Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten P3-K1-W3

1 / 13
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 13 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Programma
 •  Activiteiten organiseren: plan uitvoeren
 • 2 stellingen  t.b.v. plan uitvoeren
 • Hypothese
 • Inspelen in groepsontwikkeling
 • Casus
 • Stercultuur & wielcultuur

Slide 2 - Slide

Activiteiten organiseren (methodisch handelen)
1. Beginsituatie
2. Doelen formuleren
3. Plan voorbereiden
4. Plan uitvoeren
5. Evaluatie

Slide 3 - Slide

" De activiteit is altijd een middel om een doel te bereiken". 

Slide 4 - Slide

"Als professional ben je in staat om tijdens de uitvoering van het activiteitenplan veranderingen aan te brengen en alle plannen die in de voorbereiding zijn uitgewerkt los te laten".

Slide 5 - Slide

Hypothese = inschatting 
 • Tijdens de uitvoering is het belangrijk dat je observeert en signalen direct vertaalt naar de hypothese uit je voorbereiding. 
 • Hypotheses zijn inschattingen die je hebt gemaakt met de kennis waarover je beschikt over de activiteit, en de indruk van het vaardigheidsniveau van de client.

Slide 6 - Slide

Uitvoering verloopt anders van gedacht
Beslissen over

 • Activiteit bijstellen
 • Activiteit laten lopen zoals het loopt (kan inzicht verschaffen in het functioneren van een cliënt of van een groep cliënten) mits veilig!
 • In de evaluatie neem je de activiteit methodisch door

Slide 7 - Slide

Checklist: laatste controle voordat je je plan gaat uitvoeren
 • Zijn de materialen op voorraad?
 • Moet je de ruimte vooraf reserveren?
 • Zijn er voldoende tafels en stoelen?
 • Hoe leg je de activiteit uit?
 • Hoe geef je de opdracht?
 • Hoe laat je de cliënt(en) werken?
 • Heb je hulpmiddelen nodig? En werken deze?
 • Is de taakverdeling tussen de collega's helder?

Slide 8 - Slide

Inspelen in groepsontwikkeling 
 • Vormfase: in deze fase leren de groepsleden elkaar kennen
 • Stormfase: in deze fase vormen de verhoudingen binnen de groep (wie hebben contact met wie, wie is de informele leider, meelopers en de zondebok.
 • Normfase: in deze fase worden de groepsnormen duidelijk en begint een duidelijke eigen identiteit te ontwikkelen.
 • Prestatiefase: in deze fase kan de groep zich volop richten op de taak waarvoor zij samen staan.
 • Afscheidsfase: in deze fase rondt de groep de taak af een gaat de groep weer uit elkaar. 

Slide 9 - Slide

Zorgen voor een goede sfeer

Leefklimaat
Wat kan een goede sfeer versterken?

Slide 10 - Slide

Casus 

"Sfeer die plotseling omslaat."

Slide 11 - Slide

Stercultuur & wielcultuur
Stercultuur:
Bij een stercultuur communiceren groepsleden  via een centrale figuur met elkaar. Een begeleider in een groep geeft belangrijke informatie, zegt wie wat moet doen.

Wielstructuur:
Bij een wielstructuur communiceren groepsleden op een intensieve manier met elkaar. Er is geen centrale figuur. 

Slide 12 - Slide

Wat staat jullie nog te doen?

Vragen

Slide 13 - Slide