Opvoeding 4.3

Opvoeding 
H8.3 Methoden van observeren 
blz. 226
1 / 10
next
Slide 1: Slide
OpvoedingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Opvoeding 
H8.3 Methoden van observeren 
blz. 226

Slide 1 - Slide

Hoeveel zin heb je in deze dag?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 2 - Poll

Slide 3 - Slide

Schrijf op waarom je gaat observeren
Schrijf de achtergrondgegevens op 
Schrijf de vraagstelling op 
Kies observatiemethode en hulmiddelen 
Voer de observatie uit
Orden de gegevens 
Geef antwoord op de vraagstelling 

Slide 4 - Drag question

Lesdoelen p4 week 3
  • Je kent het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief observeren
  • Je kent verschillende kwalitatieve observatiemethoden
  • Je kent verschillende kwantitatieve observatiemethoden 

Slide 5 - Slide

Lesopdracht
Groep A: 
  • Teambespreking over het organiseren van een schoolreisje  + opdracht. 

Groep B: 
  • Observeren + opdracht
  • Observeren 

Slide 6 - Slide

Kwalitatief observeren
Kwantitatief observeren

Je wilt weten 'hoe' dingen verlopen. Je schrijft objectief gedrag op. 
Je wilt weten hoevaak gedrag voorkomt. Je gaat gedrag turven. 

Slide 7 - Drag question

Kwalitatief en kwantitatief 
Ezelsbruggetje:
  • KwaLitatief observeren: met Letters in woorden 
  • kwaNtitatief observeren: met Nummers in aantallen 

Slide 8 - Slide

Lesopdracht 
Maak groepjes van 4 studenten. In ieder groepje wordt een woordvoerder aangewezen.
Bepaal met je groep welke observatiemethode jullie gaan gebruiken in onderstaande situaties. Maak gebruik van de informatie uit het boek en geef argumenten voor jullie keuze.
De woordvoerder legt het resultaat voor aan de rest van de groep.

‚ÄĘ Je observeert de luisterhouding van een leerling.
‚ÄĘ Je observeert met welk spelmateriaal het meest gespeeld wordt door de kinderen van je groep.
‚ÄĘ Je observeert de emotionele uitbarstingen van een leerling.
‚ÄĘ Je observeert het samenspel van twee kinderen uit je groep.

Slide 9 - Slide

Eindopdracht
Maak de theorievragen van 8.3 uit het werkboek en verwerk ze in een verslag over methodisch observeren.
Voeg ook de uitwerking van de lesopdracht uit de vorige dia toe. 

Slide 10 - Slide