B. Present Simple - questions and negations

SHIT-rule & Questions
1 / 26
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

SHIT-rule & Questions

Slide 1 - Slide

Aan het einde van de les:
kun je de Present Simple (tegenwoordige tijd)
goed gebruiken en ook vragen en ontkenningen maken

Slide 2 - Slide

Affirmative (bevestigend):
He .... chocolate.
A
like
B
likes

Slide 3 - Quiz

Affirmative (bevestigend):
We .... our homework
A
do
B
does

Slide 4 - Quiz

Affirmative (bevestigend):
My parents .... in Breda
A
live
B
lives

Slide 5 - Quiz

Affirmative (bevestigend):
Peter .... home alone.
A
go
B
goes

Slide 6 - Quiz

Affirmative (bevestigend):
We ..... a book. (read)

Slide 7 - Open question

Affirmative (bevestigend):
Jenny .... her homework. (do)

Slide 8 - Open question

Affirmative (bevestigend):
The plane .... high. (fly)

Slide 9 - Open question

Je kent de SHIT-rule al, maar...
vragen en ontkenningen maken in het Engels 
gaat net iets anders .....

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Aantekening: vraagzinnen

Do / does + onderwerp + hele werkwoord

Do I/you/we/they + werkwoord
Do I go? Do you run? Do we think? Do they come?
Does + he/she/it + werkwoord
Does he go? Does she fly? Does it work?

Slide 12 - Slide

Questions (vragen):
.... your sister .... here?
A
Do / live
B
Does / live

Slide 13 - Quiz

Questions (vragen):
.... you .... him?
A
Do / like
B
Does / like

Slide 14 - Quiz

Questions (vragen):
... it ... nice?
A
Do / look
B
Does / look

Slide 15 - Quiz

Schrijf de hele vraag goed op (vergeet het vraagteken niet):
she / play / football / ?

Slide 16 - Open question

Schrijf de hele vraag goed op (vergeet het vraagteken niet):
you / go / home / every weekend ?

Slide 17 - Open question

Schrijf de hele vraag goed op (vergeet het vraagteken niet):
my brother / like / you / ?

Slide 18 - Open question

Schrijf de hele vraag goed op (vergeet het vraagteken niet):
Patty / eat / pizza / every day / ?

Slide 19 - Open question

Vond je het moeilijk om vragen te maken? Oefen dan nog op de volgende websites.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

Aantekening: ontkennende zinnen
onderwerp + don't / doesn't + hele werkwoord

I/you/we/they don't + werkwoord
I don't see / you don't wash / we don't try / they don't think
he/she/it + doesn't + werkwoord
he doesn't work / she doesn't talk / it doesn't do

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Link

Slide 24 - Link

Is er iets wat je nog niet zo goed snapt?
Zo ja, schrijf dit op.

Slide 25 - Open question

Slide 26 - Slide