B&L 2.5 Didactische werkvormen (herhaling)

Didactische werkvormen
1 / 25
next
Slide 1: Slide
BewegingsonderwijsMBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Didactische werkvormen

Slide 1 - Slide

Didactische werkvorm
Verschillende omschrijvingen:

 • Is een effectieve weg die de lesgever en deelnemers samen bewandelen om gewenste doelen te bereiken
 • Zijn manieren om leren in de zaal zo te organiseren, dat deelnemers zoveel mogelijk leren
 • Zijn gedragswijzen van de lesgever gericht op het tot stand brengen van leerervaringen met het oog op het realiseren van doelstellingen

Slide 2 - Slide

Is een didactische werkvorm een activiteit vanuit de lesgever of de deelnemer?
A
Lesgever
B
Deelnemer

Slide 3 - Quiz

Indeling didactische werkvormen
 1. Organisatorisch
 2. Wijze van aanbieden
 3. Ruimte die de lesgever biedt

Slide 4 - Slide

Organisatorisch
Op grond van organisatorisch uitgangspunt kom je tot de volgende indeling: 

 • Vrij werken
 • Werken in groepen
 • Werken in een vaste volgorde (banen, stroomvorm)
 • Klassikaal werken

Slide 5 - Slide

Wijze van aanbieden
Op grond van manier van aanbieden kom je tot de volgende indeling: 

 • Stellen van vragen
 • Geven van opdrachten
 • Geven van instructie

Slide 6 - Slide

Ruimte die de lesgever biedt
Open didactische werkvormen:
 • Deelnemers werken op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en naar hun eigen interesse

Gesloten didactische werkvormen:
 • Elk initiatief gaat uit van de lesgever

Slide 7 - Slide

Didactische werkvormen kun je indelen op drie manieren. Welke drie manieren kennen we?

Slide 8 - Open question

Didactische werkvormen kun je indelen op drie manieren. Waar valt het uitgangspunt het geven van opdrachten onder?
A
Organisatorisch
B
Wijze van aanbieden
C
Ruimte die de lesgever biedt
D
Open werkvorm

Slide 9 - Quiz

Onder welk uitgangspunt valt 'het werken in groepen'?
A
Organisatorisch
B
Wijze van aanbieden
C
Gesloten werkvorm
D
Ruimte die de lesgever biedt

Slide 10 - Quiz

Onder welk uitgangspunt valt 'het stellen van vragen'?
A
Organisatorisch
B
Wijze van aanbieden
C
Vrij werken
D
Ruimte die de lesgever biedt

Slide 11 - Quiz

Noem voordelen van een open werkvorm.

Slide 12 - Open question

Wanneer kies ik een bepaalde werkvorm?
Bij het geven van lessen en trainingen is het belangrijk om je doelstellingen te behalen. 

didactische werkvormen zijn afhankelijk van veel factoren:
 • Beginsituatie (Randvoorwaarden, SB-deelnemers)
 • Doelstellingen  (motorisch, cognitief, sociaal)
 • Bewegingsvormen (risico, gevaar)

Slide 13 - Slide

Welke didactische werkvorm kies je als je een Cognitief of sociaal affectief doel stelt?
A
Open werkvorm
B
Gesloten werkvorm
C
Organisatorisch
D
Wijze van aanbieden

Slide 14 - Quiz

Welke didactische werkvorm kies je als je zo snel mogelijk een bepaalde techniek wilt aanleren?
A
Open werkvorm
B
Gesloten werkvorm
C
Organisatorisch
D
Wijze van aanbieden

Slide 15 - Quiz

Indeling

Slide 16 - Slide

Opdrachtvorm
De lesgever vertelt wat er moet gebeuren. De lesgever geeft een opdracht zonder al te veel aanwijzingen en instructies. 

Twee vormen: 
Open opdracht vorm (Ruimte voor eigen inbreng)
Gesloten opdracht vorm (Geen ruimte voor eigen inbreng)

Slide 17 - Slide

Instructievorm
Onder instructie verstaan we het geven van technische en/of  tactische aanwijzingen ter ondersteuning van het leerproces

Instructies kun je op verschillende manieren geven:
 • Auditieve instructie
 • Visuele instructie
 • Tactiele of manuele instructie

Slide 18 - Slide

Instructievorm
Onder instructie verstaan we het geven van technische en/of  tactische aanwijzingen ter ondersteuning van het leerproces

Instructies kun je op verschillende manieren geven:
 • Auditieve instructie
 • Visuele instructie
 • Tactiele of manuele instructie

Slide 19 - Slide

Vraagvorm
Tijdens de activiteit stel je meerdere vragen aan de deelnemers

Bijvoorbeeld over:
 • Verloop van de bewegingsvorm
 • Een gevolgde tactiek
 • De spelregels
 • Hoe de samenwerking is verlopen

Slide 20 - Slide

Vorm van zelfontdekking
Iets leren door zelf iets te ontdekken, zelf iets op te lossen.

Deze werkvorm is veel efficiënter dan wanneer de deelnemers kant en klare informatie aangeboden krijgen. 

Slide 21 - Slide

Coachvorm
De coachvorm is geschikt voor het aanleren van techniek en tactiek. 

Feedforward: Voortzeggend coachen
Feedback: Achteraf coachen

Slide 22 - Slide

Geef een voorbeeld van feedforward coachen:

Slide 23 - Open question

Lesvoorbereidingsformulier:

Slide 24 - Slide

VRAGEN??

Slide 25 - Slide