BPV training leerjaar 1

 BPV training 202C 
Lesweek 2: 07 september- introductie vak
Cohort 2019-2020 
Docent: M. Eshuis  
1 / 12
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

 BPV training 202C 
Lesweek 2: 07 september- introductie vak
Cohort 2019-2020 
Docent: M. Eshuis  

Slide 1 - Slide

Afspraken voor het volgen van de online lessen 
 • Wees op tijd 
 • Zet je camera aan, microfoon op stil 
 • Zorg dat je op een rustige plek zit waar je je goed kan concentreren 
 • Kom voorbereid! 
 • Wil je iets vragen steek dan je digitale hand op. 


Slide 2 - Slide

Waar loop je stage??
(schrijf je naam op+ stage-organisatie.
Geen stage? schrijf je naam + nog geen stage)

Slide 3 - Open question

Programma voor vandaag: 
 • Uitleg BPV training

 • Periode planning
 • Consortium aanschaffen
 • Digitale ondertekening praktijk en student
 • BPV urenregistratie + schaduwbestand
 • Afsluiting

Slide 4 - Slide

Uitleg BPV training
BPV staat voor Beroeps Praktijk Vorming (stage).

Een à twee lesuren in de week zal er aandacht worden besteed aan BPV, denk aan: 
 • BPV oefenopdrachten
 • Supervisies
 • BPV bezoek uitleg
 • Rollenspellen
 • Planning e.d.

Slide 5 - Slide

Periode planning
Je vindt de planning en de deadlines terug bij : 
Teams- 202C-> BPV training-> Lesmateriaal 

Slide 6 - Slide

Consortium aanschaffen
Zoals in je leermiddelenlijst stond aangegeven, dien je nog een licenties Consortium aan te schaffen. Dit bedraagt €40,- .
Via de link (die op de volgende dia staat)  kom je op een flitskaart waar uitgelegd wordt hoe je Consortium moet aanschaffen. Je kunt deze informatie ook nog terugvinden in het mapje lesmateriaal van dit vak -> flitskaart. 

Uiteindelijk staat er 'Maatschappelijke Zorg' en even later 'Uitgaven Maatschappelijke Zorg'. De 'uitgaven' zijn de BPV-oefenopdrachten. Ook moeten jullie aangeven welk uitstroomprofiel jullie hebben gekozen. Iedereen schaft PBSD aan, ook als je in het 2e leerjaar een ander uitstroomprofiel kiest.

Slide 7 - Slide

Digitaal ondertekenen praktijk- school
Check ook de dia in je lesmateriaal als dit nog niet is gebeurd. 
Je hebt of krijgt ook een instructiemail zodra je praktijkovereenkomst (stagecontract) is opgemaakt. Je volgt dan gewoon de stappen zoals aangegeven per mail. 


Slide 9 - Slide

Schaduw urenlijst BPV
Dit schaduwlijst kan je op Teams terugvinden in het bestand ‘Handleiding BPV bezoek’.
Alle uren moeten ook in de schaduwlijst ingevuld worden met een handtekening van jouw stagebegeleider.
Als jouw stagebegeleider heeft getekend, dan zal jouw LOB-er de uren valideren op Eduarte.

Digitaal wordt pas geaccordeerd als de schaduwlijst op orde is!! 

Slide 11 - Slide

Afsluiting van de les 
Check lesdoelen aan de hand van duimpjes :

Doel: Ik kan uitleggen waar BPV training over gaat
Proces: Ik vond de uitleg van de docent duidelijk.

Slide 12 - Slide