Les 1 - verwerkingsopdrachten

1 / 11
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Inhoud
 • Welkom: AWR
 • Leerdoelen

 • Uitleg nieuw onderwijs
 • Theorie Signaleringsplan
 • Theorie verstandelijke beperking
 • Casus Peter

 • Verwerkingsopdracht signaleringsplannen
 • Afsluiting


Theorie:
• Thiememeulenhoff - Persoonlijk begeleider GHZ - Thema 3 - cliënten met een verstandelijke beperking
• Thiememeulenhoff - Persoonlijk begeleider GHZ -Thema 3.9 - Cliënten met een verstandelijke beperking


Slide 2 - Slide

Leerdoelen
 • Aan het eind van de les kan de studenten verschillende vormen van een verstandelijke beperking benoemen.
 • Aan het eind van de les weet een student welke doelgroepen onder de sector gehandicaptenzorg vallen.
 • Aan het einde van deze les kan de student in eigen woorden uitleggen wat een signaleringsplan is en dit toepassen op casus Ben.


Slide 3 - Slide

Wat is een signaleringsplan?
Een signaleringsplan is een methodiek die als doel heeft ervoor te zorgen dat het optreden van
een psychische crisis in de toekomst voorkomen wordt.

Een signaleringsplan bestaat uit twee delen:
 1. een beschrijving van de vroege voortekenen van een crisis in afzonderlijke fasen;
 2. een beschrijving wat de cliënt, sociaal netwerk en groepsleiders het beste kunnen doen bij
        zo’n dreigende crisis in de afzonderlijke fasen die aan een crisis voorafgaan.

Wat staat er in een signaleringsplan: vroege voortekenen van een crisis, situaties die extra spanning opleveren en maatregelen die de zorgvrager, het netwerk en de professionals kunnen inzetten om crisis te voorkomen.

Slide 5 - Slide

Inhoud signaleringsplan
Fase 0 (groen): de situatie is normaal / stabiel (evenwicht) 
Fase 1 (oranje): het voorteken is licht tot matig aanwezig (dreigende crises) 
Fase 2 (rood): het voorteken is in ernstige mate aanwezig (decompensatie) 

Onderscheidt tussen: 
 • Gedrag (wat laat de cliënt zien)
 • Interventies (wat doet de begeleider)

Slide 6 - Slide

Wat is een verstandelijke beperking?
 • Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis. 
 • Mensen die dit hebben, ontwikkelen zich minder snel dan leeftijdsgenoten. 
 • De gevolgen zijn vooral merkbaar op school, in de omgang met anderen en in hoeverre ze zichzelf kunnen redden in het dagelijks leven.

Slide 7 - Slide

Vormen van een verstandelijke beperking?
 • Licht verstandelijke beperking (IQ 50 tot 70)
 • Matig verstandelijke beperking (IQ  35 tot 50)
 • Ernstig verstandelijke beperking (IQ 20 tot 35)
 • Zeer ernstig verstandelijke beperking (IQ onder de 20)

Slide 8 - Slide

Wat is LVB?
IQ 50-70
Leeftijd: ongeveer 8 tot 12 jaar (functioneren)
Moeite met adaptieve vaardigheden
Niet alleen een verstandelijke beperking, maar ook:
 • Kwetsbare gezondheid
 • Vormen van autisme
 • Psychiatrische problemen

Slide 9 - Slide

Opdracht 1
Kijk de volgende documentaire: https://www.npostart.nl/2doc/03-12-2014/VPWON_1231058

Kijk aandachtig: 
 • Welk gedrag laat de cliënt zien als het goed met hem gaat?
 • Hoe reageren begeleiders hierop?

Slide 10 - Slide

Opdracht
Vul met elkaar groepjes van 3/4 een signaleringsplan in voor Peter

Maak zoals de afbeelding rechts

Slide 11 - Slide