- Hulpmiddelen bij observeren: pen, papier, laptop etc.
- Observatiemethode: observatieformulier, filmopname, geluidsopname

Slide 10 - Slide

Opdracht 
Bereid stap 1 t/m stap 4 voor van het observatie stappenplan.
Ben je klaar? Vraag een go/no go aan                         

Slide 11 - Slide

stap 6
orden de gegevens:
- notities en steekwoorden werk je uit in een verslag

Slide 12 - Slide

Stap 7
- Antwoord geven op de vraagstelling:
 Je geeft betekenis aan het gedrag dat je hebt geobserveerd.
Vervolgens geef je antwoord op de vraagstelling.
Wees voorzichtig met interpreteren.

Slide 13 - Slide

Eindopdracht 2
  • Bereid een het stappenplan voor een observatie voor van stap 1 t/m stap 4
  • Bij een go van de docent --> Voer de observatie uit in het park.
  • Evalueer de observatie op basis van stap 6 en stap 7

Slide 14 - Slide